Základní údaje

Historické adresy

6.3.2007 - 18.10.2014Příkop 843/4, 602 00 Brno

27722406

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

6. března 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

18. října 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

18. října 2014

Historické názvy

19.12.2013 - 18.10.2014

DB-Credit, a.s. v likvidaci

4.7.2007 - 19.12.2013

DB-Credit, a.s.

6.3.2007 - 4.7.2007

XYLEFORD ENGINEERING, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4862

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

8.8.2007 - 18.10.2014

10 000 000 Kč

6.3.2007 - 8.8.2007

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 18. října 2014 - 18. října 2014 : Společnost se vymazává z obchodního rejstříku po ukončené likvidaci. včetně všech zapsaných skutečností, ke dni právní moci tohoto rozhodnutí
  • 19. prosince 2013 - 18. října 2014 : Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50Cm 489/2011-8 ze dne 25.11.2013, které nabylo právní moci dne 19.12.2013 byla společnost zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor.
  • 4. července 2007 - 8. srpna 2007 : Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8.000.000,- (slovy... : osm milionů korun českých), tedy z výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 50 kusů (slovy: padesát) nových kmenových akcií, v listinné podobě, ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 300 kusů (slovy: tři sta) nových kmenových akcií, v listinné podobě, ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a každé jedné nově vydávané akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs akcií je tedy roven její jmenovitým hodnotám.Akcie budou upisovány peněžitým vkladem.Stávající akcionář společnosti, tj. společnost SOL prodejní s.r.o., se dle ust. § 204a odst. 7 za obdobného použití ust. § 200b odst. 5 obchodního zákoníku výslovně vzdal přednostního práva k úpisu nových akcií v celém rozsahu.Nově upisované akcie v rozsahu 50 (slovy: padesát) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a v rozsahu 300 (slovy: tři sta) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti PN Invest - Group, spol. s r.o., se sídlem na adrese Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, IČ: 269 00 815.Předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit dvacet dnů a počíná běžet následující den po pravomocném zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovatelům do dvou dnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku Krajským soudem v Brně.Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti PN Invest - Group, spol. s r.o. Brno, Příkop 843/4.Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit tak, že 100% emisního kursu je povinen splatit nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií na zvláštní účet, zřízený společností za tím účelem pro splacení základního kapitálu č. 1064003715/5500. zobrazit více skrýt více
posunout dolů