Trendy

394 491 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

18 276 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

391 036 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.7.2015 Florianova 440/17, Královo Pole, 612 00 Brno

Historické adresy

21.8.2014 - 27.7.2015 Florianova 440/17, Královo Pole, 612 00 Brno
4.2.2009 - 21.8.2014 Brno - Královo Pole, Florianova 440/17, PSČ 61200
6.3.2007 - 4.2.2009 Brno, Štefánikova 131/61, PSČ 61200

27718948

DIČ

od 7.3.2007

CZ27718948

Datum vzniku

6. března 2007

Datová schránka

9t5e5rc

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4835

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.9.2008

3 000 000 Kč

Historické jmění

7.2.2008 - 19.9.2008

2 500 000 Kč

22.5.2007 - 7.2.2008

2 000 000 Kč

7.3.2007 - 22.5.2007

2 000 000 Kč

6.3.2007 - 7.3.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 19.6.2013

2001106631 / 8040

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 1.6.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Šumavská 416/15, 602 00, Brno - Ponava

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 21. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 21. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. července 2008 - 19. září 2008 : 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti MEDIFINE a.s. z částky 2.500.000,-Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých) o částku 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých... ) na celkovou částku ve výši 3.000.000,-Kč (slovy: třimiliony korun českých) takto:peněžitým vkladem ve výši 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouší.2. Na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem bude upsáno:- padesát (50) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých).3. Padesát (50) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), splacených peněžitým vkladem bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci panu Ing. Mgr. Ondřeji Bendovi, r.č. 800515/5433, bytem Velké Hoštice, Nádražní 440.4. Akcie společnosti MEDIFINE a.s., se sídlem Brno, Štefánikova 131/61, PSČ: 612 00, IČ: 277 18 948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4835 budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti, v pracovní dny v době od 10,00 do 18,00 hodin.5. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti MEDIFINE a.s. předem určeným zájemcem činí patnáct (15) dnů a počíná běžet prvý den následující po dni, v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle ustanovení § 203, odst. 2, písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahujicí alespoň náležitosti podle ustanovení § 205, odst. 3 obchodního zákoníku.6. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. provedeno ve lhůtě třiceti (30) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do patnácti (15) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.8. Na úhradu emisního kurzu padesáti (50) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), splacených peněžitým vkladem je povinen předem určený zájemce pan Ing. Mgr. Ondřej Benda, r.č. 800515/5433, bytem Velké Hoštice, Nádražní 440 splatit ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií. Peněžitý vklad musí být splacen na účet č. 4200158708/6800, vedený u Volksbank, a.s.9. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven její jmenovité hodnotě.10. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.11. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 23. listopadu 2007 - 7. února 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 13.11.2007 z důvodu posílení vlastního kapitálu společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 500.000,-Kč z částky... 2.000.000,-Kč na částku 2.500.000,-Kč, a to upsáním nových 50 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč v listinné podobě z hlediska druhu kmenových, z hlediska formy na jméno, nekótovaných, a to výlučně peněžitým vkladem předem určeného zájemce podle § 203 odst. 2 písm. d) obch. zák. - Mgr. Ing. Ondřeje Bendy, r.č.800515/5433, bytem Velké Hoštice, Nádražní 440, PSČ: 747 31. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Oba akcionáři společnosti se na valné hromady vzdali přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie společnosti budou na základě rozhodnutí valné hromady podle § 203 odst. 2 písm. d) obch. zák. upsány předem určeným zájemcem Mgr. Ing. Ondřejem Bendou. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku právní moci rozhodnutí, jímž se zamítá návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upisování akcií bude doručen společnosti zájemci na adresu jeho trvalého pobytu do tří pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií bude dvacet dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 10.000,- Kč. Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií. Peněžité vklady musí být předem určeným zájemcem splaceny v celém rozsahu, tj. 100%, do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií na účet č. 2430792/0800. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů