Trendy

33 307 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 124 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

24 128 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 17.10.2013 Na Popelce 3187/12a, Smíchov, 150 00 Praha 5

Historické adresy

16.11.2012 - 17.10.2013 Hruškové Dvory 53, 586 01 Jihlava
21.8.2007 - 16.11.2012 Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ 58601

27741915

DIČ

od 21.8.2007

CZ27741915

Datum vzniku

21. srpna 2007

Datová schránka

334gsa8

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5000

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.8.2007

3 770 085 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5229502001 / 5500

Provozovny

od 2.1.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na Popelce 3187/12a, 150 00, Praha - Smíchov

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 21. srpna 2007 : Společnost vznikla rozdělením společnosti TESLA Jihlava, a.s., IČ: 463 47 518, se sídlem Jihlava, Havlíčkova 30, PSČ: 586 26 a přešlo na ni jmění výše uvedené právnické osoby, v ro Společnost vznikla rozdělením společnosti TESLA Jihlava, a.s., IČ: 463 47 518, se sídlem Jihlava, Havlíčkova 30, PSČ: 586 26 a přešlo na ni jmění výše uvedené právnické osoby, v ro...zsahu uvedeném v projektu rozdělení.Rozdělením výše uvedené právnické osoby současně vznikly společnosti:MODIA, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 893TTH Investment, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 915. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. listopadu 2009 - 25. ledna 2010 : Usnesením ze dne 20.listopadu 2009 mimořádná valná hromada společnosti TT METEAL, a.s. rozhodla podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti ve ... vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnosti WELLYEN, a.s.. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Jaroslavy Sabriny Häni Trojanové, notářky v Jihlavě, ze dne 20.11.2009, NZ 408/2009, N 456/2009. Obsah rozhodnutí valné hromadyUrčení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti TT METEA, a.s., který požádal o svolání mimořádné valné hromady, je obchodní společnost WELLYEN a.s., Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ: 130 00, IČ: 27873251, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11677.Osvědčení společnosti WELLYEN a.s. jakožto hlavního akcionáře: Základní kapitál akciové společnosti TT METEA, a.s. činí 3 770 085,-Kč, slovy: tři milióny sedm set sedmdesát tisíc osmdesát pět korun českých a je rozdělen na 342735 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 Kč. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář WELLYEN, a.s. je hlavním akcionářem, neboť je k dnešnímu dni vlastníkem 337 193 (tři sta třiceti sedmi tisíc sto devadesáti tří) kusů nekotovaných kmenových akcií společnosti TT METEA, a.a.(vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 11,-Kč, znějící na majitele), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,38% (devadesát osm celých třicet osm setin procenta) základního kapitálu a hlasových práv ve společnosti TT METEA a.s..Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře Valná hromada schvaluje návrh předložený hlavním akcionářem a rozhoduje takto: všechny nekotované kmenové akcie společnosti TT METEA, a.s., vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 11,-Kč (jedenáct korun českých), znějící na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví všech ostatních akcionářů), přecházejí za podmínek uvedených v obchodním zákoníku (§ 183i a násl.) na osobu hlavního akcionáře - společnost WELLYEN, a.s..Určení výše protiplněníValná hromada určuje, že výše protiplnění činí 16,-Kč (šestnáct korun českých) za každou jednu nekotovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 11,-Kč, znějící na majitele (dále taktéž jen "účastnické cenné papíry").Tato výše protiplnění byla určena mimo jiné tak, aby zohlednila ekonomické údaje o společnosti TT METEA,a.s., které měl hlavní akcionář k dispozici z auditovaných účetních závěrek a z ostatních dostupných zdrojů.Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem byla v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znaleckého ústavu PROFI-TEN a.s., se sídlem v Praze 1, Vodičkova 20/682, PSČ: 110 00, IČ: 25133497;znalecký posudek má číslo 1064/2009 a byl vypracován dne 3.listopadu 2009 Ing. Jaromírem Daňkem. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce: " Přiměřená hodnota protiplnění za 1 ks účastnického cenného papíru - akcie emitenta TT METEA, a.s. v nominální hodnotě 11,-Kč je odhadnuta ve výši 16,72 Kč, slovy: šestnáct a 72/100 korun českých".Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírůmVlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníkyDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) předloží tyto do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře tak, že je odevzdají pověřené společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE,a.s. se sídlem v Brně, Veveří 111 (Platinium), PSČ: 616 00, IČ: 27758419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, a to každé pracovní pondělí a středu od 8:30 do 16:00 hodin v jejím sídle (Veveří 111,Brno); jiný termín lze dohodnout emailem na adrese corporate@cyrrus.cz nebo telefonicky na čísle 538705789.V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Výplata protiplněníHlavní akcionář, společnost WELLYEN a.s. sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena výše specifikovaná společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., která dosavadním vlastníkům respektive zástavním věřitelům poskytne protiplnění ez zbytečného odkladu po předložení jejich účastnických cenných papírů (akcií).Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dní, bude postupného dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.Uložení notářského zápisuPředstavenstvo společnosti TT METEA, a.s. sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 20.11.2009 včetně znaleckého posudku a příloh je uložen v sídle společnosti TT METEA a.s. k nahlédnutí dle ustanovení § 183l odst. 2 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den od 09:00 do 12:00 hodin.Zmocnění představenstvuValná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů