Trendy

1 461 260 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

- 860 147 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

1 748 069 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 5.10.2015 Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Historické adresy

21.7.2011 - 5.10.2015 Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 2061/88a, PSČ 70974
4.7.2008 - 21.7.2011 Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 72837
19.12.2007 - 4.7.2008 Ostrava - Mariánské Hory, Tvorkovských 223/13, PSČ 70900

27826554

DIČ

od 30.11.2008

CZ27826554

Datum vzniku

19. prosince 2007

Datová schránka

ttcffs4

Historické názvy

24.6.2010 - 1.3.2015

Dalkia Industry CZ, a.s.

4.7.2008 - 24.6.2010

NWR Energy, a.s.

19.12.2007 - 4.7.2008

PORCELLINO a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3722

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.10.2009

1 560 000 000 Kč

Historické jmění

30.11.2008 - 27.10.2009

1 500 000 000 Kč

16.4.2008 - 30.11.2008

2 000 000 Kč

19.12.2007 - 16.4.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 7794940257 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.5.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 735 34, Stonava 1077

... více provozoven (celkem 18) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. listopadu 2008 : U společnosti OKD, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 2686354 došlo na základě Projektu rozdělení společnosti OKD, a.s. formou odš U společnosti OKD, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 2686354 došlo na základě Projektu rozdělení společnosti OKD, a.s. formou odš...těpení sloučením ze dne 15.9.2008 k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnickou společnost NWR Energy, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 728 37, IČ: 27826554. Rozhodný den rozdělení společnosti OKD, a.s. formou odštěpení sloučením je 1.7.2008. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. dubna 2014 - 5. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 28. dubna 2014 - 5. října 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 28. dubna 2014 - 1. března 2015 : Počet členů správní rady: 3
  • 7. října 2009 - 27. října 2009 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 2.10.2009 o zvýšení základního kapitálu:1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 1.500.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set mili... onů korun českých) se zvyšuje o částku 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) na novou výši 1.560.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set šedesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 600 (slovy: šest set) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále jen "Akcie").3. S ohledem na to, že emisní kurs Akcií bude splacen výlučně nepeněžitým vkladem, přednostní právo stávajícího akcionáře Společnosti se neuplatní a Jediný akcionář se pro odstranění jakýchkoli pochybností svého přednostního práva na úpis Akcií zákonem stanoveným způsobem vzdal před tímto rozhodnutím, budou všechny Akcie nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Jedinému akcionáři, tedy společnosti New World Resources N.V., založené a existující podle nizozemského práva, se sídlem v Jachthavenweg 109h, 1081 KM Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Amsterdamu ve vložce č. 34239108, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Společnost je povinna doručit Jedinému Akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do jednoho měsíce ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému soudu.4. Všechny Akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře tak, jak je tento vklad specifikován v bodu [7.] tohoto rozhodnutí.5. Místo a lhůta pro upisování Akcií: Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví na jeden měsíc od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Jediného akcionáře jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, t.j. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo Společnosti.6. Emisní kurs každé z Akcií bude činit 658.466,- Kč (slovy: šest set padesát osm tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých) a rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou každé z Akcií ve výši 558.466,- Kč (slovy: pět set padesát osm tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých) představuje emisní ážio, čili emisní kurs všech Akcií činí 395.079.600,- Kč (slovy: tři sta devadesát pět milionů sedmdesát devět tisíc šest set korun českých), z čehož 335.079.600,- Kč (slovy: tři sta třicet pět milionů sedmdesát devět tisíc šest set korun českých) představuje celkové emisní ážio.7. Jediný akcionář schvaluje, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou veškeré obchodní podíly (představující 100% základního kapitálu) ve společnosti NWR ENERGETYKA PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, společnosti s ručením omezeným založené a existující dle polského práva, se sídlem 43-417 Kaczyce, ulice Morcinka 17, Województwo Ślaskie, Polsko, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Sąd Rejonowy v Bielsko-Biała, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod číslem 0000293914, jejíž základní kapitál činí 2.150.000,- PLN a je rozdělen na 4.300 podílů, každý ve jmenovité hodnotě 500 PLN, jejichž je Jediný akcionář majitelem (dále jen "Nepeněžitý vklad").8. Hodnota Nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle posudku znalce zpracovaného znaleckým ústavem EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, IČ: 25761421, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67860 (dále jen "Znalec"). Znalec byl pro účely ocenění vkládaného Nepeněžitého vkladu jmenován podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29 Nc 4217/2009-11 ze dne 14.9.2009. Znalec stanovil hodnotu vkládaného Nepeněžitého vkladu ve svém posudku č. P30287/09 ze dne 18.9.2009 (dále jen "Znalecký posudek"). Znaleckým posudkem byla hodnota Nepeněžitého vkladu stanovena na částku 395.080.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát pět milionů osmdesát tisíc korun českých).9. Jediný akcionář schvaluje ocenění Nepeněžitého vkladu ve výši stanovené Znaleckým posudkem, tedy částkou 395.080.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát pět milionů osmdesát tisíc korun českých), přičemž za Nepeněžitý vklad se vydá 600 (slovy: šest set) kusů Akcií, jak jsou vymezeny výše v bodě [2.] tohoto rozhodnutí.10. Hodnota Nepeněžitého vkladu se započítává v částce 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) na zvýšení základního kapitálu Společnosti a v částce335.079.600,- Kč (slovy: tři sta třicet pět milionů sedmdesát devět tisíc šest set korun českých) (celkové emisní ážio) bude zaúčtována na účet emisního ážia. Zbývající část hodnoty Nepeněžitého vkladu určená Znaleckým posudkem, tedy částka ve výši 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých), bude vyplacena Jedinému akcionáři ve lhůtě dvou měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.11. Místo a lhůta splacení nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením Smlouvy o nepeněžitém vkladu mezi Společností a Jediným akcionářem, a to v sídle Společnosti a ve lhůtě jednoho měsíce od upsání Akcií Jediným akcionářem. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů