Trendy

4 117 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 195 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

57 976 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.11.2010 Brno - Trnitá, Cyrilská 357/14, PSČ 60200

Historické adresy

17.9.2007 - 11.11.2010 Brno, Valchařská 35/6, PSČ 61400

27747409

DIČ

od 1.11.2007

CZ27747409

Datum vzniku

17. září 2007

Datová schránka

3sce8wx

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5048

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.12.2009

50 800 000 Kč

Historické jmění

7.11.2007 - 17.12.2009

38 400 000 Kč

3.10.2007 - 7.11.2007

2 000 000 Kč

17.9.2007 - 3.10.2007

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 229780287 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. listopadu 2009 - 17. prosince 2009 : Valná hromada společnosti MOFIBRA CZ, a. s., přijala svým usnesením ze dne 9. listopadu 2009 toto rozhodnutí:1. Základní kapitál společnosti MOFIBRA CZ, a.s. se zvyšuje o částku 1... 2.400.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), z dosavadní částky ve výši 38.400.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), na částku ve výši 50.800.000,- Kč (slovy: padesát milionů osm set tisíc korun českých), a to upisováním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je jednak získání majetku potřebného pro zajištění podnikatelské činnosti společnosti a jejího rozvoje, jednak posílení důvěryhodnosti společnosti na trhu a při získávání cizích zdrojů.3. Zvýšení bude provedeno upsáním 62 kusů (šedesáti dvou) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), na majitele, v listinné podobě.4. Přednostní právo stávajících akcionářů se neuplatní, neboť se akcie budou upisovat pouze nepeněžitým vkladem (§ 204a odst. 1 obchodního zákoníku).5. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, společnosti SAMAB BRNO GROUP, a.s., se sídlem na adrese Brno, Valchařská 6, IČ: 255 24 291, jako vlastníkovi dále popsaného nepeněžitého vkladu.6. Upisovatel je povinen akcie upsat a splatit nepeněžitý vklad v sídle společnosti na adrese Brno, Valchařská 35/6, PSČ 614 00. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta k úpisu akcií činí 14 dnů a počíná běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci (oznámení o počátku běhu lhůty k úpisu), který je představenstvo povinno zaslat určitému zájemci nejpozději do 10-ti dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14-dnů ode uzavření smlouvy o úpisu akcií se společností. Upisovatel musí předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem.7. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).8. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost, zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č. 1703 pro obec Brno a katastrální území Horní Heršpice, a to budova - stavba pro výrobu a skladování č. p. 693, v části obce Horní Heršpice, stojící na pozemku p. č. 410/27. Dle Znaleckého posudku č.4202, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalcem Ivanem Baurem, bytem Brno, Kainarova 105, PSČ 616 00, ze dne 21.10.2009, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného ke zvýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 07.10.2009, č.j. 9Nc 6511/2009-9, byl tento nepeněžitý vklad oceněn na částku ve výši 12.400.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta tisíc korun českých).9. Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci, společnosti SAMAB BRNO GROUP, a.s., vydáno celkem 62 kusů (šedesáti dvou) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), na majitele, v listinné podobě, o celkové jmenovité hodnotě 12.400.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 3. října 2007 - 7. listopadu 2007 : Valná hromada společnosti MOFIBRA CZ, a.s. přijala svým usnesením dne 1. 10. 2007 toto rozhodnutí:- Základní kapitál společnosti MOFIBRA CZ, a.s. se zvyšuje o částku 36.400.000,- K... č, slovy třicet šest milionů čtyřista tisíc korun českých, z dosavadních 2.000.000,- Kč na 38.400.000,- Kč, a to upisováním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Zvýšení bude provedeno upsáním 182ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě.- Přednostní právo stávajících akcionářů se neuplatní, neboť se akcie budou upisovat pouze nepeněžitými vklady (§ 204a odst. 1 obchodního zákoníku).- Všechny akcie budou upsány Ing. Pavlem Bradávkou, r.č. 500515/060, bytem Brno, Valchařská 35/6, PSČ 614 00 a Alexandrou Bradávkovou, r.č. 515403/076, bytem Brno, Okrouhlá 373/7, PSČ 625 00, takto:a) manželé Ing. Pavel a Alexandra Bradávkovi upíší 168ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 33.600.000,- Kč (cena nemovitostí ve společném jmění manželů činí 33.707.200,- Kč)b) Alexandra Bradávková upíše 6ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (cena nemovitostí ve výlučném vlastnictví Alexandry Bradávkové činí 1.277.770,- Kč)c) Ing. Pavel Bradávka upíše 8ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.600.000,- Kč (cena nemovitostí ve výlučném vlastnictví Ing. Pavla Bradávky činí 1.701.880,- Kč)- Upisovatelé jsou povinni akcie upsat a splatit nepeněžité vklady v sídle společnosti na adrese Brno, Valchařská 35/6, PSČ 614 00, a to ve lhůtě 14ti dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií určitými zájemci.Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, to znamená, že vkladatel musí předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem.Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.- Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti:1. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 1939 pro obec Brno, k.ú. Husovice, a to:budova č.p. 35, v části obce Husovice, objekt k bydlení, stojící na pozemku p.č. 1077,pozemek p.č. 1077 zastavěná plocha a nádvoří.Dle Znaleckého posudku č. 984-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 5.564.710,- Kč.2. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 258 pro obec Brno, k.ú. Trnitá, a to:budova č.p. 357, v části obce Trnitá, jiná stavba, stojící na pozemku p.č. 29/1, pozemek p.č. 29/1 zastavěná plocha a nádvoří.Dle Znaleckého posudku č. 985-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 30.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 14.780.040,- Kč.3. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 1326 pro obec Brno, k.ú. Horní Heršpice, a to:pozemek p.č. 410/18 ostatní plocha,pozemek p.č. 410/19 ostatní plocha,pozemek p.č. 410/27 zastavěná plocha a nádvoří.Dle Znaleckého posudku č. 979-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 2.609.460,- Kč.4. spoluvlastnický podíl ve výši ideální jedné čtvrtiny (id. 1/4) náležející Alexandře Bradávkové, k nemovitostem zapsaným u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 2414 pro obec Brno, k.ú. Žabovřesky, a to:budově č.p. 1631, v části obce Žabovřesky, objekt k bydlení, stojící na pozemku p.č. 3412,pozemku p.č. 3412 zastavěná plocha a nádvoří,pozemku p.č. 3413 zahrada.Dle Znaleckého posudku č. 983-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.277.770,- Kč.5. bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 2187 a LV č. 1447 pro obec Brno, k.ú. Bohunice, a to:bytová jednotka č. 373/35 v budově - bytovém domě č.p. 373, v části obce Bohunice, stojící na pozemku p.č. 2575, ke které přísluší spoluvlastnický podíl ve výši id. 243/7870 na společných částech uvedeného domu, spoluvlastnický podíl ve výši id. 243/7870 na pozemku p.č. 2575 zastavěná plocha a nádvoří.Dle Znaleckého posudku č. 980-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.775.650,- Kč.6. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, na LV č. 90 pro obec Kunštát, k.ú. Rudka u Kunštátu, a to:budova č.p. 68, v části obce Rudka, objekt k bydlení, stojící na pozemku p.č. st. 76,pozemek p.č. st. 76 zastavěná plocha a nádvoří,pozemek p.č. 328/2 trvalý travní porost,pozemek p.č. 330/1 lesní pozemek,pozemek p.č. 331/1 lesní pozemek,pozemek p.č. 332/1 trvalý travní porost,pozemek p.č. 332/3 lesní pozemek,pozemek p.č. 332/5 ostatní plocha,pozemek p.č. 332/6 ostatní plocha,pozemek p.č. 333 zahrada.Dle Znaleckého posudku č. 981-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 30.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.409.960,- Kč.7. spoluvlastnický podíl ve výši ideální tři šestiny (id. 3/6) náležející Ing. Pavlu Bradávkovi, k nemovitostem zapsaným u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na LV č. 2630 pro obec a k.ú. Choceň, a to:budově č.p. 720, v části obce Choceň, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku p.č. st. 786,pozemku p.č. st. 786 zastavěná plocha a nádvoří.Dle Znaleckého posudku č. 982-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.701.880,- Kč.8. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 619 pro obec Brno, k.ú. Přízřenice, a to:budova č.p. 199, v části obce Přízřenice, způsob využití rodinný dům, stojící na pozemku p.č. 216/11,pozemek p.č. 216/7 orná půda,pozemek p.č. 216/11 zastavěná plocha a nádvoří.Dle Znaleckého posudku č. 986-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 30.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 7.567.380,- Kč.Celková cena výše uvedených nemovitostí činí dle uvedených Znaleckých posudků 36.686.850,- Kč, z toho:- cena výše uvedených nemovitostí ve společném jmění manželů činí dle uvedených Znaleckých posudků 33.707.200,- Kč,- cena výše uvedených nemovitostí ve vlastnictví Alexandry Bradávkové činí dle uvedeného Znaleckého posudku 1.277.770,- Kč,- cena výše uvedených nemovitostí ve vlastnictví Ing. Pavla Bradávky činí dle uvedeného Znaleckého posudku 1.701.880,- Kč.Za tento nepeněžitý vklad ve společném jmění manželů bude vydáno manželům Ing. Pavlu a Alexandře Bradávkovým 168ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě, o celkové jmenovité hodnotě 33.600.000,- Kč.Za tento nepeněžitý vklad ve vlastnictví Alexandry Bradávkové bude vydáno Alexandře Bradávkové 6ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě, o celkové jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč.Za tento nepeněžitý vklad ve vlastnictví Ing. Pavla Bradávky bude vydáno Ing. Pavlu Bradávkovi 8ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě, o celkové jmenovité hodnotě 1.600.000,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, se považuje za emisní ážio (§ 163a odst. 3 obchodního zákoníku). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů