Trendy

28 967 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 397 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

200 521 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.11.2013 Záhořanská 749, Šeberov, 149 00 Praha 4

Historické adresy

16.5.2007 - 14.11.2013 Praha 4 - Šeberov, Záhořanská 749, PSČ 14900
19.12.2006 - 16.5.2007 Praha 2 - Vinohrady, Pod Zvonařkou 2317/1, PSČ 12000

27645134

DIČ

od 1.6.2007

CZ27645134

Datum vzniku

19. prosince 2006

Datová schránka

sdsebss

Historické názvy

19.12.2006 - 5.6.2014

GREEN RECYCLING MACHINES, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11459

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 5.6.2014

30 000 000 Kč

Historické jmění

24.4.2014 - 5.6.2014

30 000 000 Kč

6.10.2008 - 24.4.2014

150 000 000 Kč

19.12.2006 - 6.10.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 11

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

35- 9194180257 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev.
  • 5. června 2014 : Společnost změnila právní formu ze společnosti akciové na společnost s ručením omezeným.
  • 5. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. července 2013 - 24. dubna 2014 : Jediný akcionář společnosti GREEN RECYCLING MACHINES, a.s. rozhodl dne 15.7.2013 o snížení základního kapitálu společnosti takto:1. Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem dobro... volného snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti, které již nadále nebudou vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovou vybavenost (snížení kapitálové přiměřenosti) s tím, že s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo způsobem a za podmínek dále uvedených.2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou ve výši 120.000.000,- Kč (jedno sto dvacet milionů korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude v plné výši vyplacena jedinému akcionáři resp. rovnoměrně akcionářům způsobem a za podmínek dále uvedených.3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku ve výši 120.000.000,- Kč (jedno sto dvacet milionů korun českých) z dosavadní výše 150.000.000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých) na novou výslednou výši 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých).4. Způsob snížení základního kapitálu: Snížením jmenovité hodnoty akcí v souladu s ust. § 213a odst. 1 ObchZ, a to poměrně u všech akcií společnosti v poměru 5:1, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 2.000.000,- Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 200.000,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč. Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie či zatímní listy. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou.5. Lhůta pro předložení akcií k výměně: K předložení dosavadních listinných akcií společnosti k výměně se určuje lhůta v délce 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění výzvy představenstva. Představenstvo společnosti je povinno vyzvat akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, a to způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady spolu s uvedením lhůty pro předložení akcií a s upozorněním na postup dle § 214 ObchZ pro případ prodlení s předložením akcií pro výměnu.6. Místo k předložení akcií k výměně: Akcionář či akcionáři jsou oprávněni ve shora uvedené lhůtě předložit své akcie v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Šeberov, Záhořanská 749, PSČ 149 00, každý pracovní den v běžnou pracovní dobu od 8:00 hodin do 16:00 hodin.Nepředloží-li akcionář či akcionáři ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není resp. nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo bude v takovém případě postupovat dle ust. § 214 obchodního zákoníku.7. Snížení základního kapitálu: Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne zápisu nové (snížené) výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 11. září 2008 - 6. října 2008 : Valná hromada, s ohledem na skutečnost, že všichni akcionáři společnosti:a) splatili emisní kurs všech dříve upsaných akcií, ab)vzdali se svého přednostního práva k upisování akcií... v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v plném rozsahu svého podílu na základním kapitálu,rozhodla dne 18.8.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady takto:1)Společnost GREEN RECYCLING MACHINES, a.s. zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu posílení vnitřních zdrojů na financování výstavby větrných elektráren a z důvodu snížení svých závazků následovně: Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 148.000.000, Kč (jedno sto čtyřicet osm milionů korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 150.000.000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě, a to 14 (čtrnácti) kusy akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) každá a 8 (osmi) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie nebudou obchodovány (kótovány) na oficiálních trzích.3)Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) bude činit 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých).4)Upsání všech nových akcií nebude upsáním s využitím přednostního práva, nebude nabídnuto předem určenému zájemci a ani nebude nabídnuto k upsání na základě veřejné nabídky, nýbrž všechny nové akcie budou zcela upsány stávajícími akcionáři společnosti na základě dohody ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku.5)Upsání nových akcií společnosti bude provedeno v dohodě dle ust. § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů a která bude uzavřena mezi akcionáři společnosti v sídle společnosti v pracovní dny od 9,00 do 18,00 hodin ve lhůtě 60 (šedesáti) dní ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, avšak ne dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Skutečnost, že byl podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem termínu pro uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku budou akcionářům písemně sděleny představenstvem společnosti nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu. V případě, že upisování akcií (tj. uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku) započne dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně zamítnut, je upsání akcií neúčinné.6)Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 60 (šedesát) dnů ode dne úpisu akcií, resp. uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku.7)Peněžité vklady budou spláceny na účet společnosti č. 43-2826980227/0100 vedený u Komerční banky, a.s.8)Emisní kurz nově upisovaných akcií může být z důvodu snížení závazků společnosti splácen započtením za podmínek dále uvedených.9)Poukázky na akcie nebudou vydány.10)Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.11)Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od tohoto zápisu do obchodního rejstříku, akcionáři v závislosti na rozsahu splacení emisního kurzu nové akcie nebo zatímní listy.12) Valná hromada, s ohledem na rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, s ohledem na skutečnost, že emisní kurz nově upisovaných akcií může být z důvodu snížení závazků společnosti splácen započtením a s ohledem na prohlášení společnosti o existenci a výši následujících pohledávek akcionářů za společností připouští možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce resp. pohledávkám společnosti za akcionáři na splacení emisního kurzu a schvaluje pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto:Část A:Proti pohledávce společnosti vůči akcionáři Ing. Janu Vidrovi na splacení emisního kurzu jím nově upsaných akcií, jež mají být vydány v rámci zvýšení základního kapitálu v celkové výši 12.000.000, Kč (dvanáct milionů korun českých), se připouští možnost započítat pohledávky akcionáře Ing. Jana Vidry vůči společnosti v celkové souhrnné výši 6.204.019,- Kč (šest milionů dvě stě čtyři tisíc devatenáct korun českých) vyplývající ze:?Smlouvy o půjčce ze dne 18.6.2008 v celkové výši 5.041.275,- Kč, a--------------?Smlouvy o půjčce ze dne 31.7.2008 v celkové výši 1.162.744,- Kč,----------------a to do celé své výše s tím, že započtením pohledávky akcionáře Ing. Jana Vidry vůči společnosti z výše uvedených právních důvodů zaniknou v celé výši (vyjma případně naběhlých úroků do dne uzavření dohody o započtení) a pohledávka společnosti vůči Ing. Janu Vidrovi na splacení emisního kursu zanikne do výše 6.204.019,- Kč (šest milionů dvě stě čtyři tisíc devatenáct korun českých).Část B:Proti pohledávce společnosti vůči akcionáři Jiřímu Melzerovi na splacení emisního kurzu jím nově upsaných akcií, jež mají být vydány v rámci zvýšení základního kapitálu v celkové výši 136.000.000, Kč (jedno sto třicet šest milionů korun českých), se připouští možnost započítat pohledávky akcionáře Jiřího Melzera vůči společnosti v celkové souhrnné výši 22.717.192,- Kč (dvacet dva milionů sedm set sedmnáct tisíc jedno sto devadesát dvě koruny české) vyplývající ze:?Smlouvy o půjčce ze dne 11.6.2007 v celkové výši 1.612.253,- Kč, a--------------?Smlouvy o půjčce ze dne 28.4.2008 v celkové výši 812.495,- Kč, a----------------?Smlouvy o půjčce ze dne 28.5.2008 v celkové výši 1.314.743,- Kč, a--------------?Smlouvy o půjčce ze dne 13.6.2008 v celkové výši 1.109.852,- Kč, a--------------?Smlouvy o půjčce ze dne 18.6.2008 v celkové výši 6.049.530,- Kč, a--------------?Smlouvy o půjčce ze dne 1.8.2008 v celkové výši 1.002.234,- Kč, a---------------?Smlouvy o půjčce ze dne 6.8.2008 v celkové výši 10.015.770,- Kč, a--------------?Smlouvy o půjčce ze dne 15.8.2008 v celkové výši 800.315,- Kč,------------------a to do celé své výše s tím, že započtením pohledávky akcionáře Jiřího Melzera vůči společnosti z výše uvedených právních důvodů zaniknou v celé výši (vyjma případně naběhlých úroků do dne uzavření dohody o započtení) a pohledávka společnosti vůči Jiřímu Melzerovi na splacení emisního kursu zanikne dovýše 22.717.192,- Kč (dvacet dva milionů sedm set sedmnáct tisíc jedno sto devadesát dvě koruny české).13)Splacení závazku - emisního kurzu nově upsaných akcií započtením bude provedeno na základě dohody o započtení. Dohoda o započtení bude obsahovat zákonné náležitosti, tj. označení stran, identifikaci započítávaných pohledávek uvedením právního důvodu jejich vzniku a jejich výše a výslovný projev vůle směřující k započtení pohledávek a dále též účel, kterým je splacení emisního kurzu nově upsaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti. Podpis stran na dohodě o započtení bude úředně ověřen.14)Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a akcionářem Ing. Janem Vidrou resp. společností a akcionářem Jiřím Melzerem ihned po uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku ve stejné lhůtě, v jaké má být uzavřena dohoda dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Návrh na uzavření dohody o započtení bude akcionářům zaslán představenstvem společnosti nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu.15)V případě, že upisování akcií započne dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů