Trendy

333 056 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2007

Trendy

2 899 tis. Kč

Zisk za rok 2007

Trendy

392 280 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2007

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2007

Základní údaje

Historické adresy

21.11.2012 - 16.5.2015 Kirilovova 181, 739 21 Paskov
30.11.2007 - 21.11.2012 Paskov - Oprechtice, Kirilovova 181, PSČ 73921
25.9.2006 - 30.11.2007 Ostrava - Vítkovice, Mostárenská 1140/48, PSČ 70602

27777774

DIČ

Není plátce DPH

30.11.2007 - 15.10.2014

CZ27777774

Datum vzniku

25. září 2006

Datum zániku v obchodním rejstříku

16. května 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

16. května 2015

Datová schránka

re5eit5

Historické názvy

28.7.2009 - 16.5.2015

INVESTCOM PASKOV, a.s. "v likvidaci"

30.11.2007 - 28.7.2009

INVESTCOM PASKOV, a.s.

25.9.2006 - 30.11.2007

Zarubek property a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3092

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.11.2007 - 16.5.2015

64 000 000 Kč

9.5.2007 - 30.11.2007

14 000 000 Kč

25.9.2006 - 9.5.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Frýdku-Místku

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 16. května 2015 - 16. května 2015 : Vymazává se ke dni právní moci rozhodnutí společnost INVESTCOM PASKOV, a.s. " v likvidaci ", Paskov, Kirilovova 181, PSČ 739 21, IČ 277 77 774 z obchodního rejstříku včetně všech ... zapsaných skutečností.Právní důvod výmazu:K výmazu společnosti z obchodního rejstříku došlo na základě návrhu po zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
  • 28. července 2009 - 16. května 2015 : Právní důvod zrušení společnosti:Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 23.7.2009 byla společnost k témuž dni zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
  • 30. listopadu 2007 - 16. května 2015 : Na společnost Zarubek property a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti INVESTCOM PASKOV, a.s., sídlem Paskov, Oprechtice, Kiri... lovova č.p. 181, PSČ 739 21, IČ 268 19 406, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B., vložka 2721, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. zobrazit více skrýt více
  • 21. prosince 2006 - 16. května 2015 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie jsou převoditelné pouze po předchozím souhlasu valné hromady společnosti.
  • 30. dubna 2007 - 9. května 2007 : 1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 2,000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o 12,000.000,- Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) na... 14,000.000,- Kč (slovy: čtrnáct miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 12 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých).3. Emisní kurs 12 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) bude splacen peněžitým vkladem.4. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněn upisovat v prostorách společnosti Owner Service Corporation CZ a.s. na adrese Ostrava, Radvanice, Lihovarská 1199/10. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou stávající jediný akcionář uzavře se společností Zarubek property a.s.Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí nebo odmítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost Zarubek property a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.5. 100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 12,000.000,- Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti vedený u Raiffeisen Bank, a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 1075006858/5500, a to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.6. Připouští se možnost započtení níže uvedených pohledávek nebo jejich částí společnosti Owner Service Corporation CZ a.s. jako věřitele a jediného akcionáře vůči společnosti Zarubek property a.s. na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena podle následujících pravidel:a) pohledávky budou vzájemně prohlášeny za nesporné;b) započtení bude provedeno písemně uzavřenou smlouvou;c) započtení lze provádět i na nesplatné pohledávky;d] návrh smlouvy o započtení pohledávek bude společnosti Owner Service Corporation CZ a.s. doručen současně s návrhem smlouvy o upsání akcií podle shora uvedeného bodu 4;e) dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do konce doby určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií podle bodu 6;f) k započtení lze použít tyto pohledávky (včetně jejich příslušenství) za společností Zarubek property a.s.:- pohledávky ze smlouvy o půjčce částky 12,000.000,- Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) uzavřené mezi společností Owner Service Corporation CZ a.s. jako věřitelem a společností Zarubek property a.s. jako dlužníkem dne 23.10.2006.7. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. zobrazit více skrýt více
posunout dolů