Trendy

1 308 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

186 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

12 992 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 1.6.2008 Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 10108

Historické adresy

12.9.2007 - 1.6.2008 Brno, Ptašínského 4, PSČ 60200

27746917

DIČ

od 1.6.2008

CZ27746917

Datová schránka

36ycqku

Historické názvy

12.9.2007 - 1.6.2008

Luisenthal Invest, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5043

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.12.2009

2 020 964 Kč

Historické jmění

23.3.2009 - 1.12.2009

20 209 640 Kč

1.6.2008 - 23.3.2009

2 020 964 Kč

12.9.2007 - 1.6.2008

3 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

35- 6276110267 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 30. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 1. prosince 2009 : Společnost ALIBO Praha, a.s., se sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 277 46 917, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované čás Společnost ALIBO Praha, a.s., se sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 277 46 917, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované čás...ti jmění s nástupnickou společností RJ Realty, a.s., se sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 282 06 533. zobrazit více skrýt více
  • 1. června 2008 : Se společností Luisenthal Invest, a.s., se sídlem Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ 277 46 917, byla sloučena zanikající společnost ALIBO Praha, a.s., se sídlem Praha 10, Křeslic Se společností Luisenthal Invest, a.s., se sídlem Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ 277 46 917, byla sloučena zanikající společnost ALIBO Praha, a.s., se sídlem Praha 10, Křeslic...ká 1532/2a, PSČ 101 08, která byla zrušena bez likvidace s právním nástupnictvím. Na společnost Luisenthal Invest, a.s. přešlo veškeré jmění zaniklé společnosti ALIBO Praha, a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. prosince 2009 - 1. prosince 2009 : Společnost ALIBO Praha, a.s., se sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 277 46 917, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované čás... ti jmění s nástupnickou společností RJ Reality, a.s., se sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 282 06 533. zobrazit více skrýt více
  • 1. června 2009 - 11. srpna 2009 : ?Mimořádná valná hromada společnosti ALIBO Praha, a.s., konaná dne 25. května 2009:- na základě prohlášení o úschově listinných akcií ze dne 27. dubna 2009 a ze dne 22. května 2... 009, vydaných osobou oprávněnou vykonávat podle zvláštního právního předpisu úschovu a uložení cenných papírů, společností A&CE Global Finance, a.s., sídlem v Brně, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ 262 57 530, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3628, a na základě prohlášení společnosti RJ Realty, a.s., sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 282 06 533, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 13117, ze dne 22. května 2009 o vlastnictví akcií, určuje, že společnost RJ Realty, a.s., sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 282 06 533, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 13117, je hlavním akcionářem (?Hlavní akcionář?) společnosti ALIBO Praha, a.s., sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 277 46 917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 14449, s podílem souhrnné jmenovité hodnoty jí vlastněných akcií emitenta ALIBO Praha, a.s. k základnímu kapitálu emitenta přesahujícím 90 % základního kapitálu emitenta a s podílem na hlasovacích právech ve společnosti ALIBO Praha, a.s. přesahujícím 90 % všech hlasovacích práv, neboť společnost RJ Realty, a.s. je vlastníkem akcií vydaných společností ALIBO Praha, a.s. o souhrnné jmenovité hodnotě 18.785.676,- Kč, což z celkového základního kapitálu ve výši 20.209.640,-- Kč činí 92,95 %, a tedy že společnost RJ Realty, a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 183i a násl. ObchZ, zejména podle ust. § 183l odst. 3 ObchZ;- valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený Hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (?Akcií?) vydaných společností ALIBO Praha, a.s. tj. Akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů (tj. s výjimkou Hlavního akcionáře), následovně: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách každé jedné 94,- Kč, 60,- Kč, 28,- Kč a 20,- Kč, které které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře (tj. Akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, společnost RJ Realty, a.s., sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 282 06 533, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 13117, a to za podmínek stanovených ustanoveními §§183i a násl. obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo k Akciím ostatních akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v obchodním věstníku;- určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě dvou týdnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 zákona 513/1991 Sb., bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené Hlavním akcionářem v souladu s ust. § 183i odst. 3, § 183j odst. 4 a 6 a § 183m odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. na částku 195,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 94,- Kč, na částku 124,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 60,- Kč, na částku 58,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 28,- Kč a na částku 41,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 20,- Kč, jejichž přiměřenost byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 252-9/2009 ze dne 27. dubna 2009 vypracovaným znalcem Ing. Evou Jiráčkovou, bytem Praha 10 ? Strašnice, Názovská 3254/6, PSČ 100 00, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. prosince 2000, č.j. Spr. 4129/99. Znalec pro zjištění výše přiměřeného protiplnění použil mimo jiné i substanční majetkovou metodu, kterou označil pro daný případ za nejvhodnější, na základě této metody dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí částku 195,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 94,- Kč, částku 124,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 60,- Kč, částku 58,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 28,- Kč a částku 41,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 20,- Kč. zobrazit více skrýt více
  • 12. ledna 2009 - 23. března 2009 : Valná hromada společnosti konaná dne 19. 12. 2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je z... výšit finanční sílu Společnosti navýšením vlastních zdrojů pro případné investice do nemovitostí a dalších investičních instrumentů.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Akcie budou upisovány nejprve s využitím přednostního práva na úpis akci, dále také jen ?První kolo úpisu?, a následně budou upisovány určitými zájemci bez využití přednostního práva, dále také jen ?Druhé kolo úpisu?.c) Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 2.020.964,- Kč (slovy: dva miliony dvacet tisíc devět set šedesát čtyři koruny české) o částku 18.188.676,- Kč (slovy: osmnáct milionů jedno sto osmdesát osm tisíc šest set sedmdesát šest korun českých), na novou výši 20.209.640,- Kč (slovy: dvacet milionů dvě stě devět tisíc šest set čtyřicet korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. V rámci upisování nových akcií bude možno v obou kolech v souhrnu upsat kmenové, listinné akcie ve formě na majitele v následujících počtech a jmenovitých hodnotách:(i) celkem 1.000 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 1.791,- Kč;(ii) celkem 2.000 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 1.791,- Kč;(iii) celkem 3.896 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 846,- Kč;(iv) celkem 5.711 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 540,- Kč;(v) celkem 18.740 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 252,- Kč;(vi) celkem 9.518 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 180,- Kč.d) V obou kolech úpisu, tj. jak v Prvním kole úpisu s využitím přednostního práva, tak i ve Druhém kole úpisu bez využití přednostního práva, budou akcie upisovány s emisním kurzem rovným jmenovité hodnotě akcií, tedy budou upisovány s následujícím emisním kurzem:(i) emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.791,- Kč bude činit 1.791,- Kč;(ii) emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.791,- Kč bude činit 1.791,- Kč;(iii) emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 846,- Kč bude činit 846,- Kč;(iv) emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 540,- Kč bude činit 540,- Kč;(v) emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 252,- Kč bude činit 252,- Kč;(vi) emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 180,- Kč bude činit 180,- Kč.e) Ke zvýšení základního kapitálu o částku 18.188.676,- Kč (slovy: osmnáct milionů jedno sto osmdesát osm tisíc šest set sedmdesát šest korun českých) budou vydány kmenové, listinné akcie ve formě na majitele v následujících počtech a jmenovitých hodnotách:(i) 1.000 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 1.791,- Kč;(ii) 2.000 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 1.791,- Kč;(iii) 3.896 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 846,- Kč;(iv) 5.711 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 540,- Kč;(v) 18.740 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 252,- Kč;(vi) 9.518 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 180,- Kč.f) Nebudou vydávány akcie nového druhu nad rámec druhů akcií vydaných doposud Společností.g) Akcie budou ve všech kolech, tj. s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva, upisovány v sídle obchodníka s cennými papíry ? společnosti A&CE Global Finance, a.s., IČ 262 57 530, na adrese Brno, Ptašinského 6, PSČ 602 00, dále také jen ?Místo úpisu?.h) Počátek běhu lhůty pro úpis akcií v Prvním kole úpisu bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady společnosti. O počátku běhu lhůty pro úpis akcií rozhodne představenstvo při respektování zákonných omezení a rozhodnutí valné hromady, lhůta pro První kolo úpisu však započne běžet nejdéle však do 30 (třiceti) dní ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.i) V Prvním kole úpisu budou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva, nové akcie budou upisovány v Místě úpisu. Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva v Prvním kole úpisu bude činit 2 (dva) týdny a počne běžet dnem uvedeným v oznámení o počátku běhu lhůty v Prvním kole úpisu. Při úpisu nových akcií v Prvním kole úpisu je upisující akcionář povinen prokázat svoji totožnost a předložit dosavadní akcie Společnosti, ke kterým bude chtít vykonat přednostní právo pro úpis nových akcií. Vykonání přednostního práva k úpisu akcií a úpis nových akcií bude na dosavadní akcie vyznačen. S využitím přednostního práva budou akcionáři moci upisovat nové akcie následovně:(i) na každou jednu dosavadní prioritní akcii o jmenovité hodnotě 199,- Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.791,- Kč;(ii) na každou jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 199,- Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.791,- Kč;(iii) na každou jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 94,- Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 846,- Kč;(iv) na každou jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 60,- Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 540,- Kč;(v) na každou jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 28,- Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 252,- Kč;(vi) na každou jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 20,- Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 180,- Kč.j) Úpis nových akcií v Prvním kole úpisu s využitím přednostního práva bude proveden do listiny upisovatelů, která bude mít zákonné náležitosti. Dnem upsáním akcií se rozumí den, kdy upisovatel akcie upíše v listině upisovatelů. Podmínkou platnosti úpisu akcií v Prvním kole úpisu je splacení emisního kurzu upsaných akcií v rozsahu nejméně 50 % emisního kurzu a ve lhůtě stanovené níže valnou hromadou.k) Akcie, které nebudou platně upsány v Prvním kole úpisu s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k úpisu ve Druhém kole úpisu bez využití přednostního práva, a to tak, že tyto akcie budou představenstvem nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, kterými budou dosavadní akcionáři společnosti, kteří využijí svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti v Prvním kole úpisu a ve lhůtě stanovené níže valnou hromadou splatí emisní kurz nových akcií upsaných jimi v Prvním kole úpisu nejméně v rozsahu 50 %, dále také jen ?Určený zájemce? nebo společně ?Určení zájemci?. Ve Druhém kole úpisu budou Určeným zájemcům nabídnuty k úpisu všechny nové akcie neupsané platně v Prvním kole úpisu a každý z Určených zájemců bude moci ve Druhém kole úpisu upsat počet nových akcií odpovídajících podílu jmenovité hodnoty jím platně upsaných nových akcií v Prvním kole úpisu k souhrnné jmenovité hodnotě všech akcií upsaných platně v Prvním kole úpisu. Při zaokrouhlování bude postupováno podle matematických pravidel na celé kusy akcií. Ve Druhém kole úpisu budou Určení zájemci upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o počtu akcií, které budou na základě takové smlouvy upisovány. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií ve Druhém kole úpisu bude činit 15 (patnáct) dnů a její počátek bude Určeným zájemcům oznámen písemným oznámením zaslaným doporučenou poštou na jejich adresu udanou při úpisu akcií v Prvním kole úpisu. Lhůta pro úpis ve Druhém kole úpisu akcí počne běžet dnem uvedeným v oznámení o počátku běhu lhůty, kterým bude nejdříve 5 (pátý) den poté, co společnost odešle Určeným zájemcům oznámení o počátku běhu lhůty pro Druhé kolo úpisu. Spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií ve Druhém kole úpisu bude Určeným zájemcům doručen i návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií tak, aby jej měli k dispozici nejpozději v den počátku běhu lhůty pro úpis akcií ve Druhém kole úpisu. Dnem upsáním akcií ve Druhém kole úpisu se rozumí den, kdy bude uzavřená smlouva o úpisu akcií doručena do Místa úpisu. Zůstanou-li i po Druhém kole úpisu akcií některé nové akcie neupsány, použije se přiměřeně ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku.l) Emisní kurz upisovaných nových akcií bude ve všech kolech úpisu splácen na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 43-3590190257/0100. V každém kole je upisovatel povinen ve lhůtě do 2 (dvou) týdnů od konce lhůty pro úpis akcií v daném kole splatit na uvedený účet nejméně 50 % (padesát procent) emisního kurzu jím upsaných akcií. Zbývající část emisního kurzu akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 5 (pěti) měsíců ode dne zápisu nové, zvýšené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.m) Zvýšení základního kapitálu nabude účinnosti zápisem do obchodního rejstříku.n) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti týdnů od zápisu do obchodního rejstříku akcionářům v závislosti na rozsahu splacení emisního kurzu nové akcie nebo zatímní listy. Akcie mohou být při svém vydání nahrazeny hromadnými listinami. Budou-li vydány zatímní listy, stanovuje valná hromada v souladu s ust. § 176 odst. 5 a § 213a odst. 2 obchodního zákoníku, že lhůta pro předložení zatímních listů k výměně za akcie bude činit 1 (jeden) měsíc. Její počátek určí představenstvo. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů