Trendy

668 815 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

23 422 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

496 176 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.8.2006 Kladno - Dubí, Dubská 243, PSČ 27203

Historické adresy

30.9.2005 - 1.8.2006 Brno - Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 60300

27661440

DIČ

od 1.4.2006

CZ27661440

Datová schránka

u9sggz8

Historické názvy

30.9.2005 - 1.8.2006

SATURNUS Capital, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4425

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.12.2005

50 000 000 Kč

Historické jmění

30.9.2005 - 13.12.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Kladna

Bankovní účty

zvěřejněno 2.7.2013

CZ5727000000002102959836

... více účtů (celkem 14) najdete zde

Provozovny

od 25.4.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Dubská 243, 272 03, Kladno - Dubí

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. července 2017 : Zastavení závodu: Závod společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 - M Zastavení závodu: Závod společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 - M...ichle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s., uzavřené dne 5. 10. 2016 mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností STROJÍRNY POLDI, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikajících do 5. 10. 2034 do výše 1.100.000.000,- CZK, vyplývajících z Rámcové smlouvy o poskytnutí úvěrového financování uzavřené dne 18.12.2015 a Realizační úvěrové smlouvy uzavřené dne 12. 1. 2016. Zajištěné jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zást. věřiteli Zástavcem na základě Fin. dokumentů nebo v souvislosti s nimi, ať již současné nebo budoucí, existující nebo podmíněné, včetně dluhů ohledně: a) splácení jakýchkoli čerpání poskytnutých na základě Fin. dok.; b) zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Fin. dok.; c) plnění z titulu jakékoliv Fin. záruky d) zaplacení jakékoli částky na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Hedgingovým dok.; e) zaplacení jakýchkoli dluhů vzniklých na základě Bilaterálních dok.; f) náhrady jakýchkoli účelně vynaložených nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou nebo vymáháním jeho práva podle Fin. dok.; g) zaplacení jakékoli částky z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody nebo jiné kompenzace v souvislosti s Fin.dok.; h) zaplacení jakékoli smluvní pokuty sjednané ve kterémkoli Fin. dok.; a i) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakéhokoli Fin. dok. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení platný do 5. 10. 2034: (S výjimkou zboží v rámci běžné obchodní činnosti) Zástavce neuzavře jakoukoli transakci nebo sérii transakcí (ať už souvisejících či nikoli), týkající se prodeje, převodu, nájmu nebo jiného nakládání se Zástavou a nezřídí ani neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k Zástavě či jakékoli její části, ani nebude jinak nakládat se Zástavou, s výjimkou převodů podle čl. 7 (Výkon zástavního práva) a s dalšími výjimkami povolenými podle Finančních dokumentů. Strany sjednaly, že ujednání v rozsahu představujícím zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Zástavě je ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku zřízeno jako věcné právo. zobrazit více skrýt více
  • 24. března 2017 : Ke všem pracovněprávním jednáním vůči zaměstnancům společnosti ve smyslu ustanovení §164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je na základě rozhodnutí představenstva ze Ke všem pracovněprávním jednáním vůči zaměstnancům společnosti ve smyslu ustanovení §164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je na základě rozhodnutí představenstva ze ...dne 31.12.2016 pověřen člen představenstva Ing. LADISLAV HOUŽVA, dat. nar. 15. března 1959, Komenského 149, 672 01 Moravský Krumlov s účinností ke dni 1. ledna 2017. K sjednávání odměn či jiných benefitů managementu Společnosti, jakož i osobám blízkým shora uvedenému členu představenstva se vyžaduje předcházející souhlas představenstva Společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 26. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. srpna 2006 : Došlo k fúzi sloučením společnosti SATURNUS Capital, a.s. (nově pod firmou STROJÍRNY POLDI, a.s.) se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 (nově se sídlem Kladno-Dubí, Du Došlo k fúzi sloučením společnosti SATURNUS Capital, a.s. (nově pod firmou STROJÍRNY POLDI, a.s.) se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 (nově se sídlem Kladno-Dubí, Du...bská 243, PSČ 272 03), IČ: 27661440, jako společnosti nástupnické, se společnostmi STROJÍRNY POLDI, spol. s r.o., se sídlem Kladno-Dubí, Dubská 243, PSČ 272 03, IČ: 46358404, a BM Kladno a.s., se sídlem Kladno-Dubí, Dubská 243, PSČ 272 03, IČ: 61673072, jako společnostmi zanikajícími. Na nástupnickou společnost SATURNUS Capital, a.s. (nově pod firmou STROJÍRNY POLDI, a.s.), IČ: 27661440 přešlo sloučením jmění společnosti STROJÍRNY POLDI, spol. s r.o. a jmění společnosti BM Kladno a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. října 2016 - 3. července 2017 : Zastavení závodu: Závod společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 - M... ichle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s., uzavřené dne 28. 1. 2016 mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností STROJÍRNY POLDI, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikajících do 28. 1. 2034 do výše 1.100.000.000,- CZK, vyplývajících z rámcové smlouvy o poskytnutí úvěrového financování uzavřené dne 18.12.2015 a realizační úvěrové smlouvy uzavřené dne 12. 