Trendy

5 343 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 069 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

34 627 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 16.11.2015 č.p. 49, 592 56 Zvole

Historické adresy

5.6.2014 - 16.11.2015 č.p. 49, 592 56 Zvole
11.1.2012 - 5.6.2014 Zvole 49, PSČ 59256
21.9.2006 - 11.1.2012 Zvole nad Pernštejnem - Zvole 49, PSČ 59256

27702375

DIČ

od 2.10.2006

CZ27702375

Datum vzniku

21. září 2006

Datová schránka

cfugi43

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4723

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.6.2009

26 832 000 Kč

Historické jmění

21.9.2006 - 5.6.2009

10 462 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem

Bankovní účty

zvěřejněno 17.4.2013

5599896001 / 5500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

21.9.2006 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 592 56, Zvole 49

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. dubna 2009 - 5. června 2009 : Akcionáři společnosti ŠIKLAND a.s. rozhodli na valné hromadě konané dne 17.2.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií z částky 10.462.000,- Kč o částku 16... .370.000,- Kč na částku 26.832.000,- Kč.Upsáním 16370 (šestnácti tisíc tři sta sedmdesáti) kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, které budou vydány ve formě 16 (šestnácti) kusů hromadných akcií po 1,000.000,-- Kč (jednom miliónu korun českých), 7 (sedmi) kusů hromadných akcií po 50.000,-- Kč (padesáti tisících korunách českých) a 20 (dvaceti) kusů akcií po 1.000,- Kč (jednom tisíci korunách českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je stanoven ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu akcii, tedy ve výši jmenovité hodnoty akcie.Všichni akcionáři společnosti se tímto vzdávají svého přednostního práva na úpis všech akcií společnosti.Všechny akcie, tzn. 16370 (šestnáct tisíc tři sta sedmdesát) kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto k úpisu peněžitým vkladem předem určenému zájemci - panu Liboru Šiklovi, r.č. 63-09-01/0994, bytem 592 56 Zvole 65, a to nepeněžitým vkladem sestávajícím z:nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Bystřice nad Pernštejnem na listu vlastnictví 158 pro obec Zvole a k.ú. Zvole nad Pernštejnem, a to pozemků:- p.č. st. 117 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1066 m2- p.č. st. 118 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2- p.č. st. 120 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 177 m2- p.č. st. 258 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2- p.č. st. 269 zastavěná plocha a nádvoří o vymere 52 m2- p.č. st. 270 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2- p.č. st. 271 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2- p.č. st. 272 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2- p č. 278 lesní pozemek o výměře 1174 m2- p č. 279 trvalý travní porost o výměře 9583 m2- p.č. 280 ostatní plocha o výměře 119 m2- p.č. 281/3 lesní pozemek o výměře 3383 m2- p.č. 282/1 ostatní plocha o výměře 711 m2- p.č. 282/2 zahrada o výměře 730 m2- p.č. 283 zahrada o výměře 473 m2- p.č. 284 ostatní plocha o výměře 634 m2- p.č. 285/4 lesní pozemek o výměře 638 m2- p.č. 288/2 ostatní plocha o výměře 698 m2- p.č. 290/2 trvalý travní porost o výměře 5415 m2- p.č. 290/3 trvalý travní porost o výměře 1590 m2- p.č. 291 ostatní plocha o výměře 203 m2- p.č. 292 trvalý travní porost o výměře 107 m2- p.č. 296 trvalý travní porost o výměře 299 m2- p.č. 297/1 trvalý travní porost o výměře 7253 m2- p.č. 298 trvalý travní porost o výměře 496 m2- p.č. 299 ostatní plocha o výměře 1011 m2- p.č. 302 orná půda o výměře 2262 m2- p.č. 304 trvalý travní porost o výměře 18565 m2- p.č. 308 ostatní plocha o výměře 550 m2- p.č. 318 trvalý travní porost o výměře 2194 m2- p.č. 319 lesní pozemek o výměře 1365 m2- p.č. 320 lesní pozemek o výměře 1777 m2- p.č. 324/1 trvalý travní porost o výměře 934 m2- p.č. 950 ostatní plocha o výměře 760 m2- p.č. 951 ostatní plocha o výměře 354 m2- p.č. 1021/3 vodní plocha o výměře 1524 m2- p.č. 1021/4 vodní plocha o výměře 42 m2- p.č. 1023/1 vodní plocha o výměře 151 m2- p.č. 1039 vodní plocha o výměře 547 m2- p.č. 1052 ostatní plocha o výměře 3 m2budov:- č.p. 49 - administrativa - na p.č. st. 120- jiné stavby bez čp. a ev. č. na p.č. st. 117- jiné stavby bez čp. a ev. č. na p.č. st. 269- jiné stavby bez čp. a ev. č. na p.č. st. 270- jiné stavby bez čp. a ev. č. na p.č. st. 271- vodní dílo na p.č. st. 272- jiné stavby bez čp. a ev. č. na p.č. st. 275- jiné stavby bez čp. a ev. č. na p.č. st. 276- jiné stavby bez čp. a ev. č. na p.č. st. 277- ev. č. 102 ubytovací zařízení na p.č. st. 258 a 285/4pozemků ve zjednodušené evidenci - parcel původ pozemkový katastr:- p.č. 254 o výměře 4082 m2- p.č. 255 o výměře 19782 m2- p.č. 256 o výměře 601 m2- p.č. 306/1 o výměře 67765 m2- p.č. 306/2 o výměře 8603 m2- p.č. 307/1 o výměře 2723 m2- p.č. 307/2 o výměře 263 m2- p.č. 309 o výměře 575 m2- p.č. 312/1 o výměře 23439 m2- p.č. 312/2 o výměře 23227 m2- p.č. 313 o výměře 593 m2- p.č. 315/1 o výměře 3658 m2- p.č. 315/2 o výměře 14503 m2- p.č. 319 o výměře 728 m2- p.č. 956 o výměře 1173 m2včetně všech součástí a příslušenství, oceněno znaleckým posudkem číslo 1730/13/2009 ze dne 16.2.2009 (šestnáctého února roku dva tisíce devět) soudního znalce paní Ing. Romany Horňákové, ustanoveného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 5.2.2009 (pátého února roku dva tisíce devět) vydaným pod č.j. 16Nc 6047/2009 na částku 13,700.000,- Kč (třináct miliónů sedm set tisíc korun českých).nemovitostí, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočina, Katastrální pracoviště Bystřice nad Pernštejnem na listu vlastnictví 607 pro obec a k.ú. Dolní Rožínka, a to pozemků:- p.č. st. 5/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1016 m2- p.č. st. 5/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2- p.č. st. 5/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m2- p.č. st. 5/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 341 m2- p.č. 17/3 ostatní plocha o výměře 90 m2- p.č. 30/1 ostatní plocha o výměře 576 m2- p.č. 181/22 ostatní plocha o výměře 103 m2budovy:- zemědělské stavby bez čp. a ev. č. na p.č. st. 5/1včetně všech součástí a příslušenství, oceněno znaleckým posudkem číslo 1731/14/2009 ze dne 16.2.2009 (šestnáctého února roku dva tisíce devět) soudního znalce paní Ing. Romany Horňákové, ustanoveného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 5.2.2009 (pátého února roku dva tisíce devět) vydaným pod č.j. 16Nc 6047/2009 na částku 2,670.000,- Kč (dva milióny šest set sedmdesát tisíc korun českých).Valná hromada schvaluje tento nepeněžitý vklad a prohlašuje, že je hospodářsky využitelný pro společnost, tzn. vložení nepeněžitého vkladu je v důležitém zájmu společnosti. Celková hodnota nepeněžitého vkladu byla schválena částkou 16,370.000,- Kč (šestnáct miliónů tři sta sedmdesát tisíc korun českých).Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Lhůta k upsání akcií začíná běžet dnem zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí jeden měsíc od doručení návrhu smlouvy na upsání akcií.Představenstvo společnosti po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předloží Liboru Šiklovi návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií a vyzve ho k uzavření smlouvy o úpisu akcií, jejíž uzavření představuje úpis akcií. Výslovně se uvádí, že tato smlouva o úpisu může být uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to u nepeněžitého vkladu předáním prohlášení o vkladu nemovitostí do základního kapitálu.Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo společnosti vydá nové akcie v rozsahu zvýšení základního kapitálu a způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře společnosti k převzetí akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů