Trendy

28 156 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

917 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

11 824 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 27.6.2014 Napajedelská 220, 765 02 Otrokovice

Historické adresy

11.5.2007 - 27.6.2014 Otrokovice, Napajedelská 220, PSČ 76502
29.8.2006 - 11.5.2007 Zlín, Příkrá 3534, PSČ 76001

27700526

DIČ

od 1.2.2007

CZ27700526

Datum vzniku

29. srpna 2006

Datová schránka

edcfgca

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4702

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.6.2014

7 700 000 Kč

Historické jmění

10.5.2012 - 27.6.2014

3 400 000 Kč

23.7.2008 - 10.5.2012

3 000 000 Kč

11.5.2007 - 23.7.2008

2 000 000 Kč

29.8.2006 - 11.5.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Otrokovice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

35- 7999890257 / 0100

Provozovny

od 11.3.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Napajedelská 220, 765 02, Otrokovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 27. června 2014 : Zapsaný základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 3,400.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých), se zvyšuje o částku ve výši 4,300.000,-- Kč (slo Zapsaný základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 3,400.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých), se zvyšuje o částku ve výši 4,300.000,-- Kč (slo...vy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) tak, že základní kapitál společnosti OBSIDIAN a.s. bude po navýšení činit 7,700.000,-- Kč (slovy: sedm milionů sedm set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním 43 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi společnosti. Emisní kurz každé akcie bude činit 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů, neboť všichni stávající akcionáři se tohoto práva vzdali před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům k upsání ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích, a to následovně :-18 kusů akcií Janu Kůsovi, nar. 8.7.1956, bytem Bílina, Újezdské Předměstí, Mládežnická 293/1, PSČ 418 01, v upisované výši 1,800.000,-- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých),-25 kusů akcií Ing. Lukáši Kozubíkovi, nar. 26.9.1980, bytem Zlín, Příkrá 6920, PSČ 760 01, v upisované výši 2,500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých).Určení zájemci jsou povinni upsat akcie v desetidenní lhůtě počínající tímto rozhodnutím valné hromady, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií v notářské kanceláři JUDr. Lenky Řezáčové - notářky ve Zlíně na adrese Zlín, Sadová 6. Oba upisovatelé splatí emisní kurz akcií peněžitým vkladem. Za účelem kompenzace záporného vlastního kapitálu společnosti jsou upisovatelé oprávněni k uzavření dohody o započtení svých pohledávek, které mají vůči společnosti OBSIDIAN a.s., proti pohledávce společnosti OBSIDIAN a.s. na splacení emisního kurzu upisovaných akcií.Určení započítávaných pohledávek:- pohledávka upisovatele Jana Kůse vůči společnosti OBSIDIAN a.s. z titulu nezaplaceného nájemného, a to na základě smlouvy o pronájmu nemovitostí ze dne 2.4.2011 a jejího dodatku č. 1 ze dne 19.3.2013 (uzavřené mezi společností OBSIDIAN a.s. a vlastníkem pohledávky Janem Kůsem); celková výše této pohledávky činí 1.837.212,-- Kč (slovy: jeden milion osm set třicet sedm tisíc dvě stě dvanáct korun českých), z níž se na splacení emisního kurzu upisovaných akcií započte její část ve výši 1,800.000,-- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých),- pohledávka upisovatele Ing. Lukáše Kozubíka vůči společnosti OBSIDIAN a.s. z titulu nezaplacených půjček, a to na základě smlouvy o půjčce ze dne 5.6.2008, smlouvy o půjčce ze dne 25.8.2008, smlouvy o půjčce ze dne 1.9.2008 a smlouvy o půjčce ze dne 18.5.2010 (uzavřených mezi společností OBSIDIAN a.s. a Ing. Jiřím Kozubíkem, nar. 6.4.1955, bytem Fryšták, Humna II 375, PSČ 763 16; pohledávku z těchto smluv nabyl Ing. Lukáš Kozubík darovací smlouvou na pohledávku ze dne 30.4.2014 uzavřenou s Ing. Jiřím Kozubíkem, čímž se Ing. Lukáš Kozubík stal vlastníkem pohledávky); celková výše této pohledávky činí 2.636.533,-- Kč (slovy: dva miliony šest set třicet šest tisíc pět set třicet tři korun českých), z níž se na splacení emisního kurzu upisovaných akcií započte její část ve výši 2,500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Dohoda o započtení musí mít písemnou formu. Dohoda o započtení bude mezi upisovateli a společností uzavřena v notářské kanceláři JUDr. Lenky Řezáčové - notářky ve Zlíně na adrese Zlín, Sadová 6 a musí být podepsána do patnácti dnů (včetně) ode dne rozhodnutí valné hromady. Alternativně lze splatit emisní kurz i na účet společnosti číslo 35-7999890257/0100, vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol = datum narození upisovatele ve formátu RRMMDD, a to do deseti dnů (včetně) ode dne rozhodnutí valné hromady. Valná hromada obchodní společnosti OBSIDIAN a.s. schvaluje:-návrh dohody o započtení mezi společností a upisovatelem Janem Kůsem,-návrh dohody o započtení mezi společností a upisovatelem Ing. Lukášem Kozubíkem,předložené představenstvem společnosti, z nichž vyplývá, že jde o výhradní formu splacení emisního kurzu oběma upisovateli. zobrazit více skrýt více
  • 27. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 27. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 27. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. března 2012 - 10. května 2012 : Základní kapitál akciové společnosti OBSIDIAN a.s. ve výši 3,000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) se zvyšuje o 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) na 3,4... 00.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých).Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti.Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním čtyř kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi společnosti. Emisní kurz každé akcie bude činit 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ážio ve výši 1,500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých).Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť se stávající akcionáři vzdali přednostního práva na upisování akcií. Nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům k upsání, a to následovně:dvě akcie obchodní společnosti OP Hasing s.r.o., se sídlem Malenovice 194, PSČ 739 11, IČ 603 20 001, dvě akcie Janu Kůsovi, nar. 8.7.1956 bytem Bílina, Újezdské Předměstí, Mládežnická 293/1, PSČ 418 01.Určení zájemci jsou povinni upsat akcie v patnáctidenní lhůtě počínající dnem podání návrhu na zápis usnesení valné hromady společnosti OBSIDIAN a.s. do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst.4 obchodního zákoníku, a to v sídle společnosti na adrese Otrokovice, Napajedelská 220, PSČ 765 02. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí upisovatelům představenstvo společnosti OBSIDIAN a.s. písemně. Součástí tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií.Upisovatel, obchodní společnost OP Hasing s.r.o., splatí emisní kurz akcií ve výši 3.200.000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) peněžitým vkladem. Za účelem oddlužení společnosti a jejího kapitálového posílení, je upisovatel oprávněn k uzavření dohody o započtení svých níže uvedených pohledávek, které má za akciovou společností OBSIDIAN a.s. proti pohledávce akciové společnosti OBSIDIAN a.s. na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Jedná se o: a) pohledávku ve výši 2,700.000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých), vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 21.4.2011, která byla uzavřena mezi upisovatelem, obchodní společnosti OP Hasing s.r.o., jako věřitelem, a akciovou společností OBSIDIAN a.s., jako dlužníkem, b) pohledávku ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 1.2.2012, která byla uzavřena mezi upisovatelem, obchodní společnosti OP Hasing s.r.o., jako věřitelem, a akciovou společností OBSIDIAN a.s., jako dlužníkem.Dohoda o započtení musí mít písemnou formu. Návrh dohody o započtení doručí představenstvo akciové společnosti OBSIDIAN a.s. upisovateli, obchodní společnosti OP Hasing s.r.o., společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude mezi upisovatelem a společností uzavřena v sídle společnosti na adrese Otrokovice, Napajedelská 220, PSČ 765 02 a musí být podepsána do patnácti dnů (včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání akcií.Za vklad upisovatele, obchodní společnosti OP Hasing s.r.o., mu budou vydány dvě kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Upisovatel Jan Kůs je oprávněn splatit emisní kurz akcií ve výši 3.200.000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) nepeněžitými a peněžitým vkladem.Účelem nepeněžitého vkladu je získání souboru technologií do majetku společnosti a její kapitálové posílení. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří výrobní linka na velké formáty izolačních skel, typ RTV 2634, výrobce Glassmatic SRN, rok výroby 1993, která byla oceněna ve smyslu § 59a odst. 2 platného znění obchodního zákoníku na částku 2,999.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set devadesát devět tisíc korun českých), a to posudkem č. 1313-1/12 ze dne 29.1.2012, který vypracoval soudní znalec Ing. Jiří Trávníček.Soudní znalec Ing. Jiří Trávníček, je podle rozhodnutí představenstva akciové společnosti OBSIDIAN a.s. učiněného ve smyslu § 59a odst. 2 platného znění obchodního zákoníku obecně uznávaným nezávislým odborníkem a hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování. Ode dne ocenění shora uvedeného nepeněžitého vkladu nenastaly nové okolnosti, které by mohly změnit hodnotu nepeněžitého vkladu.Nepeněžitý vklad musí být splacen a předán předsedovi představenstva společnosti OBSIDIAN a.s. v sídle společnosti na adrese Otrokovice, Napajedelská 220, PSČ 765 02, a to ve lhůtě do patnácti dnů (včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání akcií.