1 550 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-3 741 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

35 864 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.8.2012 Brniště 1 - Kamenolom Brniště, PSČ 47129

Historické adresy

14.1.2011 - 14.8.2012 Brniště - Kamenolom Brniště, PSČ 47129
19.12.2007 - 14.1.2011 Ostrava - Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 71000

27827011

DIČ

od 11.12.2012

CZ27827011

Datum vzniku

19. prosince 2007

Datová schránka

j5egm5q

Historické názvy

19.12.2007 - 14.1.2011

TERSUS TAXATIO a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3770

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.1.2013

27 000 000 Kč

Historické jmění

19.12.2007 - 31.1.2013

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Česká Lípa

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

43- 9269840257 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 18. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 18. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. října 2012 - 19. února 2013 : Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s. ve smyslu ust. § 190 obchodního zákoníku:I. Jiří Čech, jako jediný akcionář společnosti KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s. činí... , při výkonu působnosti valné hromady společnosti KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s., toto rozhodnutí:1) základní kapitál společnosti KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s. ve stávající výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 25.000.000,-- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) na částku ve výši 27.000.000,-- Kč (slovy: dvacetsedmmilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;2) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá 25 ks (slovy dvacetpět kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Nově vydané akcie budou téhož druhu jako akcie existující, budou s nimi spojena veškerá práva dle stanov společnosti, a nebudou přijaty k obchodování na žádném regulovaném trhu;3) emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. bude činit 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu upisovanou akcii, a bude splacen nepeněžitým vkladem. Přednostní právo na upisování akcií se tak neaplikuje;4) akcie, a to 25 ks (slovy dvacetpět kusů) kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), na zvýšení základního kapitálu upíše jediný akcionář, tj. Jiří Čech, nar. 16.06.1973, bytem Praha 9, Dašická 491, PSČ 190 17, a to ve smlouvě o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku;5) emisní kurs upsaných akcií splatí jediný akcionář, tj. Jiří Čech, nepeněžitým vkladem, který je v jeho vlastnictví, když předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to:a) nemovitosti, zapsané na listu vlastnictví číslo 66, katastrální území Luhov u Mimoně, obec Brniště, okres Česká Lípa, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, a to:- parcela č. st. 115 o výměře 299 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 116 o výměře 480 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 117 o výměře 267 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 118 o výměře 470 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 119 o výměře 250 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 120 o výměře 74 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 121 o výměře 59 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 122 o výměře 665 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 123 o výměře 113 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 124 o výměře 81 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 125 o výměře 98 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 126 o výměře 120 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 127 o výměře 352 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 128 o výměře 518 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 238/1 o výměře 4890 m2 (trvalý trávní porost)- parcela č. st. 238/3 o výměře 27 m2 (ostatní plocha)- parcela č. st. 247/3 o výměře 3895 m2 (ostatní plocha)- parcela č. st. 249/1 o výměře 3664 m2 (ostatní plocha)- parcela č. st. 250/4 o výměře 26 m2 (ostatní plocha)- parcela č. st. 254/4 o výměře 832 m2 (ostatní plocha)- parcela č. st. 376/4 o výměře 20625 m2 (ostatní plocha)- parcela č. st. 376/6 o výměře 194690 m2 (ostatní plocha)- parcela č. st. 376/13 o výměře 16651 m2 (ostatní plocha)- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 115,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 116,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 117, - stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 118,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 119,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 120,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 121,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 122,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 123,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 124,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 125,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 126,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 127,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 128,b) nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 262, katastrální území Hlemýždí, obec Brniště, okres Česká Lípa, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, a to:- parcela č.320/3 o výměře 1056 m2 (ostatní plocha),- parcela č.320/4 o výměře 1168 m2 (ostatní plocha),- parcela č.320/5 o výměře 413 m2 (ostatní plocha),c) nemovistosti zapsané na listu vlastnictví číslo 68, katastrální území Postřelná, obec Jablonné v Podještědí, okres Liberec, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, a to:- parcela č. st. 167 o výměře 129m2 (zastavěná plocha a nádvoří),- parcela č. 274/2 o výměře 56740m2 (ostatní plocha),Předmět shora uvedeného nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem číslo 1223/083/2012, ze dne 04.07.2012, soudního znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí, Ing. Miroslava Bažanta, Bohušovická 2366, 470 01 Česká Lípa, jmenovaného, za účelem ocenění tohoto nepeněžitého vkladu, v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci, ze dne 21.03.2012, č.j. 38 Nc 25/2012-21, které nabylo právní moci dne 12.04.2012.Předmět nepeněžitého vkladu byl shora uvedený znaleckým posudkem oceněn na částku ve výši 25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých).6) Za shora uvedený nepeněžitý vklad společnost upisovateli vydá: 25 ks (slovy dvacetpět kusů) kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých),7) Místem pro upsání akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti KAMENOLOL BRNIŠTĚ a.s., tedy adresa Kamenolom Brniště - Brniště 1, PSČ 471 29,8) Lhůta pro upsání akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí čtrnáct dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti s tím, že upisování akcií může začít i před tím, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, neboť upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rohodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 9) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu, tj. místem pro předání prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a místem předání nemovitostí, je sídlo společnosti KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s., tedy adresa Kamenolom Brniště - Brniště 1, PSČ 471 29, s tím, že nepeněžitý vklad musí být splacen nejpozději do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.II. Jiří Čech, jako jediný akcionář společnosti KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s., schvaluje nepeněžitý vklad, uvedený shora, kterým bude splacen emisní kurs akcií, upsaných na zvýšení základního kapitálu, tj.: emistní kurs 25 ks (slovy dvacetipěti kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), když předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to:a) nemovistosti zapsané na listu vlastnictví číslo 66, katastrální území Luhov u Mimoně, obec Brniště, okres Česká Lípa, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, a to:- parcela č. st. 115 o výměře 299 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 116 o výměře 480 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 117 o výměře 267 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 118 o výměře 470 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 119 o výměře 250 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 120 o výměře 74 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 121 o výměře 59 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 122 o výměře 665 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 123 o výměře 113 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 124 o výměře 81 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 125 o výměře 98 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 126 o výměře 120 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 127 o výměře 352 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 128 o výměře 518 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)- parcela č. st. 238/1 o výměře 4890 m2 (trvalý trávní porost)- parcela č. st. 238/3 o výměře 27 m2 (ostatní plocha)- parcela č. st. 247/3 o výměře 3895 m2 (ostatní plocha)- parcela č. st. 249/1 o výměře 3664 m2 (ostatní plocha)- parcela č. st. 250/4 o výměře 26 m2 (ostatní plocha)- parcela č. st. 254/4 o výměře 832 m2 (ostatní plocha)- parcela č. st. 376/4 o výměře 20625 m2 (ostatní plocha)- parcela č. st. 376/6 o výměře 194690 m2 (ostatní plocha)- parcela č. st. 376/13 o výměře 16651 m2 (ostatní plocha)- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 115,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 116,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 117,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 118,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 119,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 120,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 121,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 122,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 123,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 124,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 125,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 126,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 127,- stavba bez čp/če (jiná stavba) na parcele č. st. 128,b) nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 262, katastrální úzmí Hlemýždí, obec Brniště, okres Česká Lípa, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, a to:- parcela č.320/3 o výměře 1056 m2 (ostatní plocha),- parcela č.320/4 o výměře 1168 m2 (ostatní plocha),- parcela č.320/5 o výměře 413 m2 (ostatní plocha),c) nemovistosti zapsané na listu vlastnictví číslo 68, katastrální území Postřelná, obec Jablonné v Podještědí, okres Liberec, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, a to:- parcela č. st. 167 o výměře 129m2 (zastavěná plocha a nádvoří),- parcela č. 274/2 o výměře 56740m2 (ostatní plocha),Přednět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem číslo 1223/083/2012, ze dne 04.07.2012, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí, Ing. Miroslava Bažanta, Bohušovická 2366, 470 01 Česká Lípa, na částku ve výši 25.000.000, -- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých).Obsah uvedeného znaleckého posudku bere jediný akcionář Jiří Čech na vědomí. III. Jiří Čech, jako jediný akcionář společnosti KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s., bere dále na vědomí písemnou zprávu představenstva společnosti KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s., dle ust § 204 odst. 3 obchodního zákoníku o důvodech upisování akcií na zvýšení základního kapitálu a o splácení emisního kursu upsaných akcií nepeněžitými vklady a o odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu.Důvodem pro upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti a splácení emisního kursu upsaných akcií nepeněžitými vklady je, dle této zprávy:- restrukturalizace společnosti,- lepší možnost uplatňování podnikatelských záměrů společnosti - možnost využívání předmětných nemovitostí pro podnikatelské záměry psolečnosti.Jiří Čech, jako jediný akcionář společnosti KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s., rozhoduje, že upsání akcií na zvýšení základního kapitálu, nepeněžitým vkladem, uvedeným shora, je v důležitém zájmu společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů