410 551 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

5 071 tis. Kč

Zisk za rok 2008

246 100 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

6.5.2008 - 30.6.2009Potoční 1436, 696 81 Bzenec
14.8.2007 - 6.5.2008Obilní 35, 643 00 Brno 43

27741516

DIČ

Není plátce DPH

7.1.2008 - 30.6.2009

CZ27741516

Datum vzniku

14. srpna 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2009

Historické názvy

14.8.2007 - 30.6.2009

AGF Osiva, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4990

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.8.2008 - 30.6.2009

37 000 000 Kč

14.8.2007 - 28.8.2008

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2009 - 30. června 2009 : Společnost AGF Osiva, a.s., IČ: 27741516, se sídlem Bzenec, Potoční 1436, PSČ 696 81, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4990, se vymazáv... á z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je zánik sloučením se společností OSEVA, a.s., IČ: 47912430, se sídlem Bzenec, Potoční 1436, okres Hodonín, PSČ 696 81, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1009, jako společností nástupnickou, s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle projektu fúze sloučením ze dne 28. května 2009 jmění zaniklé společnosti AGF Osiva, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 28. srpna 2008 - 30. června 2009 : Na základě smlouvy o převzetí jmění převzala společnost AGF Osiva, a.s., IČ 27741516, se sídlem Bzenec, Potoční 1436, PSČ 696 81, jako nástupnická společnost, jmění, včetně práv a ... povinností z pracovněprávních vztahů, zanikající společnosti OS-IN a.s., IČ 49451502, se sídlem Vnorovy 303, PSČ 696 61. zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2008 - 28. srpna 2008 : Na základě smlouvy o převzetí jmění převzala společnost AGF Osiva, a.s., IČ 27741516, se sídlem Bzenec, Potoční 1436, PSČ 696 81, jako nástupnická společnost, jmění, včetně práv a ... povinností z pracovněprávních vztahů, zanikající společnosti OS-IN a.s., IČ 49451502, se sídlem Vnorovy 303, PSČ 696 61.Z důvodu posílení kapitálové stability společnosti a finanční situace společnosti se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět miliónů korun českých) na výslednou částku 37.000.000,- Kč (slovy: třicet sedm miliónů korun českých), a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 3 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,- Kč a 1 kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000.000,- Kč.Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 26185610, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému budou nabídnuty k úpisu všechny 3 kusy nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,- Kč a 1 kus nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě akcie 5.000.000,- Kč.Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00.Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu.Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2. písm. f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií.Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky akcionáře a konkrétního zájemce společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. (dále též jen "konkrétní zájemce") vůči společnosti proti pohledávce společnosti ve výši 35.000.000,- Kč na splacení emisního kursu ve výši 35.000.000,- Kč, a to: části peněžité pohledávky ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 24.8.2007, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka ve výši 165.000.000,- Kč se splatností do 30. června 2008.Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávky na splacení emisního kursu ve výši 35.000.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. pro uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 5 měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00. zobrazit více skrýt více
posunout dolů