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, upisovaných Janem Kůsem, činí 201.000,- Kč (slovy: dvě stě jeden tisíc korun českých), který bude splacen peněžitým vkladem.Za účelem oddlužení společnosti a jejího kapitálového posílení, je upisovatel oprávněn k uzavření dohody o započtení své níže uvedené pohledávky, kterou má za akciovou společností OBSIDIAN a.s., proti pohledávce akciové společnosti OBSIDIAN a.s. na splacení části emisního kurzu upisovaných akcií. Jedná se o pohledávku ve výši 201.000,- Kč (slovy: dvě stě jeden tisíc korun českých), vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 3.2.2011, která byla uzavřena mezi upisovatele, Janem Kůsem, jako věřitelem, a akciovou společností OBSIDIAN a.s. jako dlužníkem.Dohoda o započtení musí mít písemnou formu. Návrh dohody o započtení doručí představenstvo akciové společnosti OBSIDIAN a.s. upisovateli, Janu Kůsovi, společně s návrhem smlouvy o upsání akcií.Dohoda o započtení bude mezi upisovatelem a společností uzavřena v sídle společnosti na adrese Otrokovice, Napajedelská 220, PSČ 765 02 a musí být podepsána do patnácti dnů (včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání akcií.Za vklad upisovatele Jana Kůse mu budou vydány dvě kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 27. června 2008 - 23. července 2008 : Základní kapitál společnosti OBSIDIAN a.s. ve výši 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na 3,000.000,... -- Kč (slovy: tři miliony korun českých).Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním deseti kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi společnosti. Emisní kurz každé akcie bude činit 1.666.667,-- Kč (slovy: jeden milion šest set šedesát šest tisíc šest set šedesát sedm korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ážio ve výši 1,566.667,-- Kč (slovy: jeden milion pět set šedesát šest tisíc šest set šedesát sedm korun českých).Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť se stávající akcionáři vzdali přednostního práva na upisování akcií. Nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům k upsání, a to následovně :- čtyři akcie Janu Kůsovi, r.č. 560708/2206, bytem Bílina, Mládežnická 293/1, PSČ 418 01,- šest akcií Karlu Myšákovi, r.č. 600531/0256, bytem Kopřivnice, Mniší 93, PSČ 742 21.Určení zájemci jsou povinni upsat akcie v patnáctidenní lhůtě počínající dnem podání návrhu na zápis usnesení valné hromady společnosti OBSIDIAN a.s. do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, a to v advokátní kanceláři JUDr. Milana Holomka, se sídlem Zlín, Lešetín II 385, PSČ 760 01, vždy v každý pracovní den lhůty od 8.00 do 18.00 hodin. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí upisovatelům představenstvo společnosti OBSIDIAN a.s. písemně. Součástí tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií.Upisovatel, Karel Myšák, splatí emisní kurz akcií peněžitým vkladem ve výši 10,000.002,-- Kč (slovy: deset milionů dvě koruny české). Za účelem oddlužení společnosti a jejího kapitálového posílení, je upisovatel Karel Myšák oprávněn k uzavření dohody o započtení své níže uvedené pohledávky, kterou má za společností OBSIDIAN a.s., proti pohledávce společnosti OBSIDIAN a.s. na splacení emisního kurzu. Jedná se o pohledávku ve výši 10.198.333,-- Kč (slovy: deset milionů jedno sto devadesát osm tisíc tři sta třicet tři koruny české), vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 20.11.2007 a Smlouvy o půjčce ze dne 4.4.2008, které byly uzavřeny mezi upisovatelem Karlem Myšákem, jako věřitelem, a společností OBSIDIAN a.s., jako dlužníkem. Dohoda o započtení musí mít písemnou formu. Návrh dohody o započtení doručí představenstvo společnosti OBSIDIAN a.s. upisovateli Karlu Myšákovi společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude mezi upisovatelem a společností uzavřena v advokátní kanceláři JUDr. Milana Holomka, se sídlem Zlín, Lešetín II 385, PSČ 760 01.Za vklad upisovatele Karla Myšáka mu bude vydáno šest kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Upisovatel Jan Kůs je oprávněn splatit emisní kurz akcií ve výši 6.666.668,-- Kč (slovy: šest milionů šest set šedesát šest tisíc šest set šedesát osm korun českých) nepeněžitým vkladem, a to za účelem získání souboru technologií do majetku společnosti a jejího kapitálového posílení. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří soubor technologie izolačních skel, jenž byl oceněn na částku 6,670.900,-- Kč (slovy: šest milionů šest set sedmdesát tisíc devět set korun českých), a to posudkem č. 1080-15/08 ze dne 21.4.2008, který vypracoval soudní znalec Ing. Jiří Trávníček, jmenovaný za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. Nc 6161/2008-6 ze dne 26.3.2008.Za vklad upisovatele Jana Kůse mu budou vydány čtyři kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, upisovaných Janem Kůsem, činí 6,270.900,-- Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát tisíc devět set korun českých).Část shora uvedeného rozdílu hodnot nepeněžitého vkladu a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, ve výši 6,266.668,-- Kč (slovy: šest milionů dvě stě šedesát šest tisíc šest set šedesát osm korun českých), se považuje za emisní ážio a část ve výši 4.232,-- Kč (slovy: čtyři tisíce dvě stě třicet dvě koruny české) je společnost povinna vyplatit upisovateli do 30 dnů ode dne právní moci usnesení o povolení zápisu návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Dohoda o započtení musí být podepsána do patnácti dnů (včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání akcií.Nepeněžitý vklad musí být splacen a předán předsedovi představenstva společnosti OBSIDIAN a.s., Ing. Lukáši Kozubíkovi, r.č. 800926/4120, bytem Zlín, Příkrá 3534, PSČ 760 01, v sídle společnosti na adrese Otrokovice, Napajedelská 220, PSČ 765 02, a to ve lhůtě do patnácti dnů (včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů