Trendy

125 153 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-60 588 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

820 421 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.11.2013 Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov

Historické adresy

17.9.2008 - 1.11.2013 Mošnov, Gen. Fajtla 370, PSČ 74251
22.5.2006 - 17.9.2008 Mošnov 314/52, PSČ 74251

27768872

DIČ

od 1.1.2012

CZ27768872

1.6.2006 - 31.12.2008

CZ27768872

Datum vzniku

22. května 2006

Datová schránka

pehepbp

Historické názvy

19.9.2007 - 11.1.2010

JOB AIR - CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s.

22.5.2006 - 19.9.2007

CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3029

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.6.2016

66 000 000 Kč

Historické jmění

18.3.2010 - 8.6.2016

404 500 000 Kč

3.12.2007 - 18.3.2010

230 000 000 Kč

22.10.2007 - 3.12.2007

230 000 000 Kč

3.10.2007 - 22.10.2007

200 000 000 Kč

22.5.2006 - 3.10.2007

30 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kopřivnice

Bankovní účty

zvěřejněno 12.10.2017

117833663 / 0300

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 7. července 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. ledna 2010 - 18. března 2010 : 1.) Základní kapitál obchodní společnosti JOB AIR - CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s. ( dále jen "Společnost" ) se zvýšuje z původní výše 230.000.000,-- Kč o částku 174.500.... 000,-- Kč, slovy: sto-sedm-desát-čtyři-miliónůpět-set-tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.2.) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 349 ks, slovy: třistačtyřicetdevět kusů, kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč v listinné podobě3.) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se prohlášením učiněným na této valné hromadě vzdali svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitým zájemcům a to Obchodní společnosti CCG a.s., se sídlem Mezinárodní letiště Ostrava, Mošnov, 407, PSČ 742 51, identifikační číslo 268 22 369 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2742, který upíše 280 ks, slovy: dvěstěosmdesát kusů, kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč v listinné podobě. Obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, identifikační číslo 451 93 070 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 302, který upíše 69 ks, slovy: šedesátdevět kusů, kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč v listinné podobě.4.) Všechny akcie lze upsat v sídle Společnosti JOB AIR - CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s., na adrese Mošnov, Gen. Fajtla 370, PSČ 742 51 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne zápisu usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem osobně nebo poštovní zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Upisování akcií může začít též dříve nebo bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5.) Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí: 500.000,-- Kč, slovy: pět-settisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč.6.) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu, a to pohledávek v níže uvedeném rozsahu:a) Připouští se možnost započtení pohledávky obchodní společnosti CCG a.s., vůči Společnosti ve výši 140.000.000,-Kč (slovy: sto čtyřicet milionů korun českých), vzniklé z titulu Smlouvy o úvěru ze dne 10.12.2007 a Smlouvy o úvěru ze dne 28.4.2008, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií. Důvodem navrhovaného započtení je vypořádání závazku Společnosti vůči svému akcionáři, společnosti CCG a.s., z titulu zmíněných smluv o úvěru. Pohledávka bude započtena v celém rozsahu.b) Připouští se možnost započtení pohledávky obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s. vůči Společnosti ve výši 14.666.111,83 Kč (slovy: čtrnáct miliónů šest set šedesát šest tisíc jedno sto jedenáct korun osmdesát tři haléřů) představující zbývající částku úroků z prodlení se zaplacením závazků Společnosti vůči společnosti VÍTKOVICE, a.s. tak, jak byly společností VÍTKOVICE, a.s. vyčísleny fakturou č. 2008285035 vystavenou dne 15.4.2008 a splatnou dne 15.11.2009 proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií. Důvodem navrhovaného započtení je částečné vypořádání závazku Společnosti vůči svému akcionáři, společnosti VÍTKOVICE, a.s., z titulu úroků z prodlení vyčíslených fakturou č. 2008285035 ze dne 15.4.2008.c) Připouští se možnost započtení pohledávky obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s. vůči Společnosti ve výši 5.386.393,42 Kč (slovy: pět miliónů tři sta osmdesát šest tisíc tři sta devadesát tři korun čtyřicet dva haléřů) představující pohledávku společnosti VÍTKOVICE, a.s. vůči Společnosti z titulu Dohody o odměně za poskynutí zajištění ze dne 19.11.2009. Důvodem navrhovaného započtení je částečné vypořádání závazku Společnosti vůči svému akcionáři, společnosti VÍTKOVICE, a.s., z titulu protiplnění za poskytnutí ručení za úvěr poskytnutý Společnosti Českou spořitelnou, a.s. a Českou exportní bankou, a.s. dle Smlouvy o amortizovaném syndikovaném investičním úvěru, střednědobém syndikovaném ivnestičním úvěru a kontokorentním úvěru ze dne 5.12.2007.d) Připouští možnost započtení pohledávky obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s. vůči Společnosti ve výši 6.913.972,60 Kč (slovy: šest miliónů devět set třináct tisíc devět set sedmdesát dva korun šedesát haléřů) představující pohledávku společnosti VÍTKOVICE, a.s. vůči Společnosti vzniklou na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 23.11.2009 uzavřené mezi společností VÍTKOVICE, a.s. a Společností na zaplacení úplaty za postoupení na Společnost, jako postupníka, pohledávky společnosti VÍTKOVICE, a.s., jako postupitele, vůči společnosti CCG a.s. na zaplacení úroku z úvěru ve výši 60.000.000 Kč za období od 23.12.2007 včetně do 23.11.2009 včetně, poskytnutého společností VÍTKOVICE, a.s. společnosti CCG a.s. na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 19.12.2007 mezi společností CCG a.s. a společností VÍTKOVICE, a.s. Důvodem navrhovaného započtení je vypořádání závazku Společnosti vůči svému akcionáři, společnosti VÍTKOVICE, a.s., z titulu úplaty za postoupení pohledávky podle výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávky.e.) Připouští se možnost započtení pohledávky obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s. vůči Společnosti ve výši 7.533.522,15 Kč (slovy: sedm miliónů pět set třicet tři tisíc pět set dvacet dva korun patnáct haléřů) představující pohledávku společnosti VÍTKOVICE, a.s. vůči Společnosti vzniklou na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 23.11.2009 uzavřené mezi společností VÍTKOVICE, a.s. a Společností na zaplacení úplaty za postoupení na Společnost, jako postupníka, pohledávky společnosti VÍTKOVICE, a.s. jako postupitele, vůči společnosti CCG a.s. na zaplacení části jistiny úvěru ve výši 60.000.000 Kč,poskytnutého společností VÍTKOVICE, a.s. společnosti CCG a.s. na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 19.12.2007 mezi společností CCG a.s. a společností VÍTKOVICE, a.s. Důvodem navrhovaného započtení je vypořádání závazku Společnosti vůči svému akcionáři, společnosti VÍTKOVICE, a.s., z titulu úplaty za postoupení pohledávky podle výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávky.7.) Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek v rozsahu výše uvedeném a to uzavření dohody o započtení pohledávek. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu, t.j. uzavření dohody o započtení pohledávek, činí šedesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude předem určným zájemcům doručen představenstvem osobně nebo poštovní zásilkou doručenou na adresu jeho sídla, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaným předem určeným zájemcem bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla. zobrazit více skrýt více
  • 19. září 2007 - 27. června 2008 : 2. Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 170,000.000,-Kč, slovy: stosedmdesátmilionů korun českých.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nep... řipouští.Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurs dříve upsaných akcií.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 340, slovy: třistačtyřicet kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě.Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť jediný akcionář obchodní společnost CCG a.s. výslovně prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva k upisování akcií, a akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to obchodní společnosti CCG a.s. se sídlem Mezinárodní letiště Ostava, Mošnov 407, PSČ 742 51, identifikační číslo: 268 22 369 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2742.Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s. na adrese Mošnov 314/52, PSČ 742 51 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla.Upisování akcíí může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí: 500.000,- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč.Emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit takto:Nejpozději do 30.9.2007, slovy: třicátého září roku dvatisícesedm, je upisovatel povinen splatit 30 %, slovy: třicet procent, emisního kursu upsaných akcií tj, částku ve výši 51,000.000,-Kč , slovy: padesátjedna milionů korun českých.Nejpozději do 31.12.2007, slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvatisícesedm, je upisovatel povinnen splatit zbývající část emisního kursu upsaných akcií tj. částku ve výši 119,000.000,-Kč, slovy: stodevatenáct milionů korun českých.Emisní kurs nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit vždy na účet č. 216170981/0300.Započtení pěněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 19. září 2007 - 27. června 2008 : Dne 31.7.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s. o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál obchodní společnosti CENTRAL EURO... PE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s., se sídlem Mošnov 314/52, PSČ 742 51, identifikační číslo 277 68 872, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3029 (dále též "společnost") se zvyšuje o částku ve výši 30,000.000,-Kč, slovy: třicetmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 60, slovy: šedesáti kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě.Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť jediný akcionář - obchodní společnost CCG a.s. výslovně prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva k upisování akcií, a akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to obchodní společnosti ECA - EUROPEAN CENTRAL AVIATION s.r.o., se sídlem Letiště Ostrava, Mošnov č.p. 403, PSČ 742 51, identifikační číslo 258 80 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 24287, upíše 60 (šedesát) kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě.Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s. na adrese Mošnov 314/52, PSČ 742 51 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla.Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nově upisovaných akcíi se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí:500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to pohledávky v níže uvedeném rozsahu:Pohledávky vyplývající z kupní smlouvy ze dne 9.10.2006 uzavřené mezi obchodní společností ECA - EUROPEAN CENTRAL AVIATION s.r.o., se sídlem Letiště Ostrava, Mošnov č.p. 403, PSČ 742 51, identifikační číslo 258 80 071, jako prodávajícím, a společností, jako kupujícím, na základě které společnost koupila rozestavěnou stavbu "Opravárenské centrum pro opravu letadel Mošnov" umístěnou na pozemcích parcelních čísel 822/5 o výměře 79517 m2, 822/7 o výměře 467102 m2 a 822/25 o výměře 7382 m2 vše v katastrálním území Mošnov včetně projektové dokumentace a za tuto rozestavěnou stavbu a projektovou dokumentaci se zavázala zaplatit obchodní společnosti ECA - EUROPEAN CENTRAL AVIATION s.r.o., jako prodávajícímu, kupní cenu ve výši 30,000.000,-Kč, slovy: třicetmilionů korun českých. K dnešnímu dni tato kupní cena nebyla zaplacena a závazek společnosti vůči obchodní společnosti ECA - EUROPEAN CENTRAL AVIATION s.r.o. z tohoto právního důvodu činí 30.000.000,-Kč, slovy: třicetmilionů korun českých. Pohledávka je navrhována k započtení v celkové výši 30.000.000,-Kč, slovy: třicetmilionů korun českých.Emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávky v rozahu výše uvedeném, a to uzavřením dohody o započtení pohledávky. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu t.j. uzavření dohody o započtení pohledávek činí šedesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla zápisu, a to bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem ECA - EUROPEAN CENTRAL AVIATION s.r.o. bude doručen společnosti a na adresu jejího sídla. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů