Trendy

37 186 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

16 803 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

55 911 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Adresa

od 18.11.2014U Staré pošty 53, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

Historické adresy

2.1.2008 - 18.11.2014Frýdek - Místek, U Staré pošty 53, PSČ 73801

Adresa z obchodního rejstříku

od 7.8.2014U Staré pošty 53, 738 01 Frýdek-Místek 1

27830420

DIČ

od 2.1.2008

CZ27830420

Datum vzniku

2. ledna 2008

Datová schránka

pm4evbg

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3954

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.1.2010

100 000 000 Kč

Historické jmění

2.1.2008 - 7.1.2010

42 696 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

155428642 / 0300

Provozovny

od 1.1.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Dlouhá třída 1523/13c, 736 01, Havířov - Město

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 22. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 22. dubna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 22. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
  • 20. listopadu 2012 : Na nástupnickou společnost Kulig a.s. se sídlem Frýdek - Místek, U Staré pošty 53, PSČ 738 01, identifikační číslo: 278 30 420 přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění z Na nástupnickou společnost Kulig a.s. se sídlem Frýdek - Místek, U Staré pošty 53, PSČ 738 01, identifikační číslo: 278 30 420 přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění z...anikající společnosti CASINO CITY s.r.o. se sídlem Frýdek-Místek, U staré pošty 53, PSČ 738 01, identifikační číslo: 268 24 167, kdy rozhodným dnem pro fúzi byl 1.1.2012. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. prosince 2009 - 14. ledna 2010 : - Rozhodnutím jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zedne 18.11.2009, jediný akcionář Josef Kulig při výkonu působnostivalné hromady rozhodl o:- zvýšení základního kapit... álu společnosti Kulig a.s. upsánímnových akcií ze stávajících 42 696 000,- Kč (slovy:čtyřicetdvamilionyšestsetdevadesátšesttísíckorunčeských) na 100000 000 (slovy: jednostomilionůkorunčeských) o 57 304 000,- Kč(slovy: padesátsedmmilionůtřistačtyřitisícekorunčeských).Nepřipouští se možnost upisování akcií na částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšenízákladního kapitálu této společnosti je zvýšení stabilitya bonity společnosti a zajištění jejího dalšího rozvoje.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:-na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 11 kusů kmenovýchakcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 akcie5 000,- Kč (slovy:pětmilionů korunčeských), 1 kus kmenové akciena majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč(slovy:dvamilionykorunčeských) a 1 kus kmenové akcie na majitelev listinné podobě ve jmenovité hodnotě 304 000,- Kč(slovy:třistačtyřitisíce korunčeských). Celková jmenovitá hodnotanových akcií činí 57 304 000,-Kč(slovy:padesátsedmmilionůtřistačtyřitisíce korunčeských)Upisovatel jediný akcionář Josef Kulig využívá přednostní právok úpisu akcií a upíše 11 kusů kmenových akcií na majitelev listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 akcie 5 000 000,- Kč(slovy:pětmilionů korunčeských), 1 kus kmenové akcie na majitelev listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč(slovy:dvamilionykorunčeských) a 1 kus kmenové akcie na majitelev listinné podobě ve jmenovité hodnotě 304 000,- Kč(slovy:třistačtyřitisícekorunčeských).Upisovatel jediný akcionářJosef Kulig využívá přednostní právo k úpisu akcií a upíše 11kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovitéhodnotě 1 akcie 5 000 000 ,- Kč (slovy:pětmilionůkorunčeských), 1 kus kmenové akcie na majitele v listinné podoběve jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč(slovy:dvamilionykorunčeských) a 1 kus kmenové akcie na majitelev listinné podobě ve jmenovité hodnotě 304 000,- Kč(slovy:třistačtyřitisíce korunčeských). Upisovatel Josef Kuligupíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře sespolečností Kulig a.s. Tato musí mít písemnou formu s ověřenýmipodpisy smluvních stran a musí obsahovat minimálně náležitostí §205 odst. 3 obch. zák.Místo a lhůta pro upsání akcií: lhůta pro upsání akcií činí 20dnů ode dne kdy upisovateli bude doručena výzva společnostik upsání akcií spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií.Představenstvo společnosti výzvu k upsání akcií, která budeobsahovat i oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akciía návrh smlouvy o upsání akcií, předá upisovateli osobně nebo muje odešle doručenou poštou na jeho adresu, a to ve lhůtě do 2týdnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií jesídlo společnosti Frýdek-Místek, U Staré pošty 53, PSČ 738 01- emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominálníhodnotě, tj. 5 000 000,- Kč za akcii o jmenovité hodnotě 5000 000,- Kč, 2 000 000,- Kč za akcii o jmenovité hodnotě 2 000000,- Kč a 304 000,- Kč za akcii o jmenovité hodnotě 304 000,- Kč- emisní kurs nových akcií bude splácen peněžitým vkladem tak, žeupisovatel Josef Kulig splatí emisní kurs nových jím upsanýchakcií započtením části níže uvedené pohledávky ve výši 57 304000,- Kč, ve lhůtě 20 dnů od upsání akcií-ke dni učinění tohotorozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromadyo zvýšení základního kapitálu existuje následující pohledávkavěřitele Josefa Kuliga, r.č. 640114/1747, bytem Lučina 365, PSČ739 39, vůči společnosti Kulig a.s. se sídlem Frýdek-Místek,U Staré pošty 53, PSČ 738 01, IČ 278 30 420, v celkové výši 268468 000,- Kč. Tato pohledávka vznikla jako nesplacená část kupníceny za obchodní podíl jediného společníka Josefa Kuliga vespolečnosti MULTICASINO s.r.o., na základě Smlouvy o převoduobchodního podílu ze dne 4.11.2008, ve znění Dodatku číslo 1 zedne 4.11.2008, uzavřené mezi Josefem Kuligem jako převodcema společností Kulig a.s. jako nabyvatelem. Tato pohledávka jezpůsobilá k započtení- jediný akcionář, pan Josef Kulig vyslovuje títmo souhlas sezapočtením části pohledávky Josefa Kuliga ve výši 57 304 000,-Kč, proti pohledávce upisovatele Josefa Kuliga na splaceníemisního kursu shora uvedených akcií, respektive jmenovitéhodnoty upisovaných akcií- pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtenía) Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecněplatnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl.zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník ve znění pozdějšíchpředpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník veznění pozdějších předpisůb) ve Smlouvě o započtení musí být přesně specifikovánapohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jednáo pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím jedinéhospolečníka při výkonu působnosti valné hromadyc) peněžitá pohledávka upisovatele Josefa Kuliga bude započtenave výši 57 304 000,- Kč (slovy:padesátsedmmilionůtřistačtyřitisícekorunčeských) proti pohledávcespolečnosti Kulig a.s.. na splacení emisního kursu akcií upsanýchtímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálud) dnem účinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtenípředmětné pohledávky specifikované v tomto rohodnutí.Účinností Smlouvy o započtení část této pohledávky zaniká a jetímto splněna povinnost upisovatele splatit odpovídající částemisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu) dnemúčinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětnépohledávky specifikované v tomto rozhodnutí. Účinností Smlouvyo započtení část této pohledávky zaniká a je tímto splněnapovinnost upisovatele splatit odpovídající část emisního kursuakcií na zvýšení základního kapitálu zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů