Trendy

459 426 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

30 047 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

429 756 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 17.1.2007 Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 808/66, PSČ 11000

Adresa z obchodního rejstříku

od 7.7.2011 Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 808/66, PSČ 11000

27646751

DIČ

Není plátce DPH

7.2.2007 - 22.9.2009

CZ27646751

Datum vzniku

17. ledna 2007

Datová schránka

rqrdj84

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11475

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.6.2008

115 000 000 Kč

Historické jmění

29.11.2007 - 30.6.2008

60 000 000 Kč

16.8.2007 - 29.11.2007

60 000 000 Kč

17.1.2007 - 16.8.2007

20 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 22. srpna 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 22. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 22. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. června 2008 - 30. června 2008 : Rozhodnutí (usnesení č. 2) mimořádné valné hromady ze dne 6.6.2008:Z důvodů potřeby posílení vlastního kapitálu společnosti, které je nezbytné pro zajištění financování dalších nák... upů pohledávek společnosti a z důvodu vstupu dalšího finančního investora se zvyšuje základní kapitál společnosti Český inkasní kapitál, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Václavské nám. 808/66, IČ: 276 46 751, z dosavadní výše 60.000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) o částku 55.000.000,-- Kč (slovy: padesát pět milionů korun českých) na částku 115.000.000,-- Kč (slovy: jedno sto patnáct milionů korun českých).Zvýšení základního kapitálu společnosti Český inkasní kapitál, a.s. upsáním nových akcií je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je plně splacen ve výši 60.000.000 ,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých).Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno 550 (slovy: pět set padesát) kusy nových kmenových listinných akcií na jméno (nekótované) o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s emisním kurzem 132.600,-- Kč (slovy: jedno sto třicet dva tisíc šest set korun českých) za jednu akcii bez využití přednostního práva stávajících akcionářů. Poukázky na akcie nebudou vydány. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní upsání nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu dle § 204a obchodního zákoníku předem výslovně vzdali, akcie nebudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani akcie nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.Všechny akcie budou nabídnuty k upsání výhradně předem určeným zájemcům, a to:- Jaroslavu M i ň h o v i, r. č. 71 11 09/1724, bytem Tábor, Harantova 2207, který upíše na základě Smlouvy o upsání akcií akcie v počtu 83 (slovy: osmdesát tři) kusů akcií peněžitým vkladem ve výši 11.005.800,-- Kč (slovy: jedenáct milionů pět tisíc osm set korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen na účet vedený u COMMERZBANK, Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 120 21, IČ 47610921, číslo 1036006/01, vedený k účtu č. 10360034/6200, když splatnost 50% částky připadající na emisní kurs upisovaných akcií, tedy částka 5.502.900,-Kč (slovy: pět milionů pět set dva tisíc devět set korun českých) bude splacena nejpozději do 15 dnů (slovy: patnácti) ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií a 50% částky připadající na emisní kurs upisovaných akcií, tedy částka 5.502.900,-Kč (slovy: pět milionů pět set dva tisíc devět set korun českých) bude zaplacena do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- JUDr. Romanu M a j e r o v i, r.č. 66 11 20/1289, bytem Praha 1, Václavské náměstí 828/23, PSČ 110 00, který upíše na základě Smlouvy o upsání akcií akcie v počtu 83 (slovy: osmdesát tři) kusů akcií peněžitým vkladem ve výši 11.005.800,-- Kč (slovy: jedenáct milionů pět tisíc osm set korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen na účet vedený u COMMERZBANK, Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 120 21, IČ 47610921, číslo 1036006/01, vedený k účtu č. 10360034/6200, když splatnost 50% částky připadající na emisní kurs upisovaných akcií, tedy částka 5.502.900,-Kč (slovy: pět milionů pět set dva tisíc devět set korun českých) bude splacena nejpozději do 15 dnů (slovy: patnácti) ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií a 50% částky připadající na emisní kurs upisovaných akcií, tedy částka 5.502.900,-Kč (slovy: pět milionů pět set dva tisíc devět set korun českých) bude zaplacena do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- obchodní společnosti Avallonia, a.s. se sídlem Plzeň, Žižkova 2042/24, PSČ 301 00, IČ 64358747, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 498, která upíše na základě Smlouvy o upsání akcií 384 (slovy: tři sta osmdesát čtyři) kusů akcií peněžitým vkladem ve výši 50.918.400,--Kč (slovy: padesát milionů devět set osmnáct tisíc čtyři sta korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen:- v části 19.918.400,--Kč (slovy: devatenáct milionů devět set osmnáct tisíc čtyři sta korun českých) na účet vedený COMMERZBANK, Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1,PSČ 120 21, IČ 47610921, číslo 1036006/01, vedený k účtu č. 10360034/6200, nejpozději do 15-ti dnů (slovy: patnácti) ode dne podpisu Smlouvy o upsání akcií,- v části 5.540.800,--Kč (slovy: pět milionů pět set čtyřicet tisíc osm set korun českých) nepozději do 15-ti dnů (slovy: patnácti) ode dne podpisu Smlouvy o upsání akcií započtením části (z celkové výše pohledávky 31.000.000,--Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých) pohledávky společnosti Avallonia, a. s. se sídlem Plzeň, Žižkova 2042/24, PSČ 301 00, IČ 64358747 vůči společnosti v téže výši 5.540.800,--Kč (slovy: pět milionů pět set čtyřicet tisíc osm set korun českých), vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 05. 04. 2007 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 29. 05. 2007 a dodatku č. 2 ze dne 06. 06. 2008,- v části 25.459.200,--Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta padesát devět tisíc dvě stě korun českých) nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku započtením části (z celkové výše pohledávky 31.000.000,--Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých) pohledávky společnosti Avallonia, a. s. se sídlem Plzeň, Žižkova 2042/24, PSČ 301 00, IČ 64358747 vůči společnosti v téže výši 25.459.200,--Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta padesát devět tisíc dvě stě korun českých), vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 05. 04. 2007 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 29. 05. 2007 a dodatku č. 2 ze dne 06. 06. 2008.Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude každému z předem určených zájemců doručen nejpozději do 10-ti dnů (slovy: deseti) po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, když ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zákoníku bude upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro výkon přednostního práva upisování akcií je kancelář provozovny obchodní společnosti Český inkasní kapitál a. s., na adrese Praha 1, Krakovská 24. Počátek běhu lhůty pro upisování bude písemně oznámen všem předem určeným zájemcům způsobem daným pro svolání valné hromady, a to ve lhůtě nejpozději 10 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny akcie budou upsány nejpozději do dvou měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva o upsání akcií musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zákoníku.Předem určený zájemce, společnost Avallonia, a. s., bude písemně vyzván, a to způsobem daným pro svolání valné hromady ve lhůtě nejpozději 10-ti dnů (slovy: deseti) ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k uzavření Dohody o započtení, přičemž v téže lhůtě obdrží od společnosti písemný návrh dohody o započtení. Dohoda o započtení musí být společností Avallonia, a. s. uzavřena nejpozději do dvou měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to spolu se smlouvou o upsání akcií.Po splacení emisního kurzu upsaných akcií vydá společnost Český inkasní kapitál, a.s. v souladu s § 168 odst. 2 obchodního zákoníku upisovatelům potvrzení o splacení jejich výše emisního kurzu. Potvrzení o splacení emisního kurzu vymění společnost Český inkasní kapitál, a.s. upisovatelům za akcie postupem a za podmínek stanovených v § 168 odst. 3 obchodního zákoníku v návaznosti na § 5 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění, a to bez zbytečného odkladu.Výše uvedeným způsobem uvedeným bude za splacený emisní kurz vydáno 550 kusů (slovy: pět set padesát) nových kmenových listinných akcií na jméno (nekótované) o jmenovití hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s emisním kurzem 132.600,-- Kč (slovy: jedno sto třicet dva tisíc šest set korun českých) za jednu akci.Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na základě návrhu představenstva ve smyslu §§ 202 odst. 5 a 206 obchodního zákoníku dojde ke změně stanov společnosti ze zákona a představenstvo je povinno založit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.Rozhodnutí (usnesení č. 3) mimořádné valné hromady ze dne 6.6.2008:Valná hromada společnosti schvaluje možnost započtení dospělé peněžité pohledávky společnosti Avallonia, a. s. se sídlem Plzeň, Žižkova 2042/24, PSČ 301 00, IČ 64358747 ve výši 31.000.000,--Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých) bez příslušenství vůči společnosti Český inkasní kapitál, a.s. vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 05. 04. 2007 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 29. 05. 2007 a dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce z dnešního dne, tj. 06. 06. 2008 proti budoucí pohledávce společnosti Český inkasní kapitál, a.s. vůči společnosti Avallonia, a. s. na splacení emisního kurzu ve výši 31.000.000,--Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých). Důvodem schválení možnosti započtení je ze strany společnosti Český inkasní kapitál, a.s. snížení závazků společnosti se snížením úrokové zátěže. Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností Český inkasní kapitál, a.s. a společností Avallonia, a. s. jako budoucím upisovatelem (předem určený zájemce) po uzavření Smlouvy o upsání akcií, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Pohledávka společnosti Avallonia, a. s. vůči společnosti Český inkasní kapitál, a.s. je doložena potvrzením auditora Ing. Pavlíny Česalové ze společnosti BDO Prima Tax Pl s.r.o. ze dne 06. 06. 2008 o ověření existence a výše shora uvedené peněžité pohledávky a Smlouvou o půjčce včetně obou jejích dodatků . zobrazit více skrýt více
  • 24. července 2007 - 16. srpna 2007 : Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání, za účelem posílení vlastních finančních zdrojů společnosti a realizace vstupu investorů do společnosti se zvyšuje z... ákladní kapitál obchodní společnosti Český inkasní kapitál, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 808/66, IČ: 27646751, z dosavadní výše 20,000.000,- Kč, (slovy: dvacet miliónů Kč) o částku 40,000.000,- Kč, (slovy: čtyřicet miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 60,000.000,- Kč, (slovy: šedesát miliónů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady.Zvýšení bude realizováno tak, že společnost vydá 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc Kč). Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Poukázky na akcie nebudou vydány. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když stávající akcionář se svého práva na přednostní právo upsat nové akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdal, ale budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům a to:- obchodní společnost Český inkasní servis, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 808/66, IČ: 27065162,- Jaroslav Miňha, narozený 9.11.1971, rodné číslo: 71 11 09/1724, bytem Tábor, Harantova 2207,- JUDr. Roman Majer, narozený 20.11.1966, rodné číslo 66 11 20/1289, bytem Praha 1, Václavské nám. 828/23, kteří je upíší (bude jim nabídnuto upsání) v celém rozsahu takto:- obchodní společnost Český inkasní servis, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 808/66, IČ: 27065162, upíše 100 ks (slovy: jedno sto kusů) nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc Kč),- Jaroslav Miňha, narozený 9.11.1971, rodné číslo: 71 11 09/1724, bytem Tábor, Harantova 2207, 150 ks (slovy: jedno sto padesát kusů) nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc Kč),- JUDr. Roman Majer, narozený 20.11.1966, rodné číslo: 66 11 20/1289, bytem Praha 1, Václavské nám. 828/23, 150 ks (slovy: jedno sto padesát kusů) nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc Kč).Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům doručen neodkladně po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností.a) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva jsou obchodní prostory (provozovna) obchodní společnosti Český inkasní kapitál, a.s. na adrese Praha 1, Krakovská 24, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin,b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 30 (třicet) dnů a počne běžet následující den po doručení informace o upisování akcií určitým zájemcům, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určeným zájemcům oznámen v uvedené informaci o upisování akcií způsobem daným pro svolání valné hromady,d) emisní kurs nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva je totožný s nominální hodnotou akcií, tzn. činí 100.000,- Kč na jednu akcii.Všechny akcie budou akciemi kmenovými, listinné podoby a budou znít na jméno.Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet číslo 1036003/01 vedený k účtu číslo 10360034/6200, vedený u COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 2, Jugoslávská 1, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.Každý upisovatel je povinen v souladu se zněním stanov splatit 50% (padesát procent) emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 30-ti (třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 50 %(padesát procent) emisního kurzu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů