Trendy

124 022 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 156 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

218 773 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.5.2012 Praha - Velká Chuchle, Radotínská 41/14, PSČ 15900

Historické adresy

28.7.2011 - 2.5.2012 Praha - Žižkov, Ondříčkova 609/27, PSČ 13000
21.8.2007 - 28.7.2011 Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ 58601

27741893

DIČ

od 21.8.2007

CZ27741893

Datum vzniku

21. srpna 2007

Datová schránka

bvie8uf

Historické názvy

18.3.2015 - 31.3.2015

MODIA Praha, a.s.

21.8.2007 - 18.3.2015

MODIA, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4998

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.3.2015

7 197 435 Kč

Historické jmění

21.8.2007 - 18.3.2015

7 197 435 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 16

Bankovní účty

zvěřejněno 18.4.2013

CZ3801000000439177680217

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 28.4.2011

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Pražská 5382, 430 01, Chomutov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 21. srpna 2007 : Společnost vznikla rozdělením společnosti TESLA Jihlava, a.s., IČ: 463 47 518, se sídlem Jihlava, Havlíčkova 30, PSČ: 586 26 a přešlo na ni jmění výše uvedené právnické osoby, v ro Společnost vznikla rozdělením společnosti TESLA Jihlava, a.s., IČ: 463 47 518, se sídlem Jihlava, Havlíčkova 30, PSČ: 586 26 a přešlo na ni jmění výše uvedené právnické osoby, v ro...zsahu uvedeném v projektu rozdělení.Rozdělením výše uvedené právnické osoby současně vznikly společnosti:TTH Investment, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 227 41 907TT METEA, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 915 zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2009 - 7. srpna 2009 : Usnesením ze dne 22. června 2009 mimořádná valná hromada společnosti MODIA, a.s. rozhodla podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti ve vlastn... ictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnost WELLYEN, a.s. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Jaroslavy Sabriny Häni Trojanové, notářky v Jihlavě, ze dne 22.6.2009, NZ 237/2009, N 262/2009.Obsah rozhodnutí valné hromady:Určení hlavního akcionáře:Hlavním akcionářem společnosti MODIA, a.s., který požádal o svolání mimořádné valné hromady, je obchodní společnost WELLYEN, a.s., Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 130 00, IČ: 278 73 251, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 11677.Osvědčení společnosti WELLYEN, a.s. jakožto hlavního akcionáře:Základní kapitál akciové společnosti MODIA, a.s. činí 7,197.435,- Kč, slovy: sedm milionů sto devadesát sedm tisíc čtyři sta třicet pět korun českých a je rozdělen na 342735 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 21 Kč. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář WELLYEN, a.s. je hlavním akcionářem, neboť je k dnešnímu dni vlastníkem 337 193 (tři sta třiceti sedmi tisíc sto devadesáti tří) kusů nekotovaných kmenových akcií společnosti MODIA, a.s. (vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč, znějících na majitele), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,38% (devadesát osm celých třicet osm setin procenta) základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti MODIA, a.s.Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře:Valná hromada schvaluje návrh předložený hlavním akcionářem a rozhoduje takto: všechny nekotované kmenové akcie společnosti MODIA, a.s., vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč (dvacet jedna koruna česká), znějící na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví všech ostatních akcionářů), přecházejí za podmínek uvedených v obchodním zákoníku (§ 183i a násl.) na osobu hlavního akcionáře - společnost WELLYEN, a.s.Určení výše protiplnění:Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 68,- Kč (šedesát osm korun českých) za každou jednu nekotovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč, znějící na majitele (dále taktéž jen "účastnické cenné papíry"). Tato výše protiplnění byla určena mimo jiné tak, aby zohlednila ekonomické údaje o společnosti MODIA, a.s., které měl hlavní akcionář k dispozici z auditovaných účetních závěrek a z ostatních dostupných zdrojů. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem byla v souladu s ustanovením §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znaleckého ústavu PROFI-TEN a.s., se sídlem v Praze 1, Vodičkova 20/682, PSČ 110 00, IČ 251 33 497; znalecký posudek má číslo 998/2009 a byl vypracován dne 19. května 2009 Ing. Jaromírem Daňkem. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce: "Přiměřená hodnota protiplnění za 1 ks účastnického cenného papíru - akcie emitenta Modia, a.s. v nominální hodnotě 21,- Kč je odhadnuta ve výši 68,36 Kč, slovy: šedesát osm a 36/100 korun českých".Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům:Vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky:Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) předloží tyto do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře tak, že je odevzdají pověřené společnosti CYRRUS, a.s. se sídlem v Brně, Veveří 111 (Platinium), PSČ 616 00, IČ 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800, a to každé pracovní pondělí a středu od 8:30 do 16:00 hodin v jejím sídle (Veveří 111, Brno); jiný termín lze dohodnou emailem na adrese corporate@cyrrus.cz nebo telefonicky na čísle 538705789. V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Výplata protiplnění:Hlavní akcionář, společnost WELLYEN a.s. sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena výše specifikovaná společnost CYRRUS, a.s., která dosavadním vlastníkům respektive zástavním věřitelům poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení jejich účastnických cenných papírů (akcií). Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dní, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.Uložení notářského zápisu:Představenstvo společnosti MODIA, a.s. sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 22.6.2009 včetně znaleckého posudku a příloh je uložen v sídle společnosti MODIA, a.s. k nahlédnutí dle ustanovení § 183l odst. 2 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den kromě pátků od 9:00 do 12:00 hodin.Zmocnění představenstvu:Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nehlédnutí. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů