Trendy

18 042 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-6 220 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

120 001 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

17.4.2009 - 9.10.2013 Brno - Horní Heršpice, Bednářova 621/29, PSČ 61900
11.10.2007 - 17.4.2009 Brno, Lidická 710/57, PSČ 60200

27750779

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

11. října 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

9. října 2013

Historické názvy

11.10.2007 - 9.10.2013

Pisada, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5086

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

4.6.2012 - 9.10.2013

100 000 000 Kč

28.1.2011 - 4.6.2012

30 000 000 Kč

18.7.2008 - 28.1.2011

2 000 000 Kč

11.10.2007 - 18.7.2008

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 9. října 2013 - 9. října 2013 : Společnost Pisada, a.s. se vymazává z obchodního rejstříku z důvodu fúze sloučením se společností NET and GAMES a s., IČ: 283 30 633, se sídlem Brno, Bednářova 621/29, PSČ 619 000,... na kterou přechází jmění společnosti Pisada, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 9. října 2013 - 9. října 2013 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
  • 22. května 2012 - 4. června 2012 : Základní kapitál společnosti Pisada,a.s. ve výši 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých) se zvyšuje o částku 70.000.000,-Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých). N... ová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 100.000.000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity.Upisovaní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu o částku 70.000.000,-Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) bude provedeno upsáním 70 ks (slovy: sedmdesát kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Tyto akcie budou v listinné podobě a budou znít na jméno. Emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tedy emisní ážio je nulové. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány určitým zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti, společnost Manafilialle s.r.o., IČ: 268 63 235, se sídlem Brno-Židenice, Slevačská 2368/68, PSČ 615 00.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Pisada, a.s., Brno-Horní Heršpice, Bednářova 621/29, PSČ 619 00, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. Lhůta pro upisování akcie činí 15(patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Představenstvo doručí určitému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcii každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod. a to tak,že uzavře smlouvu o upsání akcií. Upisovatel je povinen zaplatit 100% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření dohody o započtení, jinak je jeho upsání neúčinné. Připouští se započtení následující peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu:°Peněžitá pohledávka společnosti Manafilialle s.r.o., IČ: 268 63 235, se sídlem Brno-Židenice, Slevačksá 2368/68, PSČ 615 00, ve výši 70.000.000,-Kč vůči společnosti Pisada, a.s., IČ: 277 50 779, se sídlem Brno, Horní Heršpice, Bednářova 621/29, PSČ 619 00, vzniklá na základě Smlouvy o úvěru ze dne 03.05.2012.Peněžitá pohledávka může být započtena na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné do tří dnů po skončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do čtrnácti dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií. Představenstvo doručí upisovateli návrh dohody o započtení nejpozději v poslední den lhůty pro upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 6. ledna 2011 - 28. ledna 2011 : Základní kapitál společnosti Pisada, a.s. ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých). N... ová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu o částku 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) bude provedeno upsáním 28 ks (slovy: dvacet osm kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Tyto akcie budou v listinné podobě a budou znít na jméno.Emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tedy emisní ážio je nulové.Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány určitým zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti, společnost K Matic, a.s., IČ: 268 63 235, se sídlem Ostrava, Kuršova 395, PSČ 721 00. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Pisada, a.s., Brno, Horní Heršpice, Bednářova 621/29, PSČ 619 00, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak.Lhůta pro upisování akcie činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Představenstvo doručí určitému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcii každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. Upisovatel je povinen zaplatit 100 % emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření dohody o započtení, jinak je jeho upsání neúčinné.Připouští se započtení následující peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu:Peněžitá pohledávka společnosti K - Matic, a.s., IČ: 268 63 235, se sídlem Ostrava, Kuršova 395, PSČ 721 00, ve výši 28.000.000,- Kč vůči společnosti Pisada, a.s., IČ: 277 50 779, se sídlem Brno, Horní Heršpice, Bednářova 621/29, PSČ 619 00, vzniklá na základě Smlouvy o úvěru ze dne 16.12.2010.Peněžitá pohledávka může být započtena na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do čtrnácti dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií. Představenstvo doručí upisovateli návrh dohody o započtení nejpozději v poslední den lhůty pro upsání akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů