Trendy

49 081 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

1 150 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

381 284 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 17.1.2007 Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 10127

27649016

DIČ

Není plátce DPH

1.9.2011 - 23.1.2017

CZ27649016

2.2.2007 - 17.6.2008

CZ27649016

Datum vzniku

17. ledna 2007

Datová schránka

c7gd7zm

Historické názvy

17.1.2007 - 29.6.2011

GAMA ZETA, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11504

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.10.2013

333 734 799,02 Kč Kč

Historické jmění

17.1.2007 - 10.10.2013

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 5. srpna 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 5. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. července 2013 - 10. října 2013 : 1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti DIRECT CONSULT PRAGUE, a.s. z částky ve výši 2,000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku ve výši 331,734.799,02 Kč... (slovy: tři sta třicet jedna milionů sedm set třicet čtyři tisíc sedm set devadesát devět korun českých a dva haléře) na částku ve výši 333,734.799,02 Kč (slovy: tři sta třicet tři milionů sedm set třicet čtyři tisíc sedm set devadesát devět korun českých a dva haléře), a to peněžitým vkladem s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:  10 kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 33,000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých) a emisním kursu 33,000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých),  1 kus kmenové akcie znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,734.799,02 Kč (slovy: jeden milion sedm set třicet čtyři tisíc sedm set devadesát devět korun českých a dva haléře) a emisním kursu 1,734.799,02 Kč (slovy: jeden milion sedm set třicet čtyři tisíc sedm set devadesát devět korun českých a dva haléře). 3. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to obchodní společností ČKD KOMPRESORY a.s., IČ: 26131226, se sídlem Praha 9, Klečákova 347, PSČ 190 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6240. 4. Akcie obchodní společnosti DIRECT CONSULT PRAGUE, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle obchodní společnosti DIRECT CONSULT PRAGUE, a.s., IČ: 27649016, se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27. 5. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí obchodní společnost DIRECT CONSULT PRAGUE, a.s. předem určenému zájemci písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do sedmi (7) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 6. Spolu s oznámením bude předem určenému zájemci zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta šedesáti (60) dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 7. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a obchodní společností DIRECT CONSULT PRAGUE, a.s. dojde v sídle obchodní společnosti DIRECT CONSULT PRAGUE, a.s. na adrese Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27. 8. Proti pohledávce na splacení celého emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem - obchodní společností ČKD KOMPRESORY a.s., se připouští možnost započtení peněžité pohledávky v celkové výši částky 331,734.799,02 Kč (slovy: tři sta třicet jedna milionů sedm set třicet čtyři tisíc sedm set devadesát devět korun českých a dva haléře) za obchodní společností DIRECT CONSULT PRAGUE, a.s., která obchodní společnosti ČKD KOMPRESORY a.s. vznikla z titulu neuhrazené úplaty za postoupení pohledávek na základě Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 19.06.2013, na jejímž základě obchodní společnost ČKD KOMPRESORY a.s., jako postupitel, postoupila na obchodní společnost DIRECT CONSULT PRAGUE, a.s., jako postupníka, následující pohledávky:  ve výši 17,834.922,37 Kč (slovy: sedmnáct milionů osm set třicet čtyři tisíc devět set dvacet dva korun českých a třicet sedm haléřů) za obchodní společností BRAINCO LLC,  ve výši 10,639.321,01 Kč (slovy: deset milionů šest set třicet devět tisíc tři sta dvacet jedna korun českých a jeden haléř) za obchodní společností WNC FACTORING LTD,  ve výši 13,020.055,64 Kč (slovy: třináct milionů dvacet tisíc padesát pět korun českých a šedesát čtyři haléřů) za obchodní společností ČKD PRAHA HOLDING, a.s.,  - ve výši 290,240.500,-Kč (slovy: dvě stě devadesát milionů dvě stě čtyřicet tisíc pět set korun českých) za obchodní společností MICOMAT SK s. r. o., a postupník se zavázal uhradit postupiteli za postoupené pohledávky částku ve výši 331,734.799,02 Kč (slovy: tři sta třicet jedna milionů sedm set třicet čtyři tisíc sedm set devadesát devět korun českých a dva haléře). Existence a výše pohledávky obchodní společnosti ČKD KOMPRESORY a.s. za obchodní společností DIRECT CONSULT PRAGUE, a.s. byla ověřena nezávislým auditorem - společností ACCOR s.r.o., osvědčení Komory auditorů ČR č. 110, jejím statutárním auditorem Ing. Věrou Slavíkovou, osvědčení Komory auditorů ČR č. 1230, ve Zprávě nezávislého auditora o ověření výše pohledávek společnosti ze dne 12.07.2013. 9. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 8. tohoto usnesení. Toto započtení se schvaluje. Emisní kurs může být splacen výhradně započtením. 10. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávky vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo obchodní společnosti DIRECT CONSULT PRAGUE, a.s. a doručit mu ho nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií. 11. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o upsání akcií. 12. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 13. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů