Trendy

908 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

-3 073 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

204 268 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

22.2.2007 - 26.3.2012 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083

27659682

DIČ

Není plátce DPH

11.6.2007 - 26.3.2012

CZ27659682

Datum vzniku

22. února 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

26. března 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

26. března 2012

Historické názvy

4.6.2007 - 26.3.2012

BYTY ČAKOVICE, a.s.

22.2.2007 - 4.6.2007

ROMIDUL, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11575

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

24.8.2011 - 26.3.2012

60 000 000 Kč

26.10.2009 - 24.8.2011

4 000 000 Kč

25.9.2009 - 26.10.2009

4 000 000 Kč

22.2.2007 - 25.9.2009

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 26. března 2012 - 26. března 2012 : Vymazává se obchodní společnost BYTY ČAKOVICE, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, IČ: 27659682, z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: společnost zanikla fúz... í sloučením s nástupnickou společností První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, IČ: 241 30 249. Rozhodný den fúze - 1.9.2011. zobrazit více skrýt více
  • 3. ledna 2008 - 26. března 2012 : Na společnost došlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti MILPANA, s.r.o., IČ: 27584160, se sídlem Praha 9, Špitálská 885/2a, PSČ: 19000, zapsanou v obchodním rejstříku veden... ém Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117093 zobrazit více skrýt více
  • 25. července 2011 - 24. srpna 2011 : Valná hromada společnosti BYTY ČAKOVICE, a.s., IČ: 276 59 682, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83 (dále také jen "Společnost"), konaná dne 18. července 2011 p... řijala následující rozhodnutí:Valná hromada Společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti BYTY ČAKOVICE, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsaná v oddílu B, vložka 11575, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze takto: Důvod zvýšení základního kapitálu: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku 56 000 000,00 Kč (padesát šest milionů korun českých), tj. z částky 4 000 000,00 Kč (čtyři miliony korun českých) na částku 60 000 000,00 Kč (šedesát milionů korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem novými 560 (pět set šedesáti) kusy kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie 100 000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. S upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.Akcionáři se vzdávají přednostního práva na úpis akcií a veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty akcionářům jako předem určeným zájemcům: NATLAND Investment Group N.V., reg.č.: 34368681, se sídlem WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, který upíše 280 (dvě stě osmdesát) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upisované akcie 100 000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále i jen "Upisovatel 1"); M & K Development, a.s., IČ: 270 79 503, se sídlem Praha 9, Špitálská 885/2a, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12626, který upíše 280 (dvě stě osmdesát) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie 100 000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále i jen "Upisovatel 2"). Tito předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs každé jednotlivé nově upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. 100 000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), tj. pro Upisovatele 1 činí 28 000 000,00 Kč (dvacet osm milionů korun českých) a pro Upisovatele 2 činí 28 000 000,00 Kč (dvacet osm milionů korun českých) a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením v souladu s tímto rozhodnutím.Akcie bude možno upsat ve lhůtě 14 (čtrnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst.5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále i jen "Obch.zák."), který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst.3 Obch.zák. a bude doručen předem určeným zájemcům, akcionářům - obchodní společnosti NATLAND Investment Group N.V. a obchodní společnosti M & K Development, a.s. do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií bude adresa sídla Společnosti - Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3 - Žižkov.Emisní kurs upsaných akcií jsou předem určení zájemci povinni splatit peněžitým vkladem, takto: Peněžitý vklad je Upisovatel 1 - obchodní společnost NATLAND Investment Group N.V. povinen splatit započtením peněžitých pohledávek obchodní společnosti NATLAND Investment Group N.V. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu. Připouští se možnost započtení pohledávky na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií proti pohledávce akcionáře - NATLAND Investment Group N.V. specifikované takto:Věřitel: NATLAND Investment Group N.V., reg.č.: 34368681, se sídlem WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, Dlužník: BYTY ČAKOVICE, a.s., se sídlem Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3 - Žižkov, zapsaná v oddílu B, vložka 11575, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, Pohledávka ve výši 28 000 000,00 Kč (dvacet osm milionů korun českých), z toho jistina: 17 807 141,00 Kč (sedmnáct milionů osm set sedm tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých), z toho příslušenství: 10 192 859,00 Kč (deset milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set padesát devět korun českých). Právní důvod: smlouvy o úvěru uzavřené dne 18.08.2010 mezi Společností a obchodní společností NATLAND GROUP LIMITED, založenou a existující podle právního řádu Kyperské republiky, se sídlem Grigori Afxentiou 8 EL.PA Livadioti Building, 3rd Floor, Office 306, P.C. 6023, Larnaca, Kypr, registrační číslo HE 256944 (dále i jen "NGL"); a ze smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi NGL a NATLAND Investment Group N.V. dne 18.7.2011. Existence a výše pohledávky je evidována v účetnictví Společnosti.Peněžitý vklad je Upisovatel 2 - obchodní společnost M & K Development, a.s., povinen splatit započtením peněžitých pohledávek obchodní společnosti M & K Development, a.s. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu. Připouští se možnost započtení pohledávky na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií proti pohledávce akcionáře - M & K Development, a.s. specifikované takto: Věřitel: M & K Development, a.s., IČ: 270 79 503, se sídlem Praha 9, Špitálská 885/2a, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12626, Dlužník: BYTY ČAKOVICE, a.s., se sídlem Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3 - Žižkov, zapsaná v oddílu B, vložka 11575, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, Pohledávka ve výši 28 000 000,00 Kč (dvacet osm milionů korun českých), z toho příslušenství: 0 Kč. Právní důvod: pohledávka je pohledávkou z titulu smlouvy o úvěru ze dne 24.05.2011 mezi Společností a M & K Development, a.s.. Existence a výše pohledávky je evidována v účetnictví Společnosti.Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje.Předem určení zájemci - obchodní společnost NATLAND Investment Group N.V. a M & K Development, a.s. jako Upisovatel 1 a 2, splatí emisní kurs akcií, které upíší na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst.2 obchodního zákoníku takto:- emisní kurs upsaných akcií Upisovatelem 1, tedy částku ve výši 28 000 000,00 Kč (dvacet osm milionů korun českých) splatí obchodní společnost NATLAND Investment Group N.V. dnem uzavření smlouvy o započtení mezi tímto Upisovatelem 1 a Společností,- emisní kurs upsaných akcií Upisovatelem 2, tedy částku ve výši 28 000 000,00 Kč (dvacet osm milionů korun českých) splatí obchodní společnost M & K Development, a.s. dnem uzavření smlouvy o započtení mezi tímto Upisovatelem 2 a Společností.Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií valná hromada schvaluje.Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: Společnost zašle akcionářům návrh smlouvy o započtení pohledávek do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smluv o upsání akcií. Akcionáři jsou povinni smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 27. srpna 2009 - 25. září 2009 : Valná hromada společnosti BYTY ČAKOVICE, a.s., IČ: 27659682, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83 (dále jen "Společnost" nebo "BYTY ČAKOVICE, a.s."), konaná d... ne 17. srpna 2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to takto: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. Zvyšuje se základní kapitál společnosti BYTY ČAKOVICE, a.s. o částku 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) t.j. z částky 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na částku 4,000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti BYTY ČAKOVICE, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 20 (dvacet) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě.Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude společnost M & K Development, a.s., se sídlem Praha 9, Špitálská 885/2a, PSČ 190 00, IČ: 270 79 503, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12626, který upíše všech 20 (dvacet) kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce. Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení.Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83.Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci, t.j. společnosti M & K Development, a.s., do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti BYTY ČAKOVICE, a.s. do obchodního rejstříku.Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti BYTY ČAKOVICE, a.s. do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem.Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje.Upisovatel je povinen splatit 30% (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií, a to na zvláštní účet společnosti zřízený k tomuto účelu Společností, číslo 5011044036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit do 1 (jednoho) roku ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti, tj. do 17.8.2010, a to na zvláštní účet společnosti zřízený k tomuto účelu Společností, číslo 5011044036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. zobrazit více skrýt více
posunout dolů