Trendy

78 864 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-2 722 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

33 418 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 10.7.2014 Šujanovo náměstí 302/3, Trnitá, 602 00 Brno

Historické adresy

19.12.2011 - 10.7.2014 Brno, Šujanovo nám. 3, PSČ 60200
11.6.2007 - 19.12.2011 Brno, Šujanovo nám. 3, PSČ 65861

27734528

DIČ

od 4.7.2007

CZ27734528

Datum vzniku

11. června 2007

Datová schránka

khueshs

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4944

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.1.2012

24 000 000 Kč

Historické jmění

24.6.2008 - 25.1.2012

8 000 000 Kč

11.6.2007 - 24.6.2008

8 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 9.8.2013

CZ1103000000000223978516

... více účtů (celkem 9) najdete zde

Provozovny

od 1.1.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • náměstí Míru 211, 696 42, Vracov

... více provozoven (celkem 22) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 10. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 10. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. ledna 2012 - 25. ledna 2012 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti KLIMATEX a.s. se zvyšuje o částku 16.000.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) z... původní výše 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 24.000.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů korun českých) bez veřejné nabídky na úpis akcií s tím, že emisní kurz nově upsaných akcií bude možné splatit pouze peněžitými vklady. Nepřipouští se upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Částka 16.000.000,- Kč, o kterou se základní kapitál zvyšuje bude rozdělena na 200 (slovy: dvěstě) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých), navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií je pro každou akcii 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých). Se všemi takto nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi společnosti již vydanými. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 80.000,- Kč bude při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Karel Bastl, nar. 29.4.1969, bytem Brno, Traubova 3a, PSČ 602 00, jenž upíše způsobem stanoveným v ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku 200 (slovy: dvěstě) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá akcie bude o jmenovité hodnotě 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) a emisní kurs nově upisovaných akcií je pro každou akcii 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu pro nově upisované akcie obchodní společnosti KLIMATEX a.s. činí 16.000.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých). Předem určený zájemce výše uvedený pan Karel Bastl bude upisovat akcie ve Smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností KLIMATEX a.s. Lhůta pro upsání nových akcií začne běžet první den následující po dni předání návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci pro upisování a bude trvat čtrnáct dnů. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci předán společností KLIMATEX a.s. v sídle společnosti KLIMATEX a.s. tj. na adrese Brno, Šujanovo nám. 3, PSČ 658 01, do tří dnů po učinění rozhodnutí valné hromady společnosti KLIMATEX a.s. Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti, tj. adresa Brno, Šujanovo nám. 3, PSČ 658 61, a to každý pracovní den v době od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude výlučně splácen započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií.Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Karla Bastla shora uvedeného vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií takto: - předmětem započtení je peněžitá pohledávka pana Karla Bastla, nar. 29.4.1969, bytem Brno, Trabova 3a, PSČ 602 00, vzniklá z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 16.5.2011 v celkové výši 1.099.850,- Kč USD (slovy: jeden milion devadesát devět tisíc osmset padesát amerických dolarů) uzavřené mezi obchodní společností KLIMATEX a.s. jako dlužníkem a panem Karlem Bastlem jako věřitelem, přičemž uvedená částka představuje jistinu z titulu smlouvy o půjčce. Tato pohledávka pana Karla Bastla vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává ve výši 16.000.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých). Ve zbývající výši zůstane pohledávkaneuhrazena. Dohoda o započtení s předem určeným zájemcem bude uzavřena ve smyslu ustanovení § 358 a následujících obchodního zákoníku ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu Smlouvy o upsání akcií. Místem podpisu dohody o započtení je sídlo společnosti KLIMATEX .a.s., tj. adresa Brno, Šujanovo nám. 3, PSČ 658 61. Návrh na uzavření dohody o započtení předloží společnost KLIMATEX a.s. předem určenému zájemci v sídle společnosti KLIMATEX a.s., tj. na adrese výše uvedené do 3 dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Nabytí účinnosti dohody o započtení bude vázáno na odkládací podmínku, kterou bude právní moc usnesení soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií je posílení finanční stability společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů