Trendy

158 453 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

16 635 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

606 126 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 11.10.2011 Brno - Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ 60200

Historické adresy

6.5.2010 - 11.10.2011 Brno - Brno-město, Šilingrovo náměstí 265/2, PSČ 60200
13.3.2009 - 6.5.2010 Brno, Příkop 4, PSČ 60200
2.11.2006 - 13.3.2009 Brno, Šilingrovo nám. 265/2
30.9.2005 - 2.11.2006 Vracov, Luční 934, PSČ 69642

27661407

DIČ

od 10.11.2005

CZ27661407

Datum vzniku

30. září 2005

Datová schránka

223dgbs

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4429

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.5.2007

85 000 000 Kč

Historické jmění

29.11.2006 - 18.5.2007

60 000 000 Kč

30.9.2005 - 29.11.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2102304450 / 2700

Provozovny

od 8.6.2009

COMSA BRNO PALACE HOTEL
  • Adresy:
    • Šilingrovo náměstí 265/2, 602 00, Brno - Brno-město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 31. ledna 2013 : Jediný akcionář společnosti COMSA International a.s. učinil dne 23.1.2013 při výkonu působnosti valné hromady společnosti COMSA International a.s. následující rozhodnutí o snížení Jediný akcionář společnosti COMSA International a.s. učinil dne 23.1.2013 při výkonu působnosti valné hromady společnosti COMSA International a.s. následující rozhodnutí o snížení ...základního kapitálu:Jediný akcionář společnosti COMSA International a.s. snižuje základní kapitál společnosti COMSA International a.s. o částku 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých) ze současné výše 85.000.000,- Kč (osmdesát pět milionů korun českých) na novou výši 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět milionů korun českých) po snížení základního kapitálu.Důvodem snížení základního kapitálu o částku 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých) je využití nadbytečných zdrojů držených společností.Snížení základního kapitálu o částku 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých) bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři, jehož akcie budou vzaty z oběhu v souladu s tímto usnesením, to jest bude vyplacena akcionáři jako úplata za převod akcií akcionáře. Pro veřejný návrh smlouvy platí přiměřeně ustanovení § 183a odst. 1 věta první a druhá, odst. 2 až 4 a odst. 7 ObchZ.Výše úplaty (kupní ceny) za vzetí akcií z oběhu odpovídá jmenovité hodnotě akcií, které budou brány z oběhu, tedy částce 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých).Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých).Částka snížení základního kapitálu odpovídá součtu jmenovitých hodnot kmenových akcií společnosti, které musí být vzaty z oběhu a činí 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých). Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu podle tohoto usnesení nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Valná hromada může však rozhodnout, že se v tomto případě sníží základní kapitál jiným způsobem, který tento zákon dovoluje.Celková výše úplaty (kupní ceny) za vzetí akcií z oběhu činí částku 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých). Úplata (kupní cena) je splatná do tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku převodem na účet akcionáře, který společnosti sdělí.Akcionář je povinen předložit listinné akcie společnosti, které budou brány z oběhu na základě akceptace veřejného návrhu do deseti dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojena a představenstvo postupuje podle ustanovení § 214 obchodního zákoníku, tedy vyzve akcionáře, kteří jsou v prodlení, způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady, aby předložili akcie v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí, s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné a toto rozhodnutí současně zveřejní. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. dubna 2007 - 18. května 2007 : 1. Z důvodů kapitálového posílení společnosti se základní kapitál akciové společnosti COMSA International a.s., IČ: 276 61 407, se sídlem Brno, Šilingrovo nám. 265/2, zvyšuje z dos... avadních 60.000.000,- Kč, slovy: šedesáti milionů korun českých, o 25.000.000,- Kč, slovy: dvacet pět milionů korun českých, na částku 85.000.000,- Kč, slovy: osmdesát pět milionů korun českých, a to upsáním 2.500 kusů, slovy: dvaceti tisíc pěti set kusů, kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, za jednu akcii.Upisování akcií nad částku 25.000.000,- Kč, slovy: dvacet pět milionů korun českých, se nepřipouští.Emisní kurz takto nově upsaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.2. Upsání všech nových akcií, uvedených v bodu 1., bude nabídnuto předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, tj. společnosti CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S.A., daňové identifikační číslo: A28033702, se sídlem Madrid, Torregalindo 1, Španělské království, která je zapsaná v obchodním rejstříku v Madridu, zápis 48, strana M-32283, list 219 a následujících, díl 1786.3. Předem určený zájemce a jediný akcionář, uvedený v bodu 2., upíše všechny akcie, uvedené v bodu 1., ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností COMSA International a.s. v sídle společnosti COMSA International a.s., tj. v Brně, Šilingrovo nám. 265/2.Představenstvo společnosti COMSA International a.s. je povinno do 15 dnů ode dne, kdy bude toto usnesení zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, ve vložce 4429, vypracovat a zaslat společnosti CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S.A. návrh smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat alespoň náležitosti, uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí jeden měsíc ode dne, kdy bude návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S.A.4. Upisovatel akcií je povinen splatit třicet procent emisního kurzu upsaných akcií do čtyř měsíců od uzavření smlouvy o upisování akcií na zvláštní účet pro zvýšení základního kapitálu, který byl za tímto účelem společností založen u HVB Bank Czech republic, a.s., identifikační číslo: 649 48 242, č.ú. 303369-024/2700.Sedmdesát procent emisního kurzu upsaných akcií je povinen upisovatel splatit nejpozději do jednoho roku po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 2. listopadu 2006 - 29. listopadu 2006 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře, které učinil při výkonu působnosti valné hromady dne 16.10.2006, které zní takto:1.Z důvodů změny struktury pasiv a snížení zadluženosti ... společnosti se základní kapitál akciové společnosti COMSA International a.s., IČ: 27661407, se sídlem Brno, Šilingrovo nám. 265/2, zvyšuje z dosavadních 2.000.000,- Kč, slovy: dvou milionů korun českých, o částku 58.000.000,- Kč, slovy: padesát osm milionů korun českých, na částku 60.000.000,- Kč, slovy: šedesát milionů korun českých, a to upsáním 5.800 kusů, slovy: pěti tisíc osmiset kusů, kmenových akcií, znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, za jednu akcii. Upisování akcií nad částku 58.000.000,- Kč, slovy: padesát osm milionů korun českých, se nepřipouští.Emisní kurz takto nově upsaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.2.Upsání všech nových akcií, uvedených v bodu 1., bude nabídnuto předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, tj. společnosti CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S.A., daňové identifikační číslo: A28033702, se sídlem Madrid, Torregalindo 1, Španělské království, která je zapsaná v obchodním rejstříku v Madridu, zápis 48, strana M-32283, list 197 a následující díl 1786.3.Předem určený zájemce a jediný akcionář, uvedený v bodu 2., upíše všechny akcie, uvedené v bodu 1., ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností COMSA International a.s. v sídle společnosti COMSA International a.s., tj. v Brně, Šilingrovo nám. 265/2 nebo v Madridu (Španělské království), na Zastupitelském úřadu České republiky.Představenstvo společnosti COMSA International a.s. je povinno do 15 dnů ode dne, kdy bude toto usnesení zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, ve vložce 4429, vypracovat a zaslat společnosti CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S.A. návrh smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat alespoň náležitosti, uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí jeden měsíc ode dne, kdy bude návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S.A.4.Společnost CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S.A. při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti COMSA International a.s. dále rozhodla takto:Uděluje souhlas se započtením dále uvedených peněžitých pohledávek akcionáře, tj. společnosti CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S.A., daňové identifikační číslo: A28033702, se sídlem Madrid, Torregalindo 1, Španělské království, zapsána v obchodním rejstříku v Madridu, zápis 48, strana M-32283, list 197 a následující díl 1786, vůči společnosti, a to:a) ze smlouvy o poskytnutí poradenství, která byla uzavřena 7.10.2005 mezi COMSA International a.s. jako klientem a CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S.A. jako poradcem, ve výši 13.540.000,- Kč, slovy: třináct milionů pětset čtyřicet tisíc korun českých,b) ze smlouvy o půjčce ve výši 1.400.000 EUR, slovy: jeden milion čtřista tisíc Eur, (tj. 40.742.713,45 Kč, slovy: čtyřicet milionů sedmset čtyřicetdva tisíc sedmset třináct korun českých, čtyřicet pět haléřů), a příslušenství, uzavřené dne 21.10.2005 mezi COMSA International a.s. jako dlužníkem a CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S.A. jako věřitelem,c) ze smlouvy o půjčce ve výši 2.383.000,- Kč, slovy: dva miliony třistaosmdesát tři tisíc korun českých, a příslušenství, uzavřené dne 1.9.2006 mezi COMSA International a.s. jako dlužníkem a CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S.A. jako věřitelem,proti pohledávce akciové společnosti COMSA International a.s. vůči společnosti CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S.A. na splacení emisního kurzu upsaných akcií ze smlouvy o upsání akcií, až do výše 58.000.000,- Kč, slovy: padesát osm milionů korun českých.5.Dohoda o vzájemném započtení pohledávek ze smluv, uvedených v odst. 4. bod a), b), c), bude uzavřena ve lhůtě deseti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena v sídle společnosti COMSA International a.s., Brno, Šilingrovo nám. 265/2 nebo v Madridu (Španělské království), na Zastupitelském úřadu České republiky.Započtení bude provedeno ohledně celé pohledávky akcionáře, která je uvedena v bodu 4. písm. a), tj. ve výši 13.540.000,- Kč, slovy: třináct milionů pětset čtyřicet tisíc korun českých, z pohledávky ze smlouvy o půjčce, uvedené v bodu 4. písm. b), bude započtena částka 42.077.000,- Kč, slovy: čtyřicetdva milionů sedmdesátsedm tisíc korun českých, a z pohledávky ze smlouvy o půjčce, uvedené v bodu 4. písm. c), bude započtena částka 2.383.000,- Kč, slovy: dva miliony třistaosmdesát tři korun českých, tedy celkem bude akcionářem započteno 58.000.000,- Kč, slovy: padesát osm milionů korun českých, proti pohledávce společnosti COMSA International a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií ze smlouvy o upsání akcií až do výše 58.000.000,- Kč, slovy: padesát osm milionů korun českých. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů