Trendy

450 256 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

13 281 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

196 342 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.11.2016 Mánesova 2266/1a, 680 01 Boskovice

Historické adresy

2.1.2014 - 1.11.2016 Mánesova 1748/1, 680 01 Boskovice
8.12.2005 - 2.1.2014 Boskovice, Mánesova 1, PSČ 68012

27668681

DIČ

od 20.12.2005

CZ27668681

Datová schránka

tinc6xi

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4508

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.1.2014

65 742 000 Kč

Historické jmění

4.5.2006 - 7.1.2014

53 722 000 Kč

8.12.2005 - 4.5.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Boskovice

Bankovní účty

zvěřejněno 20.12.2013

5810272 / 0800

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 8.12.2005

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Mánesova 2266/1, 680 01, Boskovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. října 2014 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 25.06.2014.
  • 1. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. dubna 2011 - 1. října 2014 : Společnosti se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 29.06.2010.
  • 19. prosince 2013 - 7. ledna 2014 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 53.722.000,-Kč (slovy: padesát tři tisíce sedm set dvacet dvě koruny české) upsáním nových akcií o částku 12.020.000,-Kč (s... lovy: dvanáct milionů dvacet tisíc korun českých) s tím, že nová výše základního kapitálu společnosti bude činit po jeho zvýšení celkem 65.742.000,-Kč (slovy: šedesát pět milionů sedm set čtyřicet dva tisíce korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude společností vydáno 12.020,-Kč (slovy: dvanáct tisíc dvacet kusů) nekótovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).Všechny nově vydávané akcie společnosti je oprávněn upsat s využitím svého přednostního práva stávající jediný akcionář, a to společnost BODOS a.s., se sídlem v Boskovicích, Mánesova 1, okres Blansko, PSČ 680 12, IČ 494 35 230, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1087, s tím, že upsání nově vydávaných akcií jinou osobou není přípustné.Místem pro upsání akcií jediným stávajícím akcionářem společnosti je sídlo společnosti BODOS Czechia a.s. v Boskovicích, Mánesova 1, okres Blansko, PSČ 680 12. Lhůta pro upsání akcií stávajícím jediným akcionářem činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet ode dne doručení písemné výzvy představenstva společnosti, obsahující oznámení počátku běhu lhůty pro upsání akcií, emisní kurs upisovaných akcií a také návrh smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem jako upisovatelem.Všechny nové akcie společnosti budou upsány společností BODOS a.s., se sídlem v Boskovicích, Mánesova 1, okres Blansko, PSČ 680 12, IČ 494 35 230, jako jediným akcionářem společnosti, v souladu s ustanovením § 204 odst. 5) obchodního zákoníku smlouvu o upsání akcií uzavřenou mezi společností a na straně jedné a společností BODOS a.s., na straně druhé, a to v průběhu lhůty pro upsání akcií. Emisní kurs nově vydávaných akcií činí 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a tento bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti, kterým je společnost BODOS a.s. v době před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad jediného akcionáře-společnosti BODOS a.s., který je výlučným vlastníkem předmětu vkladu, byl oceněn znaleckým posudkem o ceně nepeněžitého vkladu a emisi akcií č. 4268/2013, který vyhotovila dne 19.08.2013 společnost MONTEKALA, spol. s r.o., se sídlem v Praze 9, Hálova 34, PSČ 190 00, IČ 448 46 762, jako znalecký ústav jmenovaný ke stanovení obvyklé ceny nemovitostí usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 25.04.2013 čj. 50 Nc 6174/2013-8 ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem vypracování uvedeného posudku. Jediný akcionář společnosti, a to společnost BODOS a.s., se sídlem v Boskovicích, Mánesova 1, okres Blansko, PSČ 680 12, IČ 494 35 230, splatí emisní kurs všech nově vydávaných akcií nepeněžitým vkladem – svou nemovitostí, kterou má ve výlučném vlastnictví, jejíž cena byla stanovena uvedeným znaleckým posudkem na 12.020.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů dvacet tisíc korun českých) s tím, že za níže uvedený nepeněžitý vklad bude společností BODOS Czechia a.s. vydáno uvedenému upisovateli – společnosti BODOS a.s., celkem 12.020 ks (slovy: dvanáct tisíc dvacet kusů) nekótovaných kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), přičemž nebude žádného emisního ážia. Jediný akcionář společnosti, a to společnost BODOS a.s., se sídlem v Boskovicích, Mánesova 1, okres Blansko, PSČ 680 12, IČ 494 35 230, splatí jako upisovatel emisní kurs všech jím upisovaných akcií svou nemovitostí, kterou má ve svém výlučném vlastnictví, a to svým pozemkem zapsaným dosud v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice na listu vlastnictví č. 1737 pro obec a katastrální území Boskovice: -pozemek parc.č. 3640/117 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 10188 m2, a to včetně všech součástí a příslušenství, jako jsou zejména zpevněné plochy živičné s betonovými obrubníky, vedení zemního plynu, vedení pitné vody, vedení splaškové kanalizace včetně čtyř kanalizačních revizních šachet, vedení dešťové kanalizace, vedené kanalizace pro zaolejované vody včetně devíti revizních šachet, vedení datové sítě včetně přívodu elektřiny pro správní budovy a vedení veřejného osvětlení, které se neevidují v katastru nemovitostí. zobrazit více skrýt více
  • 5. ledna 2006 - 4. května 2006 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 51.722.000,- Kč (slovy: padesát jedna milionů sedm set dvacet tisíc korun českých), tedy z dosavadního základního kapitálu společno... sti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 53.722.000,- Kč (slovy: padesát tři milionů sedm set dvacet dva tisíc korun českých)- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští- bude upsáno celkem 51.722 (slovy: padesát jedna tisíc sedm set dvacet dva) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs upisované akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)- všechny akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu budou upsány předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem- právo upsat nové akcie lze vykonat v sídle společnosti na adrese Boskovice, Mánesova 1, v pracovní dny v době od 8 hod. do 15 hod. ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy bude doručen jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák.- upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsat akcie lze proto dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák., avšak až po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku- jediný akcionář schvaluje upisování akcií níže specifikovaným nepeněžitým vkladem. Tímto nepeněžitým vkladem je 187 vozových jednotek, tak jak jsou níže uvedeny:pořadové číslo: druh vozidla: tovární značka, typ vozidla: registrační značka: rok vyroby:1. osobní automobil FORD Mondeo B5Y 1B15522 20022. návěs cisternový MENCI SANTI SL1053 1B17759 20033. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B64926 19984. tahač návěsu IVECO LD 440 E 42 T 1B83273 19965. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B83519 20006. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B83521 20007. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B83524 20008. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B83943 20009. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B84226 199810. tahač návěsu MAN TGA 26.430 6x2/2 2B71921 200411. návěs cisternový VIBERTI 36S7EVP BK 6607 199112. návěs cisternový PARCISA CACC-3ES BKA5033 199513. návěs cisternový CARDI SANTI 793105 BKA5096 200114. návěs cisternový MAGYAR 80 A BKA5098 200215. návěs cisternový PIECENZA S37R2N NC-04 BKA5107 199716. návěs cisternový MAGYAR 80 A BKA5118 200217. tahač návěsu VOLVO FH12 420 BKA5537 199418. tahač návěsu VOLVO FH12 62T BKE9147 199919. tahač návěsu VOLVO FH12 62T BKH0842 199920. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T BKH1497 199821. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T BKH1501 199822. návěs cisternový MAGYAR 80 A BKA5086 200123. návěs cisternový CARDI SANTI 793105 1B01098 200224. návěs cisternový BSS METACO NK 18.14.10 1B17676 199425. přívěs cisternový MV Luebtheen WA 18 1B17708 199826. návěs cisternový STROJOBAL NC-24 1B49401 198527. návěs cisternový STROJOBAL NC 33.25.23 1B49402 199228. přívěs cisternový PC 17.12 2B72781 199529. návěs cisternový Schwarte 2B72783 199830. přívěs cisternový Schwarte 2B72785 199831. přívěs cisternový Schwarte 2B72790 199832. návěs cisternový STROJOBAL NC 31.23.22 2B72791 197733. návěs cisternový Schwarte 2B72792 199834. přívěs cisternový Schwarte 2B72793 199835. přívěs cisternový Schwarte 2B72798 199836. návěs cisternový STROJOBAL NC 31.23.22 2B72799 197537. tahač návěsu MAN 19.422 FLS/BL/G 2B72881 199338. nákladní cisternový MAN 19.403 3B69815 199839. nákladní cisternový MAN 19.403 3B69847 199840. tahač návěsu MAN 19.403 3B69851 199841. tahač návěsu MAN 19.403 3B69852 199642. tahač návěsu MAN 19.403 3B69882 199843. tahač návěsu MAN 19.403 3B69883 199844. nákladní cisternový MAN 19.403 3B69884 199845. nákladní cisternový MAN 19.403 3B69929 199846. tahač návěsu MAN 19.403 3B69934 199847. přívěs cisternový BSS PV 22.16 BK 4745 198848. přívěs cisternový PANAV PK 20.17 BK 4761 199549. návěs cisternový STROJOBAL NC 33.25.23 BK 4767 198350. přívěs cisternový PANAV PK 20.17 BK 4790 199351. přívěs cisternový PANAV PK 20.17 BK 6384 199252. návěs cisternový STROJOBAL NC 18.074 BK 6403 197353. návěs cisternový TANK APP BAU BECKUM BK 6576 198354. návěs cisternový VM TARM S 19397 BK 6924 199355. tahač návěsu LIAZ 18.33.TBV BKA3710 199456. tahač návěsu LIAZ 18.33.TBV BKA3771 199457. tahač návěsu VOLVO FH 12 380 BKA3980 199558. tahač návěsu VOLVO FH 12 420 BKA4402 199459. návěs cisternový MENCI SANTI SL1053 BKA5071 199560. nákladní cisternový LIAZ 18.23 KB 09 BKA5086 199561. nákladní cisternový LIAZ 110 ACM 85 BKA5157 199362. tahač návěsu MAN 19.403 BKA5465 199663. tahač návěsu VOLVO F12 360 BKA5491 199264. nákladní cisternový MAN 26.403 FNLC BKA6725 199565. nákladní cisternový MAN 26.403 BKE9254 199866. nákladní cisternový MAN 26.403 BKE9285 199867. tahač návěsu MAN 19.403 BKE9286 199668. nákladní cisternový MAN 26.403 BKH0711 199869. nákladní cisternový MAN 26.414 BKH0829 199970. technologické auto RENAULT TWINGO C068A5-N BKH0852 200271. cisternový nákladní MAN 26.414 BKH0859 199972. přívěs cisternový BSS PV 20.15 - k CR 5708 198373. návěs cisternový STROJOBAL NCM 140 SUA0810 199174. přívěs cisternový PANAV PK 20.17 SUA1077 199475. návěs valníkový SCHMITZ S02 1B01107 200176. návěs valníkový TRAILOR SYY 3 CX 1B17691 199577. návěs valníkový BSS-NV 34.26.24.-L-C 1B49381 199278. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B83380 200079. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B83942 200080. tahač návěsu MAN TGA 18.390 4x2 3B23578 200581. tahač návěsu MAN TGA 18.390 4x2 3B23579 200582. návěs valníkový ASKO S-240 CS BK 4407 199483. návěs valníkový ASKO S-240 CS BK 4408 199484. návěs valníkový ASKO, NV 35.28 BK 4434 199585. přívěs valníkový PANAV 22.16.02 BK 4505 199586. návěs valníkový SCHMITZ SPR 24 BK 6590 199687. nákladní valníkový Liaz 18.33 TB BKA4083 199588. návěs valníkový SCHMITZ SPR 24 BKA5032 199989. návěs valníkový PANAV NV 35 PK BKA5051 200090. návěs valníkový VAN HOOL 3B2062 BKA5077 200191. návěs valníkový SCHMITZ SO1 BKA5082 199992. tahač návěsu VOLVO FH12 4X2T BKA6652 199793. tahač návěsu MAN 19.403 BKE9298 199794. tahač návěsu VOLVO FH12 4X2T BKH0656 199895. tahač návěsu MAN 19.463 BKH0764 199896. nákladní automobil RENAULT TWINGO C068A5-N BKH0773 200297. tahač návěsu MAN 19.463 BKH0821 199898. technologické auto RENAULT TWINGO C068A5-N BKH0851 200299. tahač návěsu VOLVO FH12 4X2T BKH1553 1998100. nákladní skříňový Renault S 180.09/B 1B17947 1996101. nákladní valníkový ROSS KA 463 1B64519 1996102. nákladní valníkový LIAZ 110.022 BKA2118 1988103. nákladní valníkový LIAZ 110.052 BKA2470 1989104. nákladní skříňový A 30 L SI BKA5414 1974105. nákladní FELICIA VANPLUS BKA6265 1999106. nákladní Avia A 75 - L BKA6449 1999107. nákladní valníkový Avia A 80 - EL BKA6524 2000108. nákladní valníkový Avia D90-EL BKH0683 2001109. technologické auto RENAULT TWINGO C068A5-N 1B14904 2002110. nákladní skříňový IVECO ML 170 E 23 1B18046 1995111. nákladní skříňový LIAZ 110 Orličan 1B18059 1989112. nákladní skříňový LIAZ 110.022 1B18061 1988113. nákladní skříňový AVIA A 31 L/4 1B49435 1985114. nákladní skříňový Avia A 80 - L 3B69661 1998115. nákladní skříňový Mercedes-Benz 914 3B69843 1996116. nákladní skříňový Mercedes-Benz 914 3B69845 1996117. nákladní skříňový Mercedes-Benz 914 3B69846 1996118. nákladní skříňový Mercedes-Benz 914 3B69849 1996119. nákladní automobil LIAZ 110.022 3B69874 1987120. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69875 1996121. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69876 1996122. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69879 1996123. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69881 1996124. nákladní automobil LIAZ 110.052 3B69885 1987125. nákladní automobil LIAZ 110.052 3B69892 1987126. nákladní automobil LIAZ 110.073 3B69895 1991127. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69928 1996128. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69931 1996129. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69932 1996130. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69945 1996131. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69946 1996132. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69947 1996133. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69948 1996134. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69952 1996135. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69954 1996136. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69957 1996137. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69958 1996138. nákladní skříňový Avia A 80 - L BKA5376 1998139. nákladní skříňový VAL SE ZC - A 30 LZC BKA5608 1993140. nákladní skříňový IVECO ML 170 E 23 BKA5645 1995141. nákladní skříňový Avia A 80 - L BKA6531 2000142. nákladní skříňový Avia A 80 - L BKA6617 2000143. nákladní skříňový Avia A 80 - L BKA6713 2001144. nákladní skříňový Avia D90-L BKE9234 2001145. technologické auto RENAULT TWINGO C068A5-N BKH0772 2001146. nákladní skříňový VAL SE ZC - A 30 LZC KM 9228 1992147. nákladní skříňový VAL SE ZC - A 30 LZC KM 9296 1992148. nákladní skříňový VAL SE ZC - A 30 LZC KM 9297 1992149. nákladní skříňový A 31 T-N ST 7282 1994150. nákladní skříňový A 31/4 L SY 6883 1983151. nákladní skříňový A 31 T-L SY 8129 1993152. návěs chladírenský NS - TBV EUROTRAILER 1B01108 1997153. návěs chladírenský CHEREAU EUROGAM 1B49403 2001154. tahač návěsu MAN 19.403 1B64464 1995155. tahač návěsu MAN TGA 18.430 2B72156 2004156. návěs chladírenský Kögel SVKT 24 P 10 2B72802 1998157. návěs chladírenský Orličan Kogel SVKT 2B7 2832 1994158. tahač návěsu MAN 19,403 3B69902 1998159. tahač návěsu MAN 19.463 3B69903 2001160. tahač návěsu MAN 19.463 3B69904 1998161. návěs chladírenský NOVATRAIL NTSWO9NTS335 BKA5106 1998162. tahač návěsu VOLVO FH12 4X2T 420 BKA5528 1994163. tahač návěsu MAN 19.463 BKH0699 1998164. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T BKH0789 1998165. tahač návěsu MAN 19.463 BKH0847 1999166. technologické auto RENAULT TWINGO C068A5-N 1B15274 2002167. přívěs tandemový BGV, NPV - 9 1B17743 1995168. nákladní skříňový A 31.1 N SI 1B34391 1991169. nákladní skříňový A 31 T-N 1B34785 1983170. nákladní skříňový IVECO 150E 23 R 1B83204 1995171. nákladní skříňový IVECO MLC 150E23 1B83290 1995172. nákladní skříňový A 31.1 N SI 2B17990 1989173. nákladní skříňový Lublin 0554 2B18498 1998174. nákladní skříňový A 30 N 2B18514 1975175. nákladní skříňový VW transporter 2B18528 1996176. návěs chladírenský Kögel SVKT 24 P 10 2B72816 1994177. nákladní automobil IVECO 49 12 ZCFC49800 3B69927 1994178. nákladní automobil A 31 T-L 3B69951 1995179. tahač návěsu MAN 19.402 FLT 3B70225 1995180. nákladní skříňový IVECO ML 170 E 23 BKA5642 1995181. nákladní skříňový LDV CONVOY,CH4.6XL-F BKA6052 1998182. nákladní skříňový Avia A 80 - L BKA6549 1998183. nákladní skříňový Avia D90-L BKH0738 2002184. nákladní skříňový Renault M 210.13/C BSD9065 1995185. nákladní skříňový Renault Mascott 110.60 P BSE9580 2000186. nákladní skříňový Avia A 75 - L SYA1125 1997187. nákladní skříňový Avia-str.113 ZLA3466 1997,které byly znaleckým posudkem čís. 773/2005 znaleckého ústavu MONTEKALA, spol. s r.o., Praha 9, Hálova 34, PSČ 190 00, IČ: 44846762, ze dne 20.12.2005 oceněny na částku ve výši 80.513.388,- Kč (slovy: osmdesát milionů pět set třináct tisíc tři sta osmdesát osm korun českých). Jediný akcionář schvaluje ocenění výše specifikovaného nepeněžitého vkladu v souladu se znaleckým posudkem na hodnotu 80.513.388,- Kč (slovy: osmdesát milionů pět set třináct tisíc tři sta osmdesát osm korun českých). Znalec byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6200/2005-10 ze dne 19.12.2005, které nabylo právní moci dne 20.12.2005.- za tento nepeněžitý vklad se vydává celkem 51.722 (slovy: padesát jedna tisíc sedm set dvacet dva) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs upisované akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)- nepeněžitý vklad musí být jediným akcionářem splacen ve lhůtě dvou týdnů ode dne upsání akcií, splacení bude provedeno v sídle společnosti. Nepeněžitý vklad musí být zcela splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů