Trendy

240 211 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

66 262 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

2 452 848 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.1.2009 Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16041

Historické adresy

31.1.2007 - 14.1.2009 Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 14021

27654524

DIČ

od 18.4.2007

CZ27654524

Datum vzniku

31. ledna 2007

Datová schránka

thwfrp4

Historické názvy

31.1.2007 - 17.7.2007

DEGATE, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11542

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.12.2007

22 000 000 Kč

Historické jmění

29.6.2007 - 31.12.2007

20 000 000 Kč

31.1.2007 - 29.6.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 29.3.2014

1071006877 / 5500

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 30. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 26. června 2008 : Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní sppolečnost PPF GATE a.s., IČ: 27654524, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: 14021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mě Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní sppolečnost PPF GATE a.s., IČ: 27654524, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: 14021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mě...stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11542, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti E-GATE a.s, IČ: 27067726, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSČ: 14021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8373. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. prosince 2007 - 31. prosince 2007 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 20 000 000 Kč o 2 000 000 Kč na 22 000 000 Kč s tím ,že upisování akcií nad navrženou částku zv... ýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení stanovuje jediný akcionář v souladu se znění m § 202 a násl. akcionář v souladu se znění m § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizované úpisem 20 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč. S nově upisovanými akciemi Společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 7 500 000 Kč je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 100 000 Kč a výše emisního ážia, které činí 7 400 000 Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií Společnosti v celkové výši 150 000 000 Kč bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst.5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost PPf Group N.V., registrovaná v souladu se zákony Nizozemského království pod registračním číslem 33264887, se sídlem Amsterdam, Tower B, Strawinskylaan 933, 1077 SXX, Nizozemské království(dále jen ,, Určený zájemce").Úpis všech nových akcií Společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis( lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, jež za tímto účelem Společnosti sděl. Místem pro upisování akcií budou prostory Společnosti, na adrese Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: 140 21, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to:(i) formou vzájemného započtení pohledávky Společnosti za Určeným zájemcem z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 150 000 000 Kč a pohledávky, které má Určený zájemce za Společností z titulu Smlouvy o úvěru (Loan Agreement), uzavřené mezi Společností a Určeným zájemcem dne 27.6.2007, (ii) úhradou finančních prostředků na zvláštní účet Společnosti, vedená u společnosti Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 501 001 1398/5500, a to v případě, že by výše pohledávky, kterou má Určený zájemce za Společností, nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu formou jejich vzájemném započtení. Emisní kurs musí být splacen nejpozději do 14 dnů ode dne řádného úpisu nových akcií, a to formou uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Společností a Určeným zájemcem a úhradou emisního kursu na výše uvedený zvláštní účet Společnosti v případě, že by výše započítávané pohledávky nepostačovala na úhradou emisního kursu na výše uvedený zvláštní účet Společnosti v případě, že by výše započítávané pohledávky nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu.Dohoda o započtení pohledávek mezi Společnosti a Určeným zájemcem musí být uzavřena písemně a její návrh musí Určený zájme předložit Společnosti nejpozději do 5 dnů ode dne řádného úpisu nových akcií, přičemž v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku musí být tato dohoda uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Okamžikem vzájemného započtení Pohledávky Určeného zájemce za Společnosti a Pohledávky Společnosti za Určeným zájemcem podle této dohody dojde ke splacení emisního kursu nových akcií. Dohoda o započtení nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu Určeného zájemce a Společnosti. Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uveden v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií Společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 13. června 2007 - 29. června 2007 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 2.000.000,- Kč o 18.000.000,- Kč na 20.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad navrženou část... ku zvýšení základního kapitálu Společnost se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto:Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno úpisem 180 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. S nově upisovanými akciemi Společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 935.000,- Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 100.000,- Kč a výše emisního ážia, které činí 835.000 Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií Společnosti v celkové výši 168.300.000,- Kč bude splacen peněžitým vkladem.Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost PPF Group N.V., registrovaná v souladu se zákony Nizozemského království pod registračním číslem 33264887, se sídlem Amsterdam, Tower B, Strawinskylaan 933, 1077 XX, Nizozemské království (dále jen "Určený zájemce").Úpis všech nových akcií Společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, jež za tímto účelem Společnosti sdělí.Místem pro upisování akcií budou prostory Společnosti, na adrese Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: 140 21, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií Společosti byla připsána na zvláštní účet Společnosti, vedený u Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, číslo účtu 3125400909/7910, s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií Společnosti Určeným zájemcem. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů