Trendy

121 347 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

83 618 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

464 912 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.11.2013 Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Historické adresy

1.5.2012 - 6.11.2013 Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34, PSČ 70200
1.7.2007 - 1.5.2012 Ostrava - Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ 70200

27805786

DIČ

od 14.2.2011

CZ27805786

1.7.2007 - 23.12.2008

CZ27805786

Datum vzniku

1. července 2007

Datová schránka

hmrcxmf

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3267

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.7.2007

4 768 800 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5231422 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 9.5.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hornopolní 3322/34, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. ledna 2018 : Dozorčí rada má pět (5) členů, a to dva (2) členy dozorčí rady třídy A a tři (3) členy dozorčí rady třídy B:
 • 31. ledna 2018 : Představenstvo má pět (5) členů, a to dva (2) členy představenstva třídy A a tři (3) členy představenstva třídy B.
 • 14. června 2017 : Omezení převoditelnosti akcií:1. Převoditelnost akcií Společnosti je podmíněna souhlasem valné hromady Společnosti. Souhlas valné hromady je udělen, pokud se pro něj vysloví alespo Omezení převoditelnosti akcií:1. Převoditelnost akcií Společnosti je podmíněna souhlasem valné hromady Společnosti. Souhlas valné hromady je udělen, pokud se pro něj vysloví alespo...ň 70% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě Společnosti. Smlouva o převodu akcií Společnosti nenabude účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s převodem.2. Souhlas valné hromady Společnosti dle předchozího bodu se nevyžaduje v případě, kdy mají být akcie převedeny na stávajícího akcionáře Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 22. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 7. června 2013 : Na společnost AutoCont Holding a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 278 05 786, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Na společnost AutoCont Holding a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 278 05 786, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ...Ostravě, sp. zn. B 3267, jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti ACMAN a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 294 53 526, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10341. Rozhodným dnem fúze byl 1.1.2013. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2007 : AutoCont Holding a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 27808786, vznikla rozdělením zanikající společnosti AutoCont a.s., se sídlem Ostrava AutoCont Holding a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 27808786, vznikla rozdělením zanikající společnosti AutoCont a.s., se sídlem Ostrava..., Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 60793741, k jejímuž zániku došlo rozdělením na základě projektu rozdělení ze dne 16.5.2007 schváleného valnou hromadou AutoCont a.s. dne 25.6.2007, přičemž zániku společnosti AutoCont a.s. předcházelo její zrušení bez likvidace s tím, že její jmění včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na tři nově vzniklé nástupnické akciové společnosti: AT Computers Holding a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 27805760, AutoCont Holding a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 27805786, Amorgos a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 27805816. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. května 2014 - 31. ledna 2018 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 22. května 2014 - 31. ledna 2018 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 24. října 2013 - 14. června 2017 : Omezení převoditelnosti akcií:1. Předpokladem platnosti převodu akcií na jméno převádějícím akcionářem je nabídka k prodeji akcií akcionářům společnosti s výjimkou převodů, kdy nab... ývající akcionář je již stávajícím akcionářem společnosti. Předpokladem účinnosti převodu je souhlas představenstva s převodem akcií. Představenstvo odsouhlasí převod akcií pokud:a. řádně proběhl proces nabídky, tak jak je specifikován v bodě 2 níže,b. podmínky převodu jsou totožné s podmínkami stanovenými v nabídce k prodeji (dále jen převodní výzva)c. Převod akcií je v souladu s platnou legislativou České republiky.2. Převádějící akcionář, který hodlá převést akcie společnosti osobě, která není akcionářem společnosti (dále jen "Zamýšlený nabyvatel"), je povinen nabídnout své akcie nejprve stávajícím akcionářům, a to doporučeným dopisem formou Převodní výzvy na adresy akcionářů podle seznamu akcionářů. Převodní výzva musí obsahovat:a) počet převáděných akciíb) cenu za akcii a platební podmínkyc) jméno (název) a adresu (sídlo) osoby (společnosti), která je Zamýšleným nabyvatelemd) jiné podmínky zamýšleného převodu, pokud existujíe) kopii nabídky v dobré víře od Zamýšleného nabyvatele včetně kopie navrhované smlouvy o převodu akcií včetně ceny za převáděné akcie.Na žádost převádějícího akcionáře zajistí představenstvo odeslání dopisů s Převodní výzvou všem akcionářům na adresu bydliště nebo sídla uvedeného v seznamu akcionářů. Akceptaci Převodní výzvy je nutno učinit písemně, a to ve lhůtě 20 (dvaceti) dnů od doručení nabídky. Akceptací se rozumí oznámení převádějícímu akcionáři, že stávající akcionář chce nabýt stejný počet převáděných akcií, za stejnou cenu na akcii a za minimálně stejných platebních podmínek jako jsou uvedeny v Převodní výzvě. Akceptace je učiněna včas, pokud poslední den lhůty je odeslána doporučeným dopisem akcionáři, jenž nabídku na převod akcií učinil. Jestliže nabídku akceptuje více akcionářů, má každý právo pouze na takovou část převáděných akcií, která odpovídá podílu jeho akcií na celkovém počtu akcií všech akcionářů, kteří akceptovali nabídku. Při výpočtu části převáděných akcií, na které má akcionář právo, se tato část zaokrouhluje na celý počet akcií. Způsob zaokrouhlování musí být zvolen tak, že je pro všechny akcionáře shodný a je rozdělen celý převáděný podíl. V případech, kdy rozdělení není možné ani při shodném zaokrouhlení, rozhoduje se o právu koupit nerozdělené akcie losem, nedohodnou-li se akcionáři jinak. K následnému převodu akcií třetí osobě nebo akcionářům, kteří akceptovali Převodní výzvu, musí dojít do 60-ti (šedesáti) dnů od doručení akceptace Převodní výzvy, a to za podmínek za jakých byly převodní výzva akceptována. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2007 - 24. října 2013 : Omezení převoditelnosti akcií:1. Předpokladem platnosti převodu akcií na jméno převádějícím akcionářem je nabídka k prodeji akcií akcionářům společnosti s výjimkou převodů, kdy nab... ývající akcionář je již stávajícím akcionářem společnosti. Předpokladem účinnosti převodu je souhlas představenstva s převodem akcií.2. Převádějící akcionář, který hodlá převést akcie společnosti osobě, která není akcionářem společnosti, je povinen nabídnout své akcie nejprve stávajícím akcionářům, a to doporučeným dopisem na adresy akcionářů podle seznamu akcionářů, v němž uvede kupní cenu, za kterou akcie prodává a platební podmínky. Má-li být zamýšlený zcizovací úkon bezúplatný, stanoví se pro účely nabídky akcie stávajícím akcionářům cena jako podíl těchto jmenovitých hodnot akcií k základnímu kapitálu na čistém obchodním majetku společnosti. Čistý obchodní majetek společnosti se zjišťuje z poslední řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky, před okamžikem odeslání návrhu převádějícího akcionáře. Na žádost převádějícího akcionáře zajistí představenstvo odeslání dopisů s nabídkou akcií všem akcionářům na adresu bydliště nebo sídla uvedeného v seznamu akcionářů. Akceptaci nabídky je nutno učinit písemně, a to ve lhůtě 20 dnů od doručení nabídky. Akceptace je učiněna včas, pokud poslední den lhůty je odeslána doporučeným dopisem akcionáři, jenž nabídku na převod akcií učinil. Jestliže nabídku akceptuje více akcionářů, má každý právo pouze na takovou část převáděných akcií, která odpovídá podílu jeho akcií na celkovém počtu akcií všech akcionářů, kteří akceptovali nabídku. Při výpočtu části převáděných akcií, na které má akcionář právo, se tato část zaokrouhluje na celý počet akcií. Způsob zaokrouhlování musí být zvolen tak, že je pro všechny akcionáře shodný a je rozdělen celý převáděný podíl. V případech, kdy rozdělení není možné ani při zaokrouhlení, rozhoduje se právu koupit nerozdělené akcie losem, nedohodnou-li se akcionáři jinak.3. Účinnost smlouvy o převodu akcií je vždy podmíněna souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií, porušil-li převádějící akcionář povinnost nabídnout převáděné akcie stávajícím akcionářům podle odstavce 2. K účinnosti převodu akcií vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů