Trendy

17 652 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-15 550 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

13 596 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

15.3.2010 - 21.8.2013 Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 62400
13.8.2009 - 15.3.2010 Brno, Lidická 1869/28, PSČ 60200
18.7.2007 - 13.8.2009 Brno, Hněvkovského 30/65, PSČ 61700
19.2.2007 - 18.7.2007 Brno, Veveří 39, PSČ 60200
13.10.2006 - 19.2.2007 Znojmo, Tovární 720/10, PSČ 66902

27705129

DIČ

Není plátce DPH

25.10.2006 - 21.8.2013

CZ27705129

Datum vzniku

13. října 2006

Datum zániku v obchodním rejstříku

21. srpna 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

21. srpna 2013

Historické názvy

13.10.2006 - 21.8.2013

AdvaICT, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4742

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

4.6.2012 - 21.8.2013

28 000 000 Kč

27.12.2007 - 4.6.2012

2 000 000 Kč

13.10.2006 - 27.12.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 21. srpna 2013 - 21. srpna 2013 : Společnost AdvalCT, a.s. zanikla v důsledku fúze sloučením se společností INVEA-TECH a.s., sídlem Brno - Žabovřesky, U Vodárny 2965/2, PSČ 616 00, identifikační číslo: 277 30 450, ... zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4906. zobrazit více skrýt více
  • 21. srpna 2013 - 21. srpna 2013 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
  • 6. dubna 2012 - 4. června 2012 : Valná hromada obchodní společnosti AdvaICT,a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: Základní kapitál obchodní společnosti AdvaICT,a.s., se sídlem Brno, Jundro... vská 618/31, PSČ 624 00, IČ 277 05 129, se zvyšuje o částku 26.000.000,-Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých), peněžitým vkladem, a to z původní výše 2.000.000,-Kč ( slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 28.000.000,-Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých). Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je zvýšení majetkové a finanční stability Společnosti a zlepšení struktury zdrojů krytí jejich aktiv.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem akcionářů, přičemž veškeré akcie budou upsány na základě dohody akcionářů uzavřené podle § 205 obchodního zákoníku, o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou. Dohoda akcionářů nahrazující listinu upisovatelů bude vyhotovena ve formě notářského zápisu a bude obsahovat náležitosti podle § 205 obch. zák., mimo jiné i prohlášení o tom, že se akcionáři vzdávají přednostního práva na upisování akcií.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 26.000.000,-Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých), bude upsáno 26.000 ks (slovy: dvacet šest tisíc kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), v listinné podobě.Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. Emisní ážio se rovná nule.Nově upsané akcie budou v souladu se stanovami Společnosti nahrazené hromadnými akciemi v počtu 260 kusů hromadných akcií, série HB, ze kterých každá nahrazuje 100 kusů jednotlivých kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 1 akcie ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Jmenovitá hodnota 1 hromadné akcie tak bude ve výši 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých).Nově upisované akcie nebudou kótované a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva a povinnosti nad rámec přiznaný Obchodním zákoníkem a stanovami Společnosti; budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Místem upsání akcií, tj. uzavření dohody akcionářů podle § 205 obch.zák., bude sídlo společnosti AdvaICT,a.s. na adrese Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00, Česká republika.Lhůta pro upsání akcií, tj. pro uzavření dohody akcionářů podle § 205 obch.zák. činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení písemného sdělení představenstva Společnosti o emisním kurzu upisovaných akcií, počátku a délce lhůty pro sepsání dohody akcionářů podle § 205 obch. zák. a dni zápisu rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku, oběma akcionářům.Představenstvo Společnosti je povinno doručit písemné sdělení uvedené shora do čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Součástí uvedeného písemného sdělení bude i doklad o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že doručení písemného sdělení poslednímu z akcionářů Společnosti je začátkem plynutí výše uvedené lhůty pro sepsání dohody akcionářů podle § 205 obch. zák.Emisní kurz upsaných akcií na základě dohody akcionářů uzavřené podle § 205 obch.zák. musí být splacen ve lhůtě nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií Společnosti, tj. ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obch.Zák.Emisní kurz upsaných akcií bude v plné výši splacen uzavřením dohody o započtení mezi jednotlivými akcionáři Společnosti a obchodní společnotí AdvaICT,a.s., jak je uvedeno dále v navazujícím usnesení valné hromady.Valná hromada obchodní společnosti AdvaICT,a.s. rozhodla v souvislosti se shora přijatým rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti dále takto:I./ Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžité pohledávky akcionáře, obchodní společnosti Mycroft Mind,a.s., se sídlem Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00, IČ 277 25 669, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložka 4884, vůči společnosti AdvaICT,a.s., proti pohledávce společnosti AdvaICT,a.s., na splácení emisního kursu akcií upsaných tímto akcionářům při zvýšení základního kapitálu.Předmětem tohoto započtení je peněžitá pohledávka obchodní společnosti Mycroft Mind,a.s., se sídlem Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00, IČ 277 25 669, vzniklá z titulu Smlouvy o úvěru podle § 497 a násl. obch.zák., uzavřené dne 29.12.2010 mezi obchodní společností Mycroft Mind,a.s., jako věřitelem a obchodní společností AdvaICT,a.s., jako dlužníkem, ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy ze dne 30.12.2011 (dále též jen ?Pohledávka 1?).Započtení Pohledávky 1 ve výši 9.100.000,-Kč (slovy: devět milionů jedno sto tisíc korun českých) bude provedeno proti celé pohledávce Společnosti představující součet hodnot emisního kursu všech akcií upsaných upisovatelem, obchodní společnosti Mycroft Mind,a.s., ve výši 9.100.000,-Kč (slovy: devět milionů jedno sto tisíc korun českých).Důvodem tohoto započtení je vypořádání existujícího závazku společnosti AdvaICT,a.s. vůči akcionáři obchodní společnosti Mycroft Mind,a.s..Započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti oproti pohledávce na splacení emisního kursu bude provedeno na základě dohody o započtení uzavřené mezi společností AdvaICT,a.s. a obchodní společností Mycroft Mind,a.s. jako upisovatelem.II./ Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžité pohledávky akcionáře, obchodní společnosti MATADOR HOLDING, a.s., se sídlem Púchov, Streženická cesta 45, PSČ 020 01, Slovenská republika, IČ 36 294 268, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, oddíl Sa, vložka číslo 10009/R, vůči společnosti AdvaICT,a.s., proti pohledávce společnosti AdvaICT,a.s., na splácení emisního kursu akcií upsaných tímto akcionářem při zvýšení základního kapitálu.Předmětem tohoto započtení je peněžitá pohledávka obchodní společnosti MATADOR HOLDING,a.s., se sídlem Púchov, Streženická cesta 45, PSČ 020 01, Slovenská republika, IČ 36 294 268, vzniklá z titulu Smlouvy o úvěru podle § 497 a násl. obch.zák., uzavřené dne 29.12.2010 mezi obchodní společností MATADOR HOLDING,a.s., jako věřitelem a obchodní společností AdvaICT,a.s., jako dlužníkem, ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy ze dne 30.12.2011 (dále též jen ?Pohledávka 2?).Započtení Pohledávky 2 ve výši 16.900.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů devět set tisíc korun českých) bude provedeno proti celé pohledávce Společnosti představující součet hodnot emisního kursu všech akcií upsaných upisovatelem, obchodní společnosti MATADOR HOLDING,a.s., ve výši 16.900.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů devět set tisíc korun českých).Důvodem tohoto započtení je vypořádání existujícího závazku společnosti AdvaICT,a.s. vůči akcionáři obchodní společnosti MATADOR HOLDING,a.s..Započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti oproti pohledávce na splacení emisního kursu bude provedeno na základě dohody o započtení, uzavřené mezi společností AdvaICT,a.s. a obchodní společností MATADOR HOLDING,a.s. jako upisovatelem.III./ Společná ustanovení k započtení Pohledávky 1 a Pohledávka 2 ? pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení :Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií Společnosti, tj. ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obch. zák. podle usnesení přijatého pod bodem 3. pořadu jednání valné hromady Společnosti, a to v sídle společnosti AdvaICT,a.s., na adrese Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00, Česká republika, a tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření dohody o započtení předloží představenstvo Společnosti upisovateli v sídle Společnosti spolu s návrhem dohody akcionářů podle § 205 obch. zák.. Návrhem dohody o započtení bude Společnost vázána po dobu plynutí lhůty pro splacení emisního kursu akcií. Nabytím účinnosti dohody o započtení bude emisní kurs upsaných akcií Společnosti splacen v celé výši. zobrazit více skrýt více
posunout dolů