1. 2016. Zajištěné jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zást. věřiteli Zástavcem na základě Fin. dokumentů mebo v souvislosti s nimi, ať již souč. nebo bud., ex. nebo podm., včetně dluhů ohledně: a) splácení jakýchkoli čerpání poskytnutých na základě Fin. dok.; b) zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Fin. dok.; c) plnění z titulu jakékoliv Fin. záruky d) zaplacení jakékoli částky na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Hedgingovým dok.; e) zaplacení jakýchkoli dluhů vzniklých na základě Bilaterálních dok.; f) náhrady jakýchkoli účelně vynaložených nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou nebo vymáháním jeho práva podle Fin. dok.; g) zaplacení jakékoli částky z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody nebo jiné kompenzace v souvislosti s Fin.dok.; h) zaplacení jakékoli smluvní pokuty sjednané ve kterémkoli Fin. dok.; a i) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakéhokoli Fin. dok. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení platný do 28. 1. 2034: Zástavce nezřídí ani neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k Zástavě či jakékoli její části, ani nebude jinak nakládat se Zástavou, s výjimkou převodů podle čl. 7 (Výkon zástavního práva) a s dalšími výjimkami povolenými podle Finančních dokumentů. Strany sjednaly, že ujednání v rozsahu představujícím zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Zástavě je ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku zřízeno jako věcné právo. zobrazit více skrýt více
  • 22. prosince 2015 - 24. března 2017 : Ke všem pracovněprávním jednáním vůči zaměstnancům společnosti ve smyslu ustanovení §164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je na základě rozhodnutí představenstva ze ... dne 5.1.2015 pověřen Mgr. Ing. Pavel Boháček, nar. 28.9.1967, bytem Rýnská 949/5, Čakovice, 196 00 Praha 9. zobrazit více skrýt více
  • 24. listopadu 2005 - 13. prosince 2005 : Základní kapitál společnosti SATURNUS Capital, a.s. se z původní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 48,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet os... m milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 50,000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 48.000 ks (slovy: čtyřicet osm tisíc kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).Upisování akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat všechny tyto nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v poměru jejich podílů na základním kapitálu společnosti, a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 2/50, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti SATURNUS Capital, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí čtrnáct (14) dnů a začne běžet do šedesáti (60) dnů počínaje dnem zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Konkrétní datum představenstvo společnosti zveřejní v informaci o přednostním právu akcionáře s počátkem běhu lhůty způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady.Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty určitým zájemcům, a to:- panu Ing. Igoru Faitovi, r.č. 651230/0454, bytem Brno, Stará Osada 3971/17, 12825 ks (slovy: dvanáct tisíc osm set dvacet pět kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě,- panu Ing. Bohuslavu Fraňkovi, r.č. 560816/2571, bytem Vojkovice, Hlavní 83, 1382 ks (slovy: jeden tisíc tři sta osmdesát dva kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě,- panu Ing. Luboru Turzovi, r.č. 710924/4175, bytem Luhačovice, Úprkova 406, 382 ks (slovy: tři sta osmdesát dva kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě,- panu Ing. Ladislavu Šíblovi, r.č. 640517/1586, bytem Brno, Bzenecká 4190/4, 922 ks (slovy: devět set dvacet dva kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě,- panu Ing. Martinu Leskourovi, r.č. 720716/4789, bytem Žďár nad Sázavou, Neumannova 2046/13, 461 ks (slovy: čtyři sta šedesát jedna kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě,- panu Ing. Liboru Šparlinkovi, r.č. 651120/0630, bytem Blansko, Krajní 1951/2, 691 ks (slovy: šest set devadesát jedna kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě,- paní Mgr. Miroslavě Machové, r.č. 725218/5314, bytem Brno, L. Podéště 16, 461 ks (slovy: čtyři sta šedesát jedna kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě,- panu Mgr. Petru Adámkovi, r.č. 650529/0000, bytem Brno, Teyschlova 27, 323 ks (slovy: tři sta dvacet tři kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě,- panu Ing. Davidu Šplíchalovi, r.č. 701127/4534, bytem Třebíč, Obránců míru 446, 138 ks (slovy: jedno sto třicet osm kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě,- společnosti Jet Investment, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 126, čp. 49, PSČ 603 00, IČ 25503880, 30415 ks (slovy: třicet tisíc čtyři sta patnáct kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě,kteří jsou oprávněni tyto upsat peněžitými vklady. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SATURNUS Capital, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00. Lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů a počne běžet následujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionářů k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude těmto upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na jejich adresy s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií v penězích na k tomu účelu zřízený účet společnosti číslo 450739005/2700, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne jejich úpisu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů