Trendy

27 566 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-13 239 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

13 474 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 10.2.2017 Křižíkova 2697/70, Královo Pole, 612 00 Brno

Historické adresy

12.9.2014 - 10.2.2017 Křižíkova 2697/70, Královo Pole, 612 00 Brno
24.9.2010 - 12.9.2014 Brno, Vídeňská 995/63, PSČ 63900
3.10.2007 - 24.9.2010 Brno, Vídeňská 121, PSČ 61900
25.11.2005 - 3.10.2007 Brno, Lidická 57/710, PSČ 60200

27667201

DIČ

Není plátce DPH

16.10.2008 - 31.12.2011

CZ27667201

Datum vzniku

25. listopadu 2005

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

26. srpna 2010

Datová schránka

uxggvpe

Historické názvy

3.10.2007 - 19.10.2009

VENTUREAL Invest a.s.

25.11.2005 - 3.10.2007

Escudo, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4489

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.9.2010

456 000 000 Kč

Historické jmění

25.11.2009 - 24.9.2010

1 573 772 000 Kč

6.11.2008 - 25.11.2009

1 490 817 000 Kč

3.10.2007 - 6.11.2008

2 000 000 Kč

25.11.2005 - 3.10.2007

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. září 2014 - 8. března 2017 : Počet členů správní rady: 2
  • 24. září 2010 - 24. září 2010 : Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti VENTUREAL Holding a.s., se sídlem Brno,Vídeňská 121, PSČ 619 00, IČ 27667201 takto:Základní kapitál společnosti se ... snižuje z původní hodnoty 1 573 772 000,- Kč, slovy: jedna miliarda pět set sedmdesát tři milionů sedm set sedmdesát dva tisíc korun českých, na novou hodnotu 456 000 000,-- Kč, slovy: čtyři sta padesát šest milionů korun českých, a to o částku 1 117 772 000,-- Kč, slovy: jedna miliarda sto sedmnáct milionů sedm set sedmdesát dva tisíc korun českých, za účelem a z důvodu úhrady ztráty společnosti.Základní kapitál společnosti bude snížen způsobem uvedeným v § 213a obchodního zákoníku, tj. snížením jmenovité hodnoty listinných akcií na majitele takto:- jmenovitá hodnota každé akcie s hodnotou 50.000.000,- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu 14 487 486,- Kč, slovy: čtrnáct milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých- jmenovitá hodnota každé akcie s hodnotou 4.000.000,- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu 1.158.998,- Kč, slovy: jeden milion jedno sto padesát osm tisíc devět set devadesát osm korun českých- jmenovitá hodnota každé akcie s hodnotou 100.000,-- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu 28 975,- Kč, slovy: dvacet osm tisíc devět set sedmdesát pět korun českých- jmenovitá hodnota každé akcie s hodnotou 2.000,- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu 580,-- Kč, slovy: pět set osmdesát korun českých- jmenovitá hodnota každé akcie s hodnotou 1.000,- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu 281,- Kč, slovy: dvě stě osmdesát jedna korun českýchPostup při snížení základního kapitálu se bude řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnosti.Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nové jmenovité hodnoty na předložených listinných akciích.Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby své listinné akcie předložili v sídle společnosti za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií, přičemž lhůta k předložení akcií se určuje na 60, slovy: šedesát dní od zápisu snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 19. října 2009 - 25. listopadu 2009 : Základní kapitál společnosti VENTUREAL Invest a.s. ve výši 1.490.817.000,-- Kč, slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát milionů osm set sedmnáct tisíc korun českých, se zvyšuje o... částku 82.955.000,--Kč, slovy: osmdesát dva milionů devět set padesát pět tisíc korun českých. Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 1.573.772.000,-- Kč, slovy: jedna miliarda pět set sedmdesát tři milióny sedm set sedmdesát dva tisíce korun českých. Důvodem zvýšení základního kapitálu je nutnost získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu o částku 82.955.000,- Kč, slovy: osmdesát dva miliónů devět set padesát pět tisíc korun českých, bude provedeno vydáním 1 ks, slovy: jednoho kusu, nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 50.000.000.,-- Kč, slovy: padesát milionů korun českých, 8 ks, slovy: osmi kusů, nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, 9 ks, slovy: devíti kusů, nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 27 ks, slovy: dvaceti sedmi kusů, nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,- Kč, slovy: dva tisíce korun českých a 1 ks, slovy: jednoho kusu, nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 1,000.,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou registrované.Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie budou upsány bez využití přednostního práva určitým zájemcem, kterým je společnost New Energies Investment AG, se sídlem c/o Bank Sarasin & Cie AG, Elisabethenstr. 62, 4051 Basel, Schweiz.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak.Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií.Upisovatel je povinen zaplatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření dohody o započtení, jinak je jeho upsání neúčinné.Připouští se započtení následující peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu. Peněžitá pohledávka společnosti New Energies Investment AG, se sídlem c/o Bank Sarasin & Cie AG, Elisabethenstr. 62, 4051 Basel, Schweiz., ve výši 3.227.333,- € vůči společnosti VENTUREAL Invest a.s., se sídlem se sídlem Brno, Vídeňská 121, PSČ: 619 00, Česká republika, IČ: 276 67 201 vzniklá na základě Smlouvy o půjčce uzavřené mezi New Energies Investment AG a VENTUREAL AG se sídlem Rotenturmstraße 16-18/Topl, 1010 Wien, Rakousko ze dne 29.9.2008 a Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi New Energies Investment AG a VENTUREAL Invest a.s. dne 3.8.2009.Peněžitá pohledávka může být započtena na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 23. října 2008 - 6. listopadu 2008 : Bez ohledu na skutečnost, že upisování akcií podle rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 5.9.2008, zveřejněného v obchodním rejstříku dne 16.9.2008, bylo neúčin... né, když marně uplynula lhůta stanovená označeným rozhodnutím pro uzavření smluv o upsání akcií a tím marně uplynula i lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií, se rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 5.9.2008, zveřejněné v obchodním rejstříku dne 16.9.2008 z důvodu ochrany právní jistoty zrušuje.Základní kapitál společnosti VENTUREAL Invest a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) se zvyšuje o částku 1.488.817.000,-- Kč (slovy: jednamiliardačtyřistaosmdesátosmmiliónůosmsetsedmnácttisíckorunčeských). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 1.490.817.000,-- Kč (slovy: jednamiliardačtyřistadevadesátmiliónůosmsetsedmnácttisíckorunčeských). Důvodem zvýšení základního kapitálu je integrace struktury celé firemní skupiny Ventureal působící ve střední a východní části EU a nutnost získat zdroje pro na další rozvoj a provozování projektů větrných elektráren v České, Slovenské a Rumunské republice.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu společnosti o 1.488.817.000,-- Kč (slovy: jednamiliardačtyřistaosmdesátosmmiliónůosmsetsedmnácttisíckorunčeských) bude provedeno vydáním 28 ks (slovy: dvacetiosmi kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 50.000.000.,-- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), 20 ks (slovy: dvaceti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 87 ks (slovy: osmdesátisedmi kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských), 58 ks (slovy: padesátiosmi kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) a 1 ks (slovy: jednoho kusu) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 1.000.,-- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kotované.Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie budou upsány tak, že- 28 ks (slovy: dvacetosm kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 50.000.000.,-- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 28 ks (slovy: dvacetosm kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 11 ks (slovy: jedenáct kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) bude upsáno předem určeným zájemcem, vlastníkem nepeněžitého vkladu, kterým je akcionář společnosti Dipl. Ing. Franz Blochberger, bytem Brno, Nám. Svobody 16, PSČ 602 00, nar. 5.8.1970- 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 33 ks (slovy: třicettři kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských), 26 ks (slovy: dvacetšest kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) a 1 ks (slovy: jednoho kusu) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 1.000.,-- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) bude upsáno předem určeným zájemcem předem určeným zájemcem, vlastníkem nepeněžitého vkladu, kterým je akcionář společnosti Mag. Martin Blochberger, bytem Vídeň, Eduardgasse 2/35, 1180, Rakouská republika, nar. 3.1.1980,- 9 ks (slovy: devět kusů) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 26 ks (slovy: dvacetšest kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 21 ks (slovy: dvacetjeden kus) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) bude upsáno předem určeným zájemcem, vlastníkem nepeněžitého vkladu, kterým je společnost ESPIRA a.s., se sídlem Nám. SNP 13, Bratislava, PSČ 811 06, Slovenská republika, IČ: 35930624, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 3568/B,Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti VENTUREAL Invest a.s., IČ: 276 67 201 se sídlem Brno, Vídeňská 121, PSČ: 619 00, Česká republika.Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě jsou určené osoby oprávněny na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií.Upisovatelé jsou povinni zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření písemné smlouvy o vkladu obchodního podílu do základního kapitálu společnosti ve smyslu § 60, odst. 2 obchodního zákoníku, jinak je jeho upsání neúčinné.Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu Dipl. Ing. Franze Blochbergera, který tvoří 85 % obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL s.r.o., se sídlem Vídeňská 121, Brno, IČ: 262 68 868, 98 % obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL Finance CZ s.r.o., se sídlem Vídeňská 121, Brno, IČ: 282 69 047, 100% obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL Košice spol. s r.o., se sídlem Kováčska 57, Košice, Slovenská republika, IČ 44018754, 70% obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL RO SRL, se sídlem 28 Gheorghe Polizu Str., Room 4, 1st District, Bucuresti, Rumunská republika, DIČ RO 22349789 a 33% obchodní podíl ve společnosti S.C. SABLOAL ENERGIE EOLIANA SRL se sídlem Calea Clujului č. 144 - 148, Birou 9a, Oradea, Rumunská republika, DIČ RO 18185840, který byl na základě znaleckého posudku soudem jmenovaného znalce, společnosti Česká znalecká, a.s., Hradec Králové, Nezvalova 423, IČ 25260138, číslo 2 995-03-2008, oceněn na částku 1.442.822.000,-- Kč, slovy: jednamiliardačtyřistačtyřicetdvamiliónyosmsetdvacetdvatisícekorunčeských a zároveň se schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo vydáno 28 ks (slovy: dvacetosm kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 50.000.000.,-- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 28 ks (slovy: dvacetosm kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 11 ks (slovy: jedenáct kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských), všechny akcie budou vydány na majitele, budou mít listinnou podobu a nebudou kotované.Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu Mag. Martina Blochbergera, který tvoří 5 % obchodní podíl ve společnosti RO SRL, se sídlem 28 Gheorghe Polizu Str., Room 4, 1st District, Bucuresti, Rumunská republika, DIČ RO 22349789, který byl na základě znaleckého posudku soudem jmenovaného znalce, společnosti Česká znalecká, a.s., Hradec Králové, Nezvalova 423, IČ 25260138, číslo 2 995-03-2008, oceněn na částku 7.353.000,-- Kč, slovy: sedmmiliónůtřistapadesáttřitisíce korunčeských a zároveň se schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo vydáno 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 33 ks (slovy: třicettři kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských), 26 ks (slovy: dvacetšest kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) a 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 1.000.,-- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských), všechny akcie budou vydány na majitele, budou mít listinnou podobu a nebudou kotované.Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu společnosti ESPIRA a.s, který tvoří 100% obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL Slovakia s.r.o., se sídlem Nám. SNP 13, Bratislava, Slovenská republika, IČ 25260138, který byl na základě znaleckého posudku soudem jmenovaného znalce, společnosti Česká znalecká, a.s., Hradec Králové, Nezvalova 423, IČ 25260138, číslo 2 995 - 03- 2008, oceněn na částku 38.642.000,-- Kč, slovy: třicetosmmilionůšestsetčtyřicetdvatisíce korun českých a zároveň se schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo vydáno 9 ks (slovy: devět kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 26 ks (slovy: dvacetšest kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 21 ks (slovy: dvacetjeden kus) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských), všechny akcie budou vydány na majitele, budou mít listinnou podobu a nebudou kotované. zobrazit více skrýt více
  • 16. září 2008 - 23. října 2008 : Základní kapitál společnosti VENTUREAL Invest a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) se zvyšuje o částku 1.527.586.000,-- Kč (slovy: jednamiliardapětsetdvacet... sedmmiliónůpětsetosmdesátšesttisíckorunčeských). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 1.529.586.000,-- Kč (slovy: jednamiliardapětsetdvacetdevětmiliónůpětsetosmdesátšesttisíckorunčeských). Důvodem zvýšení základního kapitálu je integrace struktury celé firemní skupiny Ventureal působící ve střední a východní části EU a nutnost získat zdroje pro na další rozvoj a provozování projektů větrných elektráren v České, Slovenské a Rumunské republice.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu společnosti o 1.527.586.000,- Kč (slovy: jednamiliardapětsetdvacetsedmmiliónůpětsetosmdesátšesttisíckorunčeských) bude provedeno vydáním 29 ks (slovy: dvacetidevíti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 50.000.000.,-- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), 19 ks (slovy: devatenácti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 15 ks (slovy: patnácti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 43 ks (slovy: čtyřicetitří kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované.Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie budou upsány tak, že- 29 ks (slovy: dvacetdevět kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 50.000.000.,- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 2 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 7 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) bude upsáno předem určeným zájemcem, vlastníkem nepeněžitého vkladu, kterým je akcionář společnosti Dipl. Ing. Franz Blochberger, bytem Brno, Nám. Svobody 16, PSČ 602 00, nar. 5.8.1970- 9 ks (slovy: devět kusů) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 13 ks (slovy: třináct kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 36 ks (slovy: třicetšest kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) bude upsáno předem určeným zájemcem, vlastníkem nepeněžitého vkladu, kterým je společnost ESPIRA a.s., se sídlem Nám. SNP 13, Bratislava, PSČ 811 06, Slovenská republika, IČ: 35930624, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 3568/B,Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti VENTUREAL Invest a.s., IČ: 276 67 201 se sídlem Brno, Vídeňská 121, PSČ: 619 00, Česká republika.Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě jsou určené osoby oprávněny na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií.Upisovatelé jsou povinni zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření písemné smlouvy o vkladu obchodního podílu do základního kapitálu společnosti ve smyslu § 60, odst. 2 obchodního zákoníku, jinak je jeho upsání neúčinné.Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu Dipl. Ing. Franze Blochbergera, který tvoří 100% obchodní podíl ve společnosti 100% obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL s.r.o., se sídlem Vídeňská 121, Brno, IČ 26268868, 99% obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL Finance CZ s.r.o., se sídlem Vídeňská 121, Brno, IČ 28269047, 100% obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL Košice spol. s r.o., se sídlem Kováčska 57, Košice, Slovenská republika, IČ 44018754, 70% obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL RO Srl, se sídlem 28 Gheorghe Polizu Str., Room 4, lst District, Bucuresti, Rumunská republika, DIČ RO 22349789 a 33% obchodní podíl ve společnosti S.C. SABLOAL ENERGIE EOLIANA SRL se sídlem Calea Clujului č. 144 - 148, Birou 9a, Oradea, Rumunská republika, DIČ RO 18185840, který byl na základě znaleckého posudku soudem jmenovaného znalce společnosti Česká znalecká, a.s., Hradec Králové, Nezvalova 423, IČ 25260138, číslo 2 952 - 03- 2008, oceněn na částku 1.490.214.000,-- Kč, slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát milionů dvě stě čtrnáct tisíc korun českých a zároveň se schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo vydáno 29 ks (slovy: dvacetdevět kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 50.000.000.,-- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 2 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 7 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských), všechny akcie budou vydány na majitele, budou mít listinnou podobu a nebudou kótované.Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu společnosti ESPIRA a.s, který tvoří 100% obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL Slovakia s.r.o., se sídlem Nám. SNP 13, Bratislava, Slovenská republika, IČ 25260138, který byl na základě znaleckého posudku soudem jmenovaného znalce společnosti Česká znalecká, a.s., Hradec Králové, Nezvalova 423, IČ 25260138, číslo 2 952 - 03- 2008, oceněn na částku 37.372.000,- Kč, slovy: třicet sedm milionů tři sta sedmdesát dva tisíce korun českých a zároveň se schvaluje a zároveň se schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo vydáno 9 ks (slovy: devět kusů) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 13 ks (slovy: třináct kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 36 ks (slovy: třicetšest kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských), všechny akcie budou vydány na majitele, budou mít listinnou podobu a nebudou kótované. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů