Trendy

24 118 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

23 772 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

632 227 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.3.2014 Škrobálkova 630/13, Kunčičky, 718 00 Ostrava

Historické adresy

3.12.2007 - 3.3.2014 Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ 71800

27821714

DIČ

Není plátce DPH

15.1.2008 - 31.12.2009

CZ27821714

Datum vzniku

3. prosince 2007

Datová schránka

hv2dpiz

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3452

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.2.2015

102 300 000 Kč

Historické jmění

19.2.2009 - 13.2.2015

412 500 000 Kč

2.6.2008 - 19.2.2009

412 500 000 Kč

3.12.2007 - 2.6.2008

2 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 3. března 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 3. března 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. prosince 2014 - 13. února 2015 : Valná hromada Společnosti dne 5.12.2014 rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti takto:1.Důvod snížení základního kapitáluZáměrem je snížení finanční angažovanosti akcion... ářů na kapitálové struktuře společnosti. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že navrhované snížení základního kapitálu nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti, ani nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů.2.Způsob, rozsah snížení základního kapitálu a úplatnost vzetí akcií z návrhuZákladní kapitál společnosti bude snížen vzetím akcí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. Veřejný návrh smlouvy bude ve smyslu § 516 ZOK úplatný a cena za akcii Společnosti se bude rovnat jmenovité hodnotě akcie, přičemž celková vyplacená částka akcionáři se bude rovnat součtu jmenovitých hodnot akcií, které budou předmětem převodu na základě veřejného návrhu smlouvy.Základní kapitál společnosti bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nejvýše však o celkovou částku 330.000.000,- Kč (slovy: tři sta třicet miliónů korun českých), tj. nejvýše z částky 412.500.000,- Kč (slovy: čtyři sta dvanáct miliónů pět set tisíc korun českých) na novou částku základního kapitálu 82.500.000,- Kč (slovy: osmdesát dva milióny pět set tisíc korun českých). Valná hromada společnosti tímto usnesením pověřuje představenstvo společnosti podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.3.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitáluČástka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti.Pohledávka akcionáře na výplatu kupní ceny za akcie může být započtena proti pohledávce společnosti vůči tomuto akcionáři.4.Lhůta k předložení akcií a splatnost kupní ceny za akcieLhůta k předložení akcií společnosti bude 1 měsíc od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu, tj. od zápisu nové výše základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku.Kupní cena za akcie společnosti vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy bude splatná ve lhůtě 3 měsíců od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu, tj. od zápisu nové výše základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 14. května 2008 - 2. června 2008 : Valná hromada r o z h o d u j e o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Démos Group, a.s. takto:a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zajištění předpok... ladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti společnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti, posílení důvěryhodnosti společnosti při získávání cizích zdrojů, jakož i ta skutečnost, že společnost může nepeněžité vklady hospodářsky využít.b) Základní kapitál obchodní společnosti Démos Group, a.s., se sídlem Ostrava, Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ 718 00, identifikační číslo 278 21 714 se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 410,400.000,- Kč, slovy: čtyřistadesetmilionůčtyřistatisíc korun českých, ze stávajících 2,100.000,- Kč, slovy: dvamilionyjednostotisíc korun českých, na částku ve výši 412,500.000,- Kč, slovy: čtyřistadvanáctmilionůpětsettisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady všech tří stávajících akcionářů.d) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 39, slovy: třicetdevět, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých, na jednu akcii, 18, slovy: osmnáct, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii, a 24, slovy: dvacetčtyři, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kotovány.e) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům - stávajícím akcionářům společnosti, takto:- akcionář pan Tomáš Smolík, rodné číslo 670526/2124, bytem Malenovice 171, PSČ 739 11 - upíše 13, slovy: třináct, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých, na jednu akcii, 6, slovy: šest, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii, a 8, slovy: osm, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii;- akcionář pan Petr Grossmann, rodné číslo 651026/0086, bytem Malenovice 230, PSČ 739 11 - upíše 13, slovy: třináct, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých, na jednu akcii, 6, slovy: šest, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii, a 8, slovy: osm, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii;- akcionář paní Simona Borutová, rodné číslo 685927/1177, bytem Malenovice 234, PSČ 739 11 - upíše 13, slovy: třináct, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých, na jednu akcii, 6, slovy: šest, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii, a 8, slovy: osm, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii;- akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Z důvodu upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů k upisování akcií.f) Emisní kurs 1, slovy: jednoho, kusu, akcie o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých, je stanoven na částku ve výši 10,000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých. Emisní kurs 1, slovy: jednoho, kusu, akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, je stanoven na částku ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých. Emisní kurs 1, slovy: jednoho, kusu, akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, je stanoven na částku ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí celkem 410,400.000,- Kč, slovy: čtyřistadesetmilionůčtyřistatisíc korun českých.g) Místem pro upisování akcií se stanoví kancelář předsedy představenstva společnosti Démos Group, a.s., na adrese Ostrava, Kunčičky, Škrobálkova 630/13.h) Lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty, včetně emisního kurzu akcií je povinno oznámit představenstvo upisovateli dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Oznámení může být taktéž doručeno akcionáři osobně oproti jeho podpisu. Současně s tímto oznámením je představenstvo povinno akcionáři zaslat návrh smlouvy o upsání akcií;i) Předměty nepeněžitých vkladů:Předmětem nepeněžitého vkladu Tomáše Smolíka je84 kusů kmenových listinných akcií číslo 022-035 a číslo 106-175, znějících na jméno pana Tomáše Smolíka o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých, každá, obchodní společnosti Démos trade, a.s., identifikační číslo 25397478, se sídlem Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ 718 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1921, které jsou ve vlastnictví pana Tomáše Smolíka, rodné číslo 670526/2124, bytem Malenovice 171, PSČ 739 11;Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 136,836.000,- Kč, slovy: jednostotřicetšetmilionůosmsettřicetšesttisíc korun českých, a to znaleckým posudkem znalce Ing. Jana Géryka, znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků a nepeněžitých vkladů ze dne 22.4.2008 (zapsaným pod pořadovým číslem 65-7/2008 znaleckého deníku), který byl k tomuto účelu jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 42 Nc 4077/2008-8 ze dne 17.3.2008, ve spojení s Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 42 Nc 4077/2008-12 ze dne 31.3.2008, které nabyly právní moci 2.4.2008. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku a údaj o tom, že nepeněžitý vklad je pro podnikání společnosti hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání společnosti.Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 13, slovy: třináct, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých, na jednu akcii, 6, slovy: šest, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii, a 8, slovy: osm, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částkou ve výši 136,836.000,- Kč, slovy: jednostotřicetšetmilionůosmsettřicetšesttisíc korun českých, a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částkou ve výši 136,800.000,- Kč, slovy: jednostotřicetšetmilionůosmsettisíc korun českých, tj. částka ve výši 36.000,- Kč, slovy: třicetšesttisíc korun českých, bude použita na tvorbu rezervního fondu společnosti.Předmětem nepeněžitého vkladu Petra Grossmanna je84 kusů kmenových listinných akcií číslo 057-070 a číslo 176-245, znějících na jméno pana Petra Grossmanna o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých, každá, obchodní společnosti Démos trade, a.s., identifikační číslo 25397478, se sídlem Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ 718 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1921, které jsou ve vlastnictví pana Petra Grossmanna, rodné číslo 651026/0086, bytem Malenovice 230, PSČ 739 11;Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 136,836.000,- Kč, slovy: jednostotřicetšetmilionůosmsettřicetšesttisíc korun českých, a to znaleckým posudkem znalce Ing. Jana Géryka, znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků a nepeněžitých vkladů ze dne 22.4.2008 (zapsaným pod pořadovým číslem 65-7/2008 znaleckého deníku), který byl k tomuto účelu jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 42 Nc 4077/2008-8 ze dne 17.3.2008, ve spojení s Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 42 Nc 4077/2008-12 ze dne 31.3.2008, které nabyly právní moci 2.4.2008. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku a údaj o tom, že nepeněžitý vklad je pro podnikání společnosti hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání společnosti.Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 13, slovy: třináct, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých, na jednu akcii, 6, slovy: šest, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii, a 8, slovy: osm, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částkou ve výši 136,836.000,- Kč, slovy: jednostotřicetšetmilionůosmsettřicetšesttisíc korun českých, a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částkou ve výši 136,800.000,- Kč, slovy: jednostotřicetšetmilionůosmsettisíc korun českých, tj. částka ve výši 36.000,- Kč, slovy: třicetšesttisíc korun českých, bude použita na tvorbu rezervního fondu společnosti.Předmětem nepeněžitého vkladu Simony Borutové je84 kusů kmenových listinných akcií číslo 092-105 a číslo 246-315, znějících na jméno paní Simony Borutové o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých, každá, obchodní společnosti Démos trade, a.s., identifikační číslo 25397478, se sídlem Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ 718 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1921, které jsou ve vlastnictví paní Simony Borutové, rodné číslo 685927/1177, bytem Malenovice 234, PSČ 739 11;Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 136,836.000,- Kč, slovy: jednostotřicetšetmilionůosmsettřicetšesttisíc korun českých, a to znaleckým posudkem znalce Ing. Jana Géryka, znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků a nepeněžitých vkladů ze dne 22.4.2008 (zapsaným pod pořadovým číslem 65-7/2008 znaleckého deníku), který byl k tomuto účelu jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 42 Nc 4077/2008-8 ze dne 17.3.2008, ve spojení s Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 42 Nc 4077/2008-12 ze dne 31.3.2008, které nabyly právní moci 2.4.2008. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku a údaj o tom, že nepeněžitý vklad je pro podnikání společnosti hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání společnosti.Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 13, slovy: třináct, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých, na jednu akcii, 6, slovy: šest, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii, a 8, slovy: osm, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částkou ve výši 136,836.000,- Kč, slovy: jednostotřicetšetmilionůosmsettřicetšesttisíc korun českých, a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částkou ve výši 136,800.000,- Kč, slovy: jednostotřicetšetmilionůosmsettisíc korun českých, tj. částka ve výši 36.000,- Kč, slovy: třicetšesttisíc korun českých, bude použita na tvorbu rezervního fondu společnosti.j) Valná hromada schvaluje nepeněžité vklady a jejich ocenění, jak je popsáno a specifikováno v předchozích bodech. Valná hromada rovněž bere na vědomí zprávu představenstva o využitelnosti nepeněžitého vkladu a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu akcií a způsobu jeho určení.k) Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je kancelář předsedy představenstva společnosti Démos Group, a.s., na adrese Ostrava, Kunčičky, Škrobálkova 630/13.l) Lhůta pro splacení akcií - nepeněžitý vklad jsou povinni akcionáři (předem určení zájemci) splatit do 60, slovy: šedesáti, dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií.m) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot.n) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů