Trendy

1 088 002 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

9 400 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 068 330 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

1 250

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.10.2013 J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště

Historické adresy

22.9.2005 - 15.10.2013 Uherské Hradiště, J.E. Purkyně 365, PSČ 68668

27660915

DIČ

od 1.1.2006

CZ27660915

Datová schránka

ytjgs2t

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4420

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.11.2013

415 900 000 Kč

Historické jmění

1.2.2013 - 27.11.2013

397 900 000 Kč

5.10.2012 - 1.2.2013

397 900 000 Kč

20.12.2010 - 5.10.2012

387 900 000 Kč

1.1.2006 - 20.12.2010

177 000 000 Kč

22.9.2005 - 1.1.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherské Hradiště

Bankovní účty

zvěřejněno 1.5.2015

249980999 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 18.9.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • J. E. Purkyně 365, 686 06, Uherské Hradiště

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 13. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. října 2013 - 27. listopadu 2013 : Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 7.10.2013 o:a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří... tyto nemovitosti: 1.budova č.p. 1133, stojící na pozemku p.č. st. 568,2.pozemek p.č. st. 568to vše na listu vlastnictví č. 568, v katastrálním území Uherské Hradiště, obec Uherské Hradiště, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště. b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 5633 - 220/2013 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. se sídlem v Uherském Hradišti, Hradební 1250, PSČ: 686 01, IČ: 607 37 131, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 35 Nc 6305/2013-7, které nabylo právní moci dne 20. července 2013, na částku ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 18.000.000,-Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) c) vydání 18 kusů (slovy: osmnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) za nepeněžitý vklad.Jediný akcionář prohlašuje, že se tímto vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 397.900.000,- Kč, (slovy: tři sta devadesát sedm milionů devět set tisíc korun českých) na částku ve výši 415.900.000,- Kč, (slovy: čtyři sta patnáct milionů devět set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 18 kusů (slovy: osmnáct kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých)b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 18 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii.d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 30 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počne běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku.f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotoug) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 28. června 2012 - 5. října 2012 : Jediný akcionář prohlásil dne 25.6.2012, že se vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akci... e budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř.T.Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z.Jediný akcionář rozhodl dne 25.6.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 387.900.000,- Kč, (slovy: tři sta osmdesát sedm milionů devět seti tisíc korun českých) na částku ve výši 397.900.000,- Kč, (slovy: tři sta devadesát sedm milionů devět set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto:a) bude upisováno 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých);b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem.c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zák. akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii.d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř.Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana.e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 20 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počne běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 20 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku.f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na šedesát dnů ode dne úpisu akcií.Částku ve výši 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Uherskohradišťská nemocnice a.s. vedený u GE Money Bank, a.s. č.ú. 206973983/0600 takto: a) Částku ve výši 3.000.000,- Kč je povinen předem určený zájemce Zlínský kraj uhradit do 60 dnů ode dne úpisu akcií. b) Částku ve výši 7.000.000,- Kč je povinen předem určený zájemce Zlínský kraj uhradit do 1 roku ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 20. října 2010 - 20. prosince 2010 : Ostatní skutečnostil.jediný akcionář rozhodl dne 11.10.2010 v působnosti valné hromady o:a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. ... Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti:Nemovitost Druh pozemkučást pozemku p. č. 383/1 (nově vzniklá část, pozemek p.č. 383/6 oddělený od pozemku p.č. 383/1 dle GP č. 1890-184/2010) ostatní plochaBudova bez čp/če na p. č. st. 486 *pozemek p. č. st. 486 zastavěná plocha a nádvoříBudova bez čp/če na p. č. st. 489 *pozemek p. č. st. 489 zastavěná plocha a nádvoříBudova bez čp/če na p. č. st. 492 *pozemek p. č. st. 492 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če na p. č. st. 494 *pozemek p. č. st. 494 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če na p. č. st. 495 *pozemek p. č. st. 495 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če na p. č. st. 497 *pozemek p. č. st. 497 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če na p. č. st. 499 *pozemek p. č. st. 499 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če na p. č. st. 2029 *pozemek p. č. st. 2029 zastavěná plocha a nádvoříbudova na pozemku p. č. st. 502 *pozemek p. č. st. 502 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če na p. č .st. 2477 *pozemek p. č. st. 2477 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če na p. č. st. 2476 *pozemek p. č. st. 2476 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če na p. č. st. 501 *pozemek p. č. st. 501 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če na p. č. st. 493 *pozemek p. č. st. 493 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če na p. č. st. 482 *pozemek p. č. st. 482 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če na p. č. st. 483 *pozemek p. č. st. 483 zastavěná plocha a nádvoříbudova č. p. 50 na p. č. st. 498 *pozemek p. č. st. 498 zastavěná plocha a nádvoříbudova č. p. 49 na p. č. st. 496 *pozemek p. č. st. 496 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če na p. č. st 491 *pozemek p. č. st 491 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če na p. č. st. 487 *pozemek p. č. st. 487 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če a p.č. st. 490 *pozemek p. č. st. 490 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če na p. č. st. 500 *pozemek p. č. st 500 zastavěná plocha a nádvoříbudova bez čp/če na p. č .st. 488 *pozemek p. č. st. 488 zastavěná plocha a nádvořípozemek p. č. 378/1 (oddělen GP č. 1882-148/2010 ze dne 27.7.2010) ostatní plochapozemek p. č. 378/3 (zanikl na základě GP č. 1882-148/2010) ostatní plochapozemek p. č. 378/5 ostatní plochapozemek p. č. 378/6 ostatní plochaPozemek p. č. 1535 (zanikl na základě GP č. 1882-148/2010) ostatní plochapozemek p. č. 1536 (zanikl na základě GP č. 1882-148/2010) ostatní plochab) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 4551 - 63/2010 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o. se sídlem v Prostějově, Přemyslovka 3, PSČ: 796 02, IČ: 255 99 186, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6448/2010 - 23, které nabylo právní moci dne 2. září 2010, na částku ve výši 210.900.000,- Kč (slovy: dvě stě deset milionů devět set tisíc korun českých).Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výší 210.900.000,-KČ (slovy: dvě stě deset milionů devět set tisíc korun českých).c) za nepeněžitý vklad bude upisováno- 210 kusů (slovy: dvě stě deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých)- 9 kusů (slovy: devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.2. Jediný akcionář se vzdal v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch.z.přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 708 91 320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z.3. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 177.000.000,- Kč, (slovy: jedno sto sedmdesát sedm milionů korun českých) na částku ve výši 387.900.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát sedm milionů devět set tisíc korun českých), tj. o částku ve výši 210.900.000,- Kč (slovy: dvě stě deset milionů devět set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení,b) bude upisováno- 210 kusů (slovy: dvě stě deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých)- 9 kusů (slovy: devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých)c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem.d) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obch. zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 210 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii a 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii.e) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana.f) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počne běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku.g) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.h) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 13. prosince 2005 - 1. ledna 2006 : Dne 29. listopadu 2005 rozhodl jediný akcionář Společnosti přivýkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti, který dosud činí 2.000.000,- Kč, o částku175... .000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět milionů korun českých) a o tom, že toto zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromadydále rozhodl, že veškeré akcie, které budou vydány v důsledkuzvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předemurčenému zájemci, a to Zlínskému kraji, IČ: 70891320, se sídlemZlín, tř. T. Bati 21, PSČ 760 01.Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik, jehož jediným vlastníkemje Zlínský kraj, a který tvoří samostatnou organizační složkua v němž probíhá ucelená podnikatelská činnost a k němuž náležímajetek vymezený v přílohách smlouvy o vkladu podniku (dále jen"podnik" nebo "Vklad"). Tento podnik byl blíže specifikován veZnaleckém posudku č. B 80/2005, o stanovení hodnoty nepeněžitéhovkladu v souladu s ust. § 59 odst. 3 obch. zák., zpracovanémnezávislým znalcem, společností HZ Praha, spol. s r.o., IČ:17049644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsanouv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,vložka 1908, jmenovaného za tím účelem Krajským soudem v Brněusnesením č.j. 50 Nc 6143/2005-13 ze dne 3. října 2005, kterénabylo právní moci dne 12. října 2005.Vkládaný podnik tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky sloužícík podnikatelské činnosti provozovaných dle stavu v účetníevidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Zlínskéhokraje s názvem Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Purkyňova 365, PSČ 686 68, IČ: 00395366, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce č. 1299.Hmotnou složku podniku tvoří věci movité včetně zásoba finančního majetku.Nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslovéhonebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software.Přechod na Společnost neodporuje povaze těchto práv ani uzavřenýmsmlouvám o jejich poskytnutí.Osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnostivyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která vesmyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476a násl. obch. zák. a ust. § 249 odst. 2 zákoníku prácepřecházející na Společnost.Hodnota podniku jakožto nepeněžitého vkladu byla podle ust. § 59odst. 3 obch. zák. stanovena posudkem ze dne 14. října 2005 č. B80/2005 znalce HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049644, se sídlemKodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovanéhoza tímto účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc6143/2005-13 ze dne 3. října 2005, které nabylo právní moci dne12. října 2005, na částku 206.372.854,- Kč (slovy: dvě stě šest milionů tři sta sedmdesát dva tisíc osm set padesát čtyři korun českých). Z této hodnoty je 175.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět milionů korun českých) určeno ke splacení části emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. Rozdíl mezi hodnotou podniku stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií je v souladu s obchodním zákoníkem určen ke splacení emisního ážia.Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že bude upsáno 175 ks (slovy: jedno sto sedmdesát pět kusů) kmenových akcií Společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milionů korun českých) každá.Emisní kurs všech nově vydávaných akcií se bude rovnat hodnotě podniku a bude celkově činit 206.372.854,- Kč (slovy: dvě stě šest milionů tři sta sedmdesát dva tisíc osm set padesát čtyři korun českých), přičemž emisní kurs každé jedné nově upisované akcie se bude rovnat 1/175 z 206.372.854,- Kč.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž jeodmítnutí návrhu na zápis výše uvedeného rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák.Místem pro úpis akcií se stanoví sídlo Společnosti Uherské Hradiště, J.E. Purkyně 365.Lhůta pro úpis akcií se stanoví na třicet dnů ode dne rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu.Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanovína šedesát dnů ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů