Trendy

4 211 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

1 931 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

55 349 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Historické adresy

27.3.2014 - 30.6.2014 Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
28.4.2008 - 27.3.2014 Ostrava - Slezská Ostrava, Bukovanského 1028/4, PSČ 71000

27843386

DIČ

Není plátce DPH

1.6.2010 - 30.6.2014

CZ27843386

Datum vzniku

28. dubna 2008

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2014

Historické názvy

28.4.2008 - 30.6.2014

Bazaly, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 4002

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

9.4.2009 - 30.6.2014

41 200 000 Kč

28.4.2008 - 9.4.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2014 - 30. června 2014 : Společnost zanikla sloučením s nástupnickou společností FC Baník Ostrava, a.s. se sídlem Slezská Ostrava, Bukovanského 4/1028, PSČ 710 00, IČ: 646 10 128
  • 30. června 2014 - 30. června 2014 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
  • 27. ledna 2009 - 30. června 2014 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Bazaly, a.s.Za prvé: Základní kapitál společnosti Bazaly, a.s. se zvyšuje o částku 39.200.000,-Kč (tř... icet devět milionů dvě stě tisíc korun českých) z částky 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na částku 41.200.000,-Kč (čtyřicet jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) za následujících podmínek:a) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 196 ks (jednoho sta devadesáti šesti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých) každá.c) Připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, jediného akcionáře, společnosti FC Baník Ostrava, a.s., se sídlem Slezská Ostrava, Bukovanského 4/1028, PSČ 710 00, IČ 646 10 128, a schvaluje se předmět tohoto nepeněžitého vkladu, jímž jsou následující nemovitosti, všechny v kat. území Slezská Ostrava, obec Ostrava, s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím:- budova č.p. 1028 - obč. vyb., část obce Slezská Ostrava, stojící na pozemku parc. č. 1708 - zastavěná plocha a nádvoří,- budova č.p. 1067 - obč. vyb., část obce Slezská Ostrava, stojící na pozemku parc. č. 1709/1 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku par. č. 1709/2 - ostatní plocha,- pozemek parc. č. 1706 - ostatní plocha, o výměře 57043 m2,- pozemek parc. č. 1708 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2254 m2,- pozemek parc. č. 1709/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 223 m2.Výše uvedené budovy č.p. 1028 a č.p. 1067, spolu s výše uvedenými pozemky parc. č. 1706, parc. č. 1708 a parc. č. 1709/2 jsou zapsány na LV č. 2792; výše uvedený pozemek par. č. 1709/1 je zapsán na LV č. 3195, všechny u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (dále jen "Předmět nepeněžitého vkladu").d) Hodnota Předmětu nepeněžitého vkladu byla stanovena podle znaleckého posudku č. 1590/164/2008 ze dne 17.9.2008 zpracovaného soudním znalcem Ing. Radimem Novotným, se sídlem Ostopovice, Nová ulice or.č. 10. Soudní znalec byl jmenován Krajským soudem v Ostravě, usnesením č.j. 29 Nc 4147/2008-8 ze dne 10.7.2008, které nabylo právní moci dne 31.7.2008.e) Na vklad předem určeného zájemce - jediného akcionáře, se nemovitosti tvořící předmět nepeněžitého vkladu započítávají na základě znaleckého posudku částkou ve výši 39.200.000,-Kč (třicet devět milionů dvě stě tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude společnosti FC Baník Ostrava, a.s. vydáno 196 ks (jedno sto devadesát šest kusů) nových kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých) každá. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určeným zájemcem - jediným akcionářem upsána, činí 200.000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých).f) Upsání akcí na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem tvořícím Předmět nepeněžitého vkladu je v důležitém zájmu společnosti a Předmět nepeněžitého vkladu je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání, neboť Nemovitosti tvořící Předmět nepeněžitého vkladu jsou využívány k provozování sportovních aktivit.g) Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností FC Baník Ostrava, a.s., se sídlem Slezská Ostrava, Bukovanského 4/1028, PSČ 710 00, IČ 646 10 128, a společnosti Bazaly, a.s. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti FC Baník Ostrava, a.s., na výše uvedené na adrese do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společnosti Bazaly, a.s. k jejímu uzavření předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text smlouvy o upsání akcií navržený společností. zobrazit více skrýt více
posunout dolů