Trendy

593 589 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

41 631 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

423 904 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.6.2014 č.p. 240, 739 51 Dobrá

Historické adresy

31.5.2006 - 3.6.2014 Dobrá 240, PSČ 73951

27768953

DIČ

od 31.5.2006

CZ27768953

Datová schránka

hxmgyyw

Historické názvy

31.5.2006 - 27.2.2015

VÚHŽ a.s.

27.2.2015 - 27.2.2015

VÚHŽ a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3030

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.10.2007

16 816 800 Kč

Historické jmění

11.12.2006 - 9.10.2007

16 816 800 Kč

29.11.2006 - 11.12.2006

16 816 800 Kč

31.5.2006 - 29.11.2006

2 102 100 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Frýdku-Místku

Bankovní účty

zvěřejněno 17.6.2017

CZ5255000000005080119652

... více účtů (celkem 13) najdete zde

Historické provozovny

3.8.2006 - 5.2.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 739 51, Dobrá 240

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 10. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. května 2010 : Na obchodní společnost VÚHŽ a.s. se sídlem Dobrá 240, PSČ 73951, IČ 27768953 přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti H & S PROGRESS s.r.o., se sídlem Dobrá 240, PSČ 73951, IČ 619 Na obchodní společnost VÚHŽ a.s. se sídlem Dobrá 240, PSČ 73951, IČ 27768953 přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti H & S PROGRESS s.r.o., se sídlem Dobrá 240, PSČ 73951, IČ 619...46460 v důsledku fúze sloučením bez likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2009 : Na obchodní společnost VÚHŽ a.s. se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51, IČ 277 68 953 přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o. se sídlem Na obchodní společnost VÚHŽ a.s. se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51, IČ 277 68 953 přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o. se sídlem... Dobrá 240, PSČ 739 51, IČ 253 61 635 v důsledku fúze sloučením bez likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 31. května 2006 : Společnost vznikla v důsledku rozdělení společnosti VÚHŽ a.s., se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51, IČ: 45193797, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Společnost vznikla v důsledku rozdělení společnosti VÚHŽ a.s., se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51, IČ: 45193797, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl... B., vložka 360, se založením dvou nástupnických společností. Na společnost VÚHŽ a.s. přešlo jmění zanikající společnosti VÚHŽ a.s. dle pravidel pro rozdělení jmění zanikající společnosti uvedených v projektu rozdělení ze dne 28.3.2006 a veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů. Druhou nástupnickou společností je VÚHŽ NEMO a.s., se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. června 2014 - 27. února 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 10. června 2014 - 27. února 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 19. září 2006 - 10. června 2014 : Dne 30.8.2006 se valná hromada společnosti VÚHŽ a.s. v souladu se zákonem a stanovami společnosti usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti. Usnesení valné hromady o zvýše... ní základního kapitálu upsáním akcií zní:Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že stávající základní kapitál společnosti je nedostatečný. Společnost potřebuje nový kapitál na svůj další rozvoj a financování provozní činnosti.Základní kapitál se zvyšuje v rozsahu 14.714.700,- Kč, slovy: čtrnáctmilionůsedmsetčtrnácttisícsedmset korun českých, tedy z původní výše 2.102.100,- Kč, slovy: dvamilionystodvatisícesto korun českých, na celkovou výši 16.816.800,- Kč, slovy: šestnáctmilionůosmsetšestnácttisícosmset korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitáílu dochází upsáním nově emitovaných akcií společnosti. Celkový počet nově emitovaných akcií bude dvěstědevadesátčtyřitisícedvěstědevadesátčtyři (294 294) kusů. Nově emitované akcie budou kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 50,- Kč, slovy: padesát korun českých, v listinné podobě.Realizace přednostního práva:-Úpis nově emitovaných akcií bude probíhat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČ 639 07 020, se sídlem Veveří 111, Brno, PSČ 616 00. Představenstvo společnosti zveřejní bez zbytečného odkladu od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámení, které bude obsahovat informace pro akcionáře o možnosti uplatnění přednostního práva úpisu a počátku běhu lhůty pro úpis. Délka lhůty pro uplatnění přednostního práva úpisu stávajícími akcionáři bude 15 dnů od zveřejnění oznámení, které bude obsahovat informace pro akcionáře o možnosti uplatnění přednostního práva.- Emisní poměr je stanoven na 1:7. Na jednu (1) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,- Kč, slovy: padesát korun českých, může stávající akcionář s přednostním právem upsat sedm (7) nových akcií o jmenovité hodnotě 50,- Kč, slovy: padesát korun českých.- Nově emitované akcie upisované s využitím přednostního práva budou kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 50,- Kč, slovy: padesát korun českých, v listinné podobě. Emisní kurs je stanoven na 50,- Kč, slovy: padesát korun českých.- Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva se neurčuje, jelikož společnost nevydala zaknihované akcie. Společnost vydala listinné akcie .Ve druhém kole budou akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nabídnuty určenému zájemci, kterého schválí valná hromada společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby tímto předem určeným zájemcem byla společnost REX Invest, s.r.o., IČ 257 86 385, se sídlem Praha 1, Národní 6, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 70135. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností. K upsání akcií mu bude poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct (14) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Nebude probíhat úpis bez přednostního práva.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na bankovní účet emitenta, který je veden u Komerční banky, a.s., pobočka ve Frýdku-Místku, č. účtu 35-6875850267/0100. Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií do sedmi (7) dnů od zápisu do listiny upisovatelů. Zbylou část emisního kursu jsou povinni splatit do dvanácti (12) měsíců od zápisu do listiny upisovatelů. Upisovatelé mohou splatit emisní kurs pouze peněžitými vklady. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. Nebude probíhat upisování nepeněžitými vklady. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. Poukázky na akcie nebudou vydávány. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2007 - 25. června 2007 : 4. Lhůta pro předání akcií VÚHŽ a.s.Dosavadní menšinoví akcionáři předloží akcie VÚHŽ a.s. obchodníkovi s cennými papíry, společnosti CYPRUS, a.s., se sídlem Brno, Vevří 111, PSČ 6... 16 00, IČ 639 07 020 (dále jen "obchodník"), který je pověřen jejich převzetím mandátní smlouvou. Lhůta pro předání akcií VÚHŽ a.s. dosavadními akcionáři je v souladu s ustanovení §183l obchodního zákoníku jeden (1) měsíc po přechodu vlastnického práva akcií VÚHŽ a.s. na hlavního akcionáře. Pro případ prodlení menšinových akcionářů s předáním akcií VÚHŽ a.s. v uvedené lhůtě, vyzve představenstvo společnosti VÚHŽ a.s. akcionáře, způsobem určeným pro svolání valné hromady, aby předložili akcie VÚHŽ a.s. v dodatečně přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než čtrnáct (14) dnů. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2007 - 25. června 2007 : 3. Výše protiplnění.Oprávněné osoby mají ve smyslu ustanovení § 183 m odst. 1 obchodního zákoníku právo na protiplnění v penězích, jehož výši určil hlavní akcionář na 866,-Kč, slov... y: osmsetšedesátšest korun českých, za jednu (1) akcii VÚHŽ a.s. Navržená výše protiplnění, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183 j odst. 6 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 070220 ze dne 20.2.2007 vypracovaným znaleckým ústavem BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., se sídlem Křižíkova 1, 186 00 Praha 8. Ve výroké části znaleckého posudku se uvádí:" Výsledná hodnota akcií byla odhadnuta pomocí nejvíce vhodné metody DCF entity. Další metody byly použity pouze podpůrně. K datu ocenění 31.12.2006 činil odhad hodnoty čistého obchodního majetku 291.210.000,-Kč, a na základě tohoto došel znalec k závěru, že výše přiměřeného protiplnění za akcii činí 866,-Kč " Výši protiplnění přezkoumala Česká národní banka a dne 22.2.2007 pod č.j. Sp/544/25/2007, 2007/3151/540 udělila předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijetí tohoto usnesení. Peněžní prostředky určené na výplatu protiplnění v celkové výši 3.637.200,-Kč složil hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 183i odst. 6 obchodního zákoníku na klientský účet založený pro tento účel u obchodníka s cennými papíry. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2007 - 25. června 2007 : 2. Přechod ostatních akcií VÚHŽ a.s.na hlavního akcionáře.Valná hromada schvaluje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím ... VÚHŽ a.s ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře tak dnem účinnosti přechodu vlastnického práva akcií VÚHŽ a.s. přejde vlastnické právo ke všem akciím VÚHŽ a.s., jejichž vlastníky budou k tomuto okamžiku menšinoví akcionáři. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2007 - 25. června 2007 : Valná hromada společnosti přijala dne 6.4.2007 toto rozhodnutí:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti VÚHŽ a.s. je společnost H & S PROGRESS s.r.o., se sídlem D... obrá 240, PSČ 739 51, IČ 619 46 460 (dále jen "hlavní akcionář"). Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a je ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti VÚHŽ a.s. vlastníkem 38.976 kusů kmenových nekótovaných akcií VÚHŽ a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50,-Kč a zatímních listů reprezentující 293.160 kusů kmenových nekótovaných akcií VÚHŽ a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50,-Kč (dále jen "akcie VÚHŽ a.s."), což v souhrnu představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti VÚHŽ a.s. 98,75 %. Vlastnictví takového počtu účastnických cenných papírů VÚHŽ a.s. hlavním akcionářem ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 21.2.2007. Ke dni účasti hlavního akcionáře na valné hromadě bylo jeho vlastnictví akcií VÚHŽ a.s. osvědčeno předložením příslušného počtu kusů akcií VÚHŽ a.s. Hlavní akcionář je tedy ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo akcií VÚHŽ a.s. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2007 - 25. června 2007 : 5. Poskytnutí protiplněníVe smyslu ust. § 183m obchodního zákoníku vyplatí obchodník oprávněným osobám bez zbytečného odkladu protiplnění, a to po předání akcií VÚHŽ a.s. obchodník... ovi. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií VÚHŽ a.s., ledaže bude prokázáno zastavení akcií VÚHŽ a.s.; v takovém případě obchodník poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií VÚHŽ a.s. zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií VÚHŽ a.s., že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné fyzické osoby současně s předáním akcií VÚHŽ a.s. musí předložit pro evidenční a kontrolní účely průkaz totožnosti; oprávněné právnické osoby se dále pro evidenční a kontrolní účely prokážou aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů