Trendy

15 478 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

- 955 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

10 712 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 13.12.2012 V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

5.10.2007 - 13.12.2012 Praha 10 - Záběhlice, Záběhlická 123/26, PSČ 10600
27.6.2007 - 5.10.2007 Brno, Lidická 710/57, PSČ 60200

27737331

DIČ

Není plátce DPH

5.11.2007 - 25.5.2015

CZ27737331

Datum vzniku

27. června 2007

Datová schránka

uateurf

Historické názvy

5.10.2007 - 13.12.2012

KRM For You a.s.

27.6.2007 - 5.10.2007

Devoir, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4967

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.10.2007

2 000 000 Kč

Historické jmění

27.6.2007 - 5.10.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. listopadu 2007 - 18. února 2008 : Jediný akcionář společnosti přijal dne 21.11.2007 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: -Základní kapitál společnosti KRM For You a.s. ve výši 2,000.000,- Kč ... (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na částku 2,100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jednoho kusu nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na majitele, v listinné podobě (dále jen ?Nová akcie?).Nová akcie bude upsána peněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je společnost KRM Production service, s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Záběhlická 123/26, PSČ 100 00, IČ: 273 86 902, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložka 115637, a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře zájemce se společností. Místem pro úpis nových akcií se stanoví sídlo společnosti - Praha 10, Záběhlice, Záběhlická 123/26, PSČ 106 00. Lhůta pro upsání se stanoví na 30 dnů a začne běžet pátým pracovním dnem následujícím po dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti ( dále jen " Rozhodnutí ") do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upsání oznámí společnost předem určenému zájemci jako upisovateli bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis Rozhodnutí a to současně se zasláním písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že je tento oprávněn vykonat úpis do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. V případě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku.Emisní kurs jedné akcie je 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a je shodný s její jmenovitou hodnotou. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií společnosti, tj. 100.000,- Kč, na zvláštní účet společnosti jako emitenta vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. účtu 1002233849/2700, a to do 60 dnů od právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií sdělí představenstvo společnosti neprodleně upisovateli písemně. zobrazit více skrýt více
posunout dolů