Trendy

18 203 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-68 531 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

74 986 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

3.10.2014 - 1.1.2015 Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8
30.9.2011 - 3.10.2014 Praha 8 - Karlín, Pernerova 652/55, PSČ 18600
8.6.2010 - 30.9.2011 Praha 2, Římská 526/20, PSČ 12000
11.10.2007 - 8.6.2010 Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 11000
12.2.2007 - 11.10.2007 Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000

27658660

DIČ

Není plátce DPH

8.9.2010 - 1.1.2015

CZ27658660

Datum vzniku

12. února 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2015

Historické názvy

18.6.2010 - 1.1.2015

Luxury Brand Management a.s.

11.10.2007 - 18.6.2010

RPG Automotive a.s.

12.2.2007 - 11.10.2007

MINUETTE a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11565

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.9.2012 - 1.1.2015

72 459 000 Kč

1.12.2010 - 18.9.2012

71 564 000 Kč

12.2.2007 - 1.12.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2015 - 1. ledna 2015 : Společnost Luxury Brand Management a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Pernerova 676/51, PSČ 186 00, IČ: 276 58 660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v od... dílu B, vložka 11565, jako zanikající společnost, zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením se společnostmi John Grove & partners s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Ondříčkova 1203/5, PSČ 130 00, IČ: 268 59 611, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 133793 a Regal West Enterprises s.r.o., se sídlem Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ 110 00, IČ: 285 43 866, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 149198, do nástupnické společnosti PROSPEKTA MODA CZ, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 677/8, PSČ 110 00, IČ: 257 00 065, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 5585, na kterou přešla jmění zanikajících společností. zobrazit více skrýt více
  • 6. srpna 2014 - 1. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 6. srpna 2014 - 1. ledna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 6. srpna 2014 - 1. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 13. října 2010 - 1. ledna 2015 : Do společnosti Luxury Brand Management a.s. se jako do nástupnické společnosti sloučila přeshraniční fúzí sloučením společnost Miss Marketing B.V., založená dle práva Nizozemska, s... e sídlem na adrese Amstelveen, Nizozemské království a s hlavní správou na adrese Van Heuven Goedhartlaan 937, 1181 LD, Amstelveen, Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku Nizozemska pod číslem 34195811, jako zanikající zahraniční korporace. zobrazit více skrýt více
  • 17. dubna 2014 - 6. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 3. září 2012 - 18. září 2012 : 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 895.000,- Kč ( slovy: osm set devadesát pět tisíc korun českých ) z částky ve výši 71,564.000,... - Kč ( slovy: sedmdesát jeden milion pět set šedesát čtyři tisíce korun českých) na částku ve výši 72, 459.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva miliony čtyři sta padesát devět korun českých ) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částkou navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 895 ( slovy: osm set devadesát pět ) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých ) každá.Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst.5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů.Předem určeným zájemcem je :1. Obchodní společnost Thirty Eight Degrees s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Bílkova 18, PSČ 110 00, IČ: 248 16 981 ( dále jen "Zájemce" ) upíše 895 (slovy: osms set devadesát pět ) kusů akcií.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Spolenosti, a to ve lhůtě dvou týdnů.Vzhledem ke skutečnosti, že Zájemce je přítomen ve valné hromadě, oznamuje představenstvo Společnosti Zájemci, že prvním dnem lhůty je den 31. 8. 2012, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 30. 8. 2012.Návrh smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen osobně, a to nejpozději dne 31. 8. 2012.V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu marijndejong@me.com.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých ) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých ). Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu, kterou bude mít Společnost za Zájamcem, byla započtena část pohledávky, kterou má Zájemce za Společností, a to takto:- část pohledávky existující na základě Faktury č. 01082012 ze dne 1. 8. 2012 , kterou vystavil Zájemce na částku 1, 074.000,- Kč ( slovy: jeden milion sedmdesát čtyři tisíce korun českých ), a to za služby provedené ve prospěch Společnosti. Pohledávka Zájemce je ke dni konání této valné hromady splatná. Valná hromada souhlasí se započtením části této pohledávky v částce 895.000,- Kč ( slovy: osm set devadesát pět tisíc korun českých ).Dle vyjádření auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o., osvědčení KAČR č. 71, jednající prostřednictvím oprávněného auditora Ing. Karla Charváta, osvědčení KAČR č. 2032, ze dne 24. 8. 2012 je tento závazek ke dni 24. 8. 2012 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií.Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena částečně, a to v rozsahu uvedeném shora. zobrazit více skrýt více
  • 16. listopadu 2010 - 1. prosince 2010 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti přijal dne 8.11.2010 následující rozhodnutí:Základní kapitál společnosti Luxury Brand Management a.s. se zvyšuje o celkovou č... ástku 69 564 000,- Kč z dosavadní výše základního kapitálu 2 000 000,- Kč na novou výslednou výši 71 564 000,- Kč základního kapitálu.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nových akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva stávajícího akcionáře společnosti, který se přednostního práva vzdal.Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti (dále jen "Akcie"). Počet 69 564 ks. Jmenovitá hodnota každé akcie: 1.000,- Kč.Druh: kmenové. Forma: na jméno. Podoba: listinná.Všechny Akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zdeněk Bakala, dat. nar. 07.02.1961, bytem Modrava 14, PSČ 341 92 (dále též "Předem určený zájemce"). Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Luxury Brand Management a.s., která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst.3 obchodního zákoníku (dále jen "Smlouva o upsání akcií").Předem určený zájemce upíše po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku všechny Akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Luxury Brand Management a.s. ve smyslu ustanovení § 204 odst.5 obchodního zákoníku s tím, že k upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Luxury Brand Management a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy tři) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušného soudu.Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurs upisovaných Akcií činí 1 000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za jednu Akcii. S každou nově vydanou akcií bude spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě Společnosti. Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti Luxury Brand Management a.s., IČ 276 58 660, se sídlem Praha 2, Římská 526/20, PSČ 120 00, v pracovní dny v době od 09.00 do 18.00 hodin.Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Předem určeného zájemce, se stanoví na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Předem určeného zájemce. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám jeho zmocněnce).Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžitých pohledávek Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o nesplacené pohledávky Zdeňka Bakaly za Společností, či jejich části, vše z titulu úvěrové smlouvy uzavřené dne 1.7.2010 mezi Zdeňkem Bakalou, jako věřitelem, a společností Miss Marketing B.V., jako dlužníkem, přičemž Společnost, jako nástupnická společnost, se stala dlužníkem z titulu úvěrové smlouvy v důsledku příhraniční fúze sloučením společnosti Miss Marketing B.V., jako zanikající zahraniční korporace.Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení (dále Smlouva o započtení) se bude řídit těmito pravidly: Návrh Smlouvy o započtení bude doručen Předem určenému zájemci - Zdeňku Bakalovi současně se Smlouvou o upsání akcií; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o započtení k rukám zmocněnce Předem určeného zájemce a uzavření Smlouvy o započtení zmocněncem Předem určeného zájemce. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo Společnosti je povinno podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 (slovy třicet) dnů od vydání tohoto rozhodnutí. zobrazit více skrýt více
  • 23. listopadu 2007 - 8. června 2010 : Společnost RPG Partners Limited přijala dne 15.11.2007 při výkonu působnosti valné hromady společnosti RPG Automotive a.s. (dále jen Společnost) ve smyslu ustanovení § 190 zákona č... . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uvedené rozhodnutí jediného akcionáře:- vzdání se přednostního práva na upisování akcií dle §§ 203 odst. 2 písm. c) a 204a odst. 7 obch. zák- zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií ve smyslu § 203 a násl. obch. zák.RPG Partners Limited se jako jediný akcionář společnosti RPG Automotive a.s. vzdává přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti RPG Automotive a.s. o částku 325 200 000,- Kč (slovy třista dvacet pětmilionů dvěstě tisíc korun českých).Základní kapitál společnosti RPG Automotive a.s. se zvyšuje o celkovou částku 325 200 000,- Kč (slovy třista dvacet pětmilionů dvěstě tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 2 000 000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých) na novou výslednou výši 327 200 000,- Kč (slovy třista dvacet sedmmilionů dvěstě tisíc korun českých) základního kapitálu.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nových akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva stávajícího akcionáře společnosti, který se přednostního práva vzdal.Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti (dále jen ?Akcie?):počet akcií: .............................. 1 626 ks (slovy jeden tisíc šestset dvacet šest kusů)jmenovitá hodnota každé akcie: 200 000,- Kč (slovy dvěstě tisíc korun českých)druh: ......................................... kmenovéforma: ....................................... na majitelepodoba: ..................................... listinnáVšechny Akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost RPG Partners Limited se sídlem Nicosia, Anemomylos Office Building, 4th Floor, 8, Michael Karaolis Street, 1095 Kyperská republika, HE 165208 (dále jen ?Předem určený zájemce?). Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností RPG Automotive a.s., která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku (dále jen ?Smlouva o upsání akcií?).Předem určený zájemce upíše po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku všechny Akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností RPG Automotive a.s. ve smyslu ustanovení 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti RPG Automotive a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu.Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurs upisovaných Akcií činí 200 000,- Kč (slovy dvěstě tisíc korun českých) za jednu Akcii. Emisní ážio se nestanovuje. S nově vydanými Akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti RPG Automotive a.s., IČ 27658660, na adrese Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00 v pracovní dny v době 09.00 do 18.00 hodin.Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Předem určeného zájemce se stanoví na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Předem určeného zájemce. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám jeho zmocněnce).Upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných Akcií ve lhůtě nejpozději do 90 (slovy devadesát) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank a.s. na jméno společnosti RPG Automotive a.s., č.ú. 1191109889/5500 (§ 204 odst. 2 obch. zák.). Představenstvo společnosti je povinno podat návrh do obchodního rejstříku na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do 30 (slovy třicet) dnů od vydání tohoto rozhodnutí. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs všech Akcií, které upsal do 120 (slovy stodvacet) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií na účet vedený u Raiffeisenbank a.s. na jméno společnosti RPG Automotive a.s., č.ú. 1191109889/5500 (§ 203 odst. 2 písm. f) obch. zák ). zobrazit více skrýt více
posunout dolů