Trendy

5 145 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-2 735 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

76 212 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 18.10.2016 Vinohrady 794/45, Štýřice, 639 00 Brno

Historické adresy

28.3.2006 - 18.10.2016 Brno, Vinohrady 794/45, PSČ 63900
31.10.2005 - 28.3.2006 Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 60200

27664392

DIČ

od 1.7.2012

CZ27664392

Datum vzniku

31. října 2005

Datová schránka

imqgy39

Historické názvy

31.10.2005 - 14.6.2006

LIVE FOUNTAIN a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4470

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.12.2017

2 070 000 Kč

Historické jmění

11.10.2012 - 30.12.2017

36 000 000 Kč

14.7.2007 - 11.10.2012

30 000 000 Kč

31.10.2005 - 14.7.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. prosince 2017 : Valná hromada obchodní společnosti VV invest a.s. rozhodla dne 15.12.2017, v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení odštěpením, o snížení základního kapitálu obchodní společnosti VV Valná hromada obchodní společnosti VV invest a.s. rozhodla dne 15.12.2017, v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení odštěpením, o snížení základního kapitálu obchodní společnosti VV... invest a.s. o částku 33.930.000,-- Kč ze současných 36.000.000,-- Kč na 2.070.000,-- Kč, a o snížení jmenovité hodnoty akcií obchodní společnosti VV invest a.s., a to ze současných 200.000,-- Kč na akcii na 11.500,-- Kč na akcii, a ze současných 1.000.000,-- Kč na akcii na 57.500,-- Kč na akcii, a dále rozhodla o tom, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
  • 30. prosince 2017 : Na základě Projektu rozdělení společnosti VV invest a.s. se sídlem Brno, Štýřice, Vinohrady 794/45, PSČ 639 00, IČ 276 64 392, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Na základě Projektu rozdělení společnosti VV invest a.s. se sídlem Brno, Štýřice, Vinohrady 794/45, PSČ 639 00, IČ 276 64 392, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem... v Brně, oddíl B, vložka 4470, ze dne 10.11.2017, schváleného valnou hromadou společnosti VV invest a.s. dne 15.12.2017, došlo k rozdělení společnosti VV invest a.s. odštěpením a přechodu odštěpované části jmění, vymezené v Projektu rozdělení, na nově vzniklou obchodní společnost VV invest Osvětimany a.s. se sídlem Brno, Štýřice, Vinohrady 794/45, PSČ 639 00. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2014 - 18. října 2016 : Počet členů správní rady: 3
  • 1. července 2014 - 18. října 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 2. října 2012 - 11. října 2012 : Valná hromada společnosti VV invest a.s. dne 17. září 2012 schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto obsahu:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o... částku 6.000.000,- Kč (šest milionů korun českých), tedy z dosavadní výše 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých) na novou výši 36.000.000,- Kč (třicet šest milionů korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, a to 6 (šesti) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. c) Vzhledem ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti VV invest a.s. před vydáním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdali, ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, svého přednostního práva na úpis nových akcií, které se upisují peněžitým vkladem, a to v celém rozsahu, nerozhoduje valná hromada o vyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií upisovaných peněžitým vkladem. d) Všech celkem 6 (šest) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci – panu Ing. Vratislavu Mynářovi, dat. nar. 23.06.1967, bytem Osvětimany 274, PSČ 687 42, který emisní kurs těchto nových akcií splatí v rozsahu 5.797.000,- Kč (pět milionů sedm set devadesát sedm tisíc korun českých) dále popsaným nepeněžitým vkladem a v rozsahu 203.000,- Kč (dvě stě tři tisíce korun českých) peněžitým vkladem. e) Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). f) Předmětem nepeněžitého vkladu je obchodní podíl ve výši 100% na společnosti s obchodní firmou CLEVER MANAGEMENT s.r.o., se sídlem na adrese Osvětimany 202, PSČ 687 42, IČ: 276 80 576, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 51571, který je blíže popsán ve znaleckém posudku č. 475-012/2012, zpracovaném Doc. Ing. Pavlem Legátem, bytem Brno, Urbánkova 791/24, PSČ 624 00, IČ: 146 28 287, znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR pod zn. 44/2000-Zn, který byl pro tento účel jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 02.07.2012, č.j. 18 Nc 6213/2012 - 14, kterým byla hodnota předmětu nepeněžitého vkladu stanovena na částku ve výši 5.797.000,- Kč (pět milionů sedm set devadesát sedm tisíc korun českých). g) Za takto popsaný nepeněžitý vklad v hodnotě 5.797.000,- Kč (pět milionů sedm set devadesát sedm tisíc korun českých) a peněžitý vklad ve výši 203.000,- Kč (dvě stě tři tisíce korun českých), bude společností předem určenému zájemci vydáno celkem 6 (šest) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), o celkové jmenovité hodnotě 6.000.000,-Kč (šest milionů korun českých). h) Předem určený zájemce upíše akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct (14) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určenému zájemci nejpozději do 3 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. i) Místo pro úpis akcií, tj. místo kde bude uzavřena smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti VV invest a.s., na adrese Brno, Vinohrady 794/45, PSČ 639 00.“ j) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě do 15-ti dnů od jejich upsání, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií akcionářů dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, takto: a) v rozsahu částky 5.797.000,- Kč (pět milionů sedm set devadesát sedm tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem tak, že určený zájemce předá společnosti v jejím sídle na adrese Brno, Vinohrady 794/45, PSČ 639 00, IČ: 276 64 392 (místo splacení nepeněžitého vkladu), Smlouvu o převodu obchodního podílu, uzavřenou ve smyslu ust. § 60 odst. 2 obchodního zákoníku (s úředně ověřeným podpisem převodce), b) v rozsahu částky 203.000,- Kč (dvě stě tři tisíce korun českých) peněžitým vkladem, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti VV invest a.s., vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 107-0123940297/0100.“ zobrazit více skrýt více
  • 28. května 2007 - 14. července 2007 : Usnesením valné hromady akciové společnosti ze dne 24. května 2007 bylo rozhodnuto o tom, že:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 28.000.000,- Kč (slovy: dvacetosm m... ilionů korun českých) t.j. z částky 2.000.000,- Kč na částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku 28.000.000,- Kč se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, a to 28 kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii.S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh, podoba a forma zůstávají nezměněny.c) Vzhledem k tomu, že se oba dosavadní akcionáři společnosti vzdali přednostního práva na upisování akcií, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání tomuto zájemci (dále jen "předem určený zájemce"): Ing. Vratislav Mynář, r.č. 670623/0300, bytem Osvětimany 274, PSČ 687 42, 28 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na jednu akcii. Celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 28.000.000,- Kč.d) Předem určený zájemce upíše akcie, jejichž emisní kurs se rovná jejich jmenovité hodnotě, ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v písemné formě, podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny.Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy o upsání a doručí jej předem určenému zájemci ve lhůtě 14 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu, kterým bude povolen zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 15 dnů od doručení jejího návrhu předem určenému zájemci. Předem určený zájemce je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií v sídle společnosti.e) Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tzn. že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč činí 1.000.000,- Kč.f) Schvaluje se, aby emisní kurs 28 kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele o nominální hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč, t.j. o celkové nominální hodnotě 28.000.000,- Kč, byl splacen předem určeným zájemcem Ing. Vratislavem Mynářem nepeněžitým vkladem nemovitého majetku, který je blíže specifikován takto: nemovitosti včetně všech součástí a příslušenství, ke kterým má předem určený zájemce vlastnické právo, a to nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 641 pro obec Praha, katastrální území Malá Strana, a to:a) pozemek p.č. 41 o výměře 108 m2 zastavěná plocha a nádvoříb) budova č.p. 313 postavená na pozemku p.č. 41.Uvedené nemovitosti jsou podrobně popsány a oceněny ve znaleckém posudku znalce Doc. Ing. Pavla Legáta, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16.4.2007 č.j. 50 Nc 6209/2007-10. Znalecký posudek zpracovaný pod č. 212/2007 ze dne 8. května 2007 uvádí výslednou cenu nemovitostí výše uvedených ve výši 28.000.000,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude tedy vydáno celkem 28 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé, celkem tedy o jmenovité hodnotě 28.000.000,- Kč. Jde o akcie kmenové, na majitele, v listinné podoběg) Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě do 15 dnů od jejich upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií) tak, že předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 Obch. zák. s úředně ověřeným podpisem a současně fakticky i protokolárně (podpisem protokolu o předání nemovitostí) předá společnosti určené nemovitosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen. Písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 Obch. zák. musí vkladatel předat společnosti před zápisem do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů