Trendy

22 350 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 807 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

7 121 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.4.2013 Edisonova 3047/1, Královo Pole, 612 00 Brno

Historické adresy

30.11.2007 - 26.4.2013 Brno, Edisonova 3, PSČ 61200
16.11.2007 - 30.11.2007 Brno, Edisonova 2955, PSČ 61200

27756149

DIČ

od 3.12.2007

CZ27756149

Datum vzniku

16. listopadu 2007

Datová schránka

fp7g62m

Historické názvy

27.3.2015 - 14.4.2015

TRV Trend a.s.

17.2.2015 - 27.3.2015

ZPV Trend a.s.

16.11.2007 - 27.3.2015

ZPV Trend a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5189

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.2.2015

2 010 000 Kč

Historické jmění

18.12.2007 - 17.2.2015

7 500 000 Kč

16.11.2007 - 18.12.2007

4 900 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 11.4.2015

258241442 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. září 2014 - 14. dubna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 5. září 2014 - 14. dubna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 5. září 2014 - 17. února 2015 : Valná hromada společnosti dne 27.8.2014 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z původní výše 7... .500.000,- Kč (sedm milionů pět set tisíc korun českých) na novou výši 2.010.000,- Kč (dva miliony deset tisíc korun českých), a to za následujících podmínek:a) důvody a účel navrhování snížení základního kapitálu: Ukončení části aktivit společnosti, mimořádný výnos v souvislosti s prodejem nemovitých věcí. Společnost má v současnosti finanční prostředky, které nepotřebuje ke své další činnosti;b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál Společnosti se sníží z dosavadní částky 7.500.000,-Kč (sedm milionů pět set tisíc korun českých), o částku 5.490.000,- Kč (pět milionů čtyři sta devadesát tisíc korun českých), na částku 2.010.000,- Kč (dva miliony deset tisíc korun českých);c) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií podle ust. § 524 a násl. a zákona č.90/2012 Sb., a to z původní jmenovité hodnoty každé z akcií ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 13.400,- Kč (třináct tisíc čtyři sta korun českých);d) způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům tak, že každý z akcionářů obdrží rozdíl mezi původní a novou jmenovitou hodnotou akcií, které vlastní podle seznamu akcionářů ke dni přijetí rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu;e) lhůta pro předložení akcií: Lhůta pro předložení akcií za účelem výměny za nové, s nižší jmenovitou hodnotou, se stanovuje v délce dvou měsíců ode dne uveřejnění výzvy představenstva dle § 526 zákona č. 90/2012 Sb. zobrazit více skrýt více
  • 30. listopadu 2007 - 18. prosince 2007 : Základní kapitál společnosti ZPV Trend, a.s., se sídlem Brno, Edisonova 2955, PSČ 612 00, IČ 277 56 149, se zvyšuje ze stávající zapsané výše základního kapitálu společnosti 4.900.... 000,-- Kč, slovy: čtyři miliony devět set tisíc korun českých, o částku ve výši 2.600.000,- Kč, slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých, nově na částku 7.500.000,- Kč, slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých a to formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií bude realizováno výlučně peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti ZPV Trend a. s. bude upsáno:52 ks, slovy: padesát dva kusů, listinných, kmenových, nekotovaných akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých.Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři, v souladu s ustanovením § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku, vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti nabídnuty určeným zájemcům, a to:- panu Ing. Petru Vrubelovi, r.č. 580725/0856, bytem Brno, Lysická 9, k upsání 1 ks, slovy: jeden kus, kmenové nekótované akcie, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, znějících na jméno, v listinné podobě,- panu Ing. Zdeňku Procházkovi, r.č. 600816/1555, bytem Brno, Högrova 23, PSČ 612 00, k upsání 1 ks, slovy: jeden kus, kmenové nekótované akcie, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, znějících na jméno, v listinné podobě,- panu Ing. Petru Vaňurovi, r.č. 571001/2319, bytem Troubsko, Slunná 7, PSČ 664 41, k upsání 50 ks, slovy: padesát kusů, kmenových nekótovaných akcií, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, znějících na jméno, v listinné podobě.Upisování akcií proběhne v sídle společnosti ZPV Trend a.s., Brno, Edisonova 2955, a to uzavřením a podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určenými zájemci a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií je společnost povinna doručit určenému zájemci nejpozději do 10 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen s doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a bude splacen výlučně peněžitými vklady.Emisní ažio je nulové.Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu akcií je deset dnů ode dne úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností, nejpozději však do 31.12.2007, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedm, přičemž celý peněžitý vklad je splatný převodem na účet číslo 4200138942/6800, vedený u Volksbank CZ, a.s., který za tímto účelem zřídila společnost na firmu společnosti.Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje se upsání akcií za neúčinné.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů