Trendy

15 686 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

3 609 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

109 494 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 2.3.2012 Olomouc - Nová Ulice, Litovelská 115/3, PSČ 77900

Historické adresy

17.12.2008 - 2.3.2012 Olomouc - Nová Ulice, I. P. Pavlova 728/123, PSČ 77900
20.9.2006 - 17.12.2008 Olomouc, 1. máje 869/27, PSČ 77200

27778801

DIČ

od 10.12.2009

CZ27778801

Datum vzniku

20. září 2006

Datová schránka

c6vdbrp

Historické názvy

20.9.2006 - 2.3.2012

CASINO PALÁC a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3097

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.7.2010

76 066 000 Kč

Historické jmění

20.9.2006 - 29.7.2010

47 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Olomouce

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1815983399 / 0800

Provozovny

od 18.11.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Langrova 224/29, 787 01, Šumperk

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. července 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2010 - 29. července 2010 : Dne 09.06.2010 obchodní společnost ENDL+K a.s. se sídlem Olomouc, část město, Riegrova 390/25, IČ 268 05 600, jediný akcionář obchodní společnosti CASINO PALÁC a.s. se sídlem Olomo... uc, Nová Ulice, I.P. Pavlova 728/123, PSČ 779 00, IČ 277 78 801, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku takto: 1. Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše 47 100 000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů sto tisíc korun českých), upsáním nových akcií o částku 28 966 000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů devět set šedesát šest tisíc korun českých), na částku 76 066 000,- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů šedesát šest tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat:- 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie,- 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie,- 9 (slovy: devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé akcie,- 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé akcie,- 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie,Akcie nejsou kotované.3. Připouští se, aby všechny (( 31 (slovy: třicet jedna) kusů)) nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě byly upsány nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, společnosti ENDL E.K.J. s.r.o., se sídlem Olomouc, Olomouc-město, Riegrova 390/25, PSČ 772 00, IČ 268 10 131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26512.4. Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen nemovitostmi v katastrálním území Žižkov, ve vlastnictví předem určeného zájemce společnosti ENDL E.K.J. s.r.o., a to: - pozemkem parc. č. 2639/10 - zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 8620, - budovou č.p. 2579 (bytový dům), postavenou na pozemku parc. č. 2639/104- zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 8620, včetně příslušenství a součástí, - jednotkami č. 2597/1 - jiný nebytový prostor, 2597/2 - jiný nebytový prostor, 2597/3 - jiný nebytový prostor, 2597/4 - jiný nebytový prostor, 2597/5 - jiný nebytový prostor, 2597/6 - jiný nebytový prostor, 2597/7 - jiný nebytový prostor, 2597/8 - jiný nebytový prostor, 2597/9 - jiný nebytový prostor, 2597/10 - jiný nebytový prostor, 2597/11 - dílna nebo provozovna, 2597/12 - dílna nebo provozovna, 2597/13 - dílna nebo provozovna, 2597/14 - dílna nebo provozovna, 2597/15 - jiný nebytový prostor, 2597/16 - jiný nebytový prostor, 2597/17 - dílna nebo provozovna, 2597/18 - jiný nebytový prostor, 2597/19 - jiný nebytový prostor, 2597/20 - jiný nebytový prostor, 2597/21 - jiný nebytový prostor, 2597/22 - dílna nebo provozovna, 2597/23 - jiný nebytový prostor, umístněné v budově č. 2597, postavené na pozemku parc. č. 2639/104 - zastavěná plocha a nádvoří, jednotky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 8620 pro katastrální území Žižkov, včetně příslušenství a součástí, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.5. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého majetku byla ve smyslu ustanovení § 59a obchodního zákoníku určena obecně uznávaným Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ: 257 99 582, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, zpráva č. 21-04-2010/72, částkou ve výši 28 966 000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů devět set šedesát tisíc korun českých), když na vklad jediného společníka se započítává částka ve výši 28 966 000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů devět set šedesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci společnosti ENDL E.K.J., s.r.o., se sídlem Olomouc, Olomouc-město, Riegrova 390/25, PSČ 772 00, IČ 268 10 131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26512, vydáno:- 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie,- 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie,- 9 (slovy: devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé akcie,- 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé akcie,- 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie.Emisní kurs akcií, které mají být předem určenému zájemci - jedinému akcionáři upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u 2 (slovy: dva) kusů kmenových akcií na jméno 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie, u 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií na jméno 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie, u 9 (slovy: devět) kusů kmenových akcií na jméno 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé akcie, u 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé akcie, a 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie.6. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když shora citovaný nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelný s ohledem na předmět podnikání, kterým je realitní činnost a správa a údržba nemovitostí.7. Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti CASINO PALÁC a.s., mezi společností a předem určeným zájemcem společností ENDL E.K.J., s.r.o., se sídlem Olomouc, Olomouc-město, Riegrova 390/25, PSČ 772 00, IČ 268 10 131. Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem činí 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci společnosti ENDL E.K.J., s.r.o., oznámen dopisem představenstva, jehož přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy o upsání akcií je Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla nebo osobně předaným proti podpisu představenstvo povinno zaslat či předat předem určenému zájemci nejpozději ve lhůtě 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti CASINO PALÁC a.s., do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.9. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů