Trendy

200 463 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

863 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

169 018 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 24.8.2015 Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno

Historické adresy

8.8.2014 - 24.8.2015 Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno
24.7.2007 - 8.8.2014 Brno, Čechyňská 419/14a, PSČ 60200

27736962

DIČ

od 1.9.2007

CZ27736962

Datum vzniku

24. července 2007

Datová schránka

pnve4v9

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4960

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.3.2016

42 000 000 Kč

Historické jmění

8.6.2010 - 4.3.2016

22 000 000 Kč

8.11.2007 - 8.6.2010

22 000 000 Kč

24.7.2007 - 8.11.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

71847591 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

9.10.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Olomoucká 226, 569 43, Jevíčko

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. března 2016 : Základní kapitál byl navýšen jako důsledek nabytí účinnosti reorganizačního plánu schváleného Usnesením Krajského soudu v Brně, ze dne 10.12.2015, č.j. KSBR 29 INS 25927/2014-B-161 Základní kapitál byl navýšen jako důsledek nabytí účinnosti reorganizačního plánu schváleného Usnesením Krajského soudu v Brně, ze dne 10.12.2015, č.j. KSBR 29 INS 25927/2014-B-161.... K nabytí účinnosti reorganizačního plánu došlo ke dni 1.1.2016. zobrazit více skrýt více
  • 8. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 8. listopadu 2007 : Základní kapitál byl navýšen nepeněžitým vkladem části podniku předem určeného zájemce - Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko, IČ 163 38 464, se sídlem Jevíčko, Olomoucká 226, PSČ Základní kapitál byl navýšen nepeněžitým vkladem části podniku předem určeného zájemce - Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko, IČ 163 38 464, se sídlem Jevíčko, Olomoucká 226, PSČ ...569 43, označené jako "Závod 01 ul. Olomoucká, Jevíčko", a to smlouvou o vkladu části podniku ze dne 31.10.2007, která nabyla účinnosti k 1.11.2007. zobrazit více skrýt více
  • 24. července 2007 : Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 30.05.2007.

Historické ostatní skutečnosti

  • 8. srpna 2014 - 24. září 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 8. srpna 2014 - 24. září 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 24. října 2007 - 8. listopadu 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 22.10.2007 o zvýšení základního kapitálu takto:- Způsob zvýšení základního kapitálu společnosti: upsáním nových akcií a splacením e... misního kurzu upsaných akcií nepeněžitým vkladem části podniku.- Rozsah zvýšení základního kapitálu společnosti: zvýšení o 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), tj. na celkovou částku 22.000.000,- Kč (slovy: dvacet dva miliony korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií: nad rámec stávajících akcií budou vydány nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě, a to 140 (slovy: jedno sto čtyřicet) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 186 (slovy: jedno sto osmdesát šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), které nebudou kótovány na oficiálním trhu.- Výše emisního kursu nově upsaných akcií bude rovna jejich jmenovité hodnotě.- S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.- Akcionářům společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitým vkladem.- Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Jan Matoušek, r.č. 571216/2159, bytem Úsobrno 13, PSČ 679 39, přičemž předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění.- K úpisu dojde uzavřením Smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upisování akcií bude činit čtrnáct dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií, upisování akcií nemůže být zahájeno dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemným oznámením doručeným osobně k rukám upisovatele. Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření Smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti Brno, Čechyňská 419/14a, PSČ 602 00.- Valná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část podniku upisovatele provozovaná pod obchodní firmou Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko, IČ 16338464, se sídlem Jevíčko, Olomoucká 226, PSČ 569 43, označená jako "Závod 01 ul. Olomoucká, Jevíčko", tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu ustanovení § 487 obchodního zákoníku v platném znění, kterou tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování uvedené části podniku upisovatele nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit. Jde o část podniku, která vykonává následující činnosti: stavební výroba včetně projekce a souvisejících služeb, tento závod je dále členěn na šest samostatně hospodařících a účetně odděleně evidovaných hospodářských středisek, a to stavební výroba, středisko služeb, obchodně ekonomická činnost, správní režie, PLANTaGLOBE, projekce a inženýrská činnost. Jednotlivé složky části podniku jsou definovány v přílohách níže uvedeného znaleckého posudku. Valná hromada schvaluje výši ocenění a stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu, který byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn znaleckým posudkem č. 007-2/07 ze dne 12. 10. 2007, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6488/2007-4 ze dne 4. 9. 2007, a to Ing. Jindřichem Uhlířem, znalcem, bytem Goldova 5, 628 00 Brno, na částku 20.348.000,- Kč (slovy: dvacet milionů tři sta čtyřicet osm tisíc korun českých) a valná hromada konstatuje, že hodnota nepeněžitého vkladu je hospodářsky zjistitelná, s ohledem na předmět podnikání společnosti je nepeněžitý vklad hospodářský využitelný pro společnost a část podniku tvoří samostatně hospodařící vnitřní organizační složku.- Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, zjištěnou znaleckým posudkem, a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění upisovateli, je ve smyslu ust. § 163a odst. 3 obchodního zákoníku určen na tvorbu rezervního fondu společnosti.- Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 140 (slovy: jedno sto čtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a dále 186 (slovy: jedno sto osmdesát šest) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).- Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do dvaceti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o upisování akcií.- Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Brno, Čechyňská 419/14a, PSČ 602 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Valné hromadě byla předložena písemná zpráva představenstva s uvedením důvodů pro zvyšování základního kapitálu nepeněžitým vkladem a odůvodněním výše navrhovaného emisního kursu. Valná hromada vzala uvedenou zprávu představenstva na vědomí a konstatuje, že upsání na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů