Trendy

3 133 087 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

107 540 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

2 140 985 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 19.5.2014 Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Historické adresy

6.9.2006 - 19.5.2014 Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ 79401
15.5.2006 - 6.9.2006 Ostrava - Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 71000

27767680

DIČ

od 1.11.2006

CZ27767680

Datum vzniku

15. května 2006

Datová schránka

j44esum

Historické názvy

6.9.2006 - 1.11.2006

Kofola CZ a.s.

15.5.2006 - 6.9.2006

LUMBRERA a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3021

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.1.2007

268 653 000 Kč

Historické jmění

15.5.2006 - 3.1.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Krnov

Bankovní účty

zvěřejněno 18.7.2013

CZ6803001882850111012450

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 215854PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano ( zobrazit podrobnosti )

Historické provozovny

1.11.2007 - 22.10.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • F.V.Veselého 2719/11, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. května 2014 : Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna předchozím souhlasem valné hromady Společnosti.
 • 1. listopadu 2007 : Na základě smlouvy o převodu jmění na společníka ze dne 24.9.2007 přešlo na společnost Kofola a.s., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ 794 01, IČ: 2776768 Na základě smlouvy o převodu jmění na společníka ze dne 24.9.2007 přešlo na společnost Kofola a.s., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ 794 01, IČ: 2776768...0 jmění zanikající obchodní společnosti KLIMO výroba s.r.o., se sídlem Klatovy, Puškinova 135/IV, PSČ 339 01, IČ: 45349665. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. května 2014 - 21. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. května 2014 - 21. října 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 19. května 2014 - 21. října 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 6. září 2006 - 19. května 2014 : Omezení převoditelnosti akcií:K platnosti převodů akcií společnosti se vyžaduje udělení předchozího souhlasu představenstvem společnosti.
 • 9. října 2006 - 3. ledna 2007 : Jediný akcionář společnosti Kofola CZ a.s. rozhodl dne 19. září 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti Kofola CZ a.s. takto:1. Základní kapitál společnosti Kofola CZ a.s. s... e zvyšuje ze stávající výše 2,000.000,-Kč o částku 266,653.000,- Kč na celkovou částku 268,653.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním:1.333 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč a 53 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč podle § 203 a násl. obchodního zákoníku.S akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve vydanými.Akcie nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích.3. Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť emisní kurs všech nově upisovaných akcií se splácí pouze nepeněžitým vkladem. Jediný akcionář v této souvislosti bere na vědomí zprávu představenstva společnosti Kofola CZ a.s. odůvodňující upisování akcií nepeněžitým vkladem a výši navrhovaného emisního kursu.4. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, jímž je jediný akcionář, společnost Kofola a.s., se sídlem Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ: 794 01, identifikační číslo: 651 38 147, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.B, vložka 1293.5. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.6. Emisní kurs nových akcií je jediný akcionář povinen upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Kofola CZ a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je stanovena lhůta 3 (slovy: tří) měsíců od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti na adrese Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ 79401, kancelář představenstva (každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hod.).7. Emisní kurs 1.333 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč činí 200.000,- Kč a emisní kurs 53 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč činí 1.000,- Kč.8. Nepeněžitý vklad specifikovaný níže pod bodem 9. musí být splacen ve lhůtě do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.9. Předmětem nepeněžitého vkladu jediného akcionáře je část podniku Kofola a.s. představující organizační složku ve formě odštěpného závodu. Tato organizační složka, která představuje část podniku Kofola a.s. (dále též vkladatel), byla s účinností ke dni 19.08.2006 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddílu AX, vložce 948 pod označením Kofola a.s., divize výroba a obchod - odštěpný závod, a je umístěna na adrese: Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ 794 01, a je tvořena souborem hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k nimž náleží zejména věci ve vlastnictví vkladatele, práva a jiné majetkové hodnoty patřící vkladateli, které slouží k provozování předmětné části podniku a tedy souvisí s činnostmi odštěpného závodu, tj. s výrobou a prodejem nápojů, včetně souvisejících činností, nebo vzhledem ke své povaze tomuto účelu sloužit mají.Součástí vkládané části podniku jsou rovněž nemovitosti ve vlastnictví vkladatele, jejichž výčet je uveden níže:Následující nemovitosti v katastrálním území Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál, evidované v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Krnov zapsané na listu vlastnictví č. 515:PozemkyParcela Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití405 480 zastavěná plocha a nádvoří406 986 zastavěná plocha a nádvoří407 7562 zastavěná plocha a nádvoří408 399 zastavěná plocha a nádvoří409 13822 ostatní plocha manipulační plocha410 2272 ostatní plocha ostatní komunikace411/1 3146 ostatní plocha jiná plocha411/2 391 zastavěná plocha a nádvoří412 246 trvalý travní porost413 14 ostatní plocha manipulační plocha414/4 1037 trvalý travní porost414/5 337 trvalý travní porost416 843 ostatní plocha ostatní komunikace418/1 2579 ostatní plocha jiná plochaBudovyČást obce, č. budovy Způsob využití Na parcelePod Bezručovým vrchem, č.p. 165 obč. vyb. 405bez čp/če jiná st. 406bez čp/če výroba 407bez čp/če adminis. 408bez čp/če výroba 411/210. Shora uvedený nepeněžitý vklad, jímž se splácí emisní kurs nově upisovaných akcií, byl oceněn znaleckým posudkem č. 753, vypracovaným pro tento účel soudním znalcem Doc. Ing. Josefem Luňákem, CSc., rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Nc 5236/2006-12 ze dne 19.7.2006, v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a odst. 4 obchodního zákoníku. Hodnota nepeněžitého vkladu dle uvedeného znaleckého posudku činí 266,653.000,- Kč.11. Za nepeněžitý vklad uvedený shora pod bodem 9. bude vydáno:1.333 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč a 53 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- KčS akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve vydanými, akcie nebudou registrované k obchodování na veřejných trzích. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů