Trendy

1 608 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-93 450 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

2 453 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 14.10.2013 náměstí Přátelství 1518/3, Hostivař, 102 00 Praha 10

Historické adresy

29.12.2008 - 14.10.2013 Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
19.7.2007 - 29.12.2008 Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 14062
26.2.2007 - 19.7.2007 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

27865983

DIČ

Není plátce DPH

12.4.2007 - 29.2.2012

CZ27865983

Datová schránka

uwndtt9

Historické názvy

26.2.2007 - 19.7.2007

BINKLEY a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11630

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.3.2009

70 000 000 Kč

Historické jmění

26.2.2007 - 23.3.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 15

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 15. ledna 2014 : Na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 7.1.2013, vydal soudní exekutor JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 7.1.2013, vydal soudní exekutor JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, ...exekuční příkaz čj. 091 EX 10636/12-016 ze dne 6.11.2013, na postižení podniku povinného ECM Group Asset Management, a.s., se sídlem náměstí Přátelství 1518/3, Praha 10, Hostivař, IČ 27865983. Správcem podniku se ustanovuje Mgr. MUDr. Zdeněk Kubica, advokát se sídlem Revoluční 1, 110 00 Praha 1. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. února 2009 - 23. března 2009 : Jediný akcionář, společnost ECM Group N. V., při výkonu působnosti valné hromady společnosti ECM Group Asset Management, a.s. rozhodl dne 19. února 2009 o zvýšení základního kapitá... lu společnosti a o udělení souhlasu se započtením pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií a o pravidlech postupu při uzavření dohody o započtení takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 2 000 000 Kč na novou výši 70 000 000 Kč. Základní kapitál bude tedy zvýšen o částku 68 000 000 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na majitele v počtu celkem 340 kusů, každá o jmenovité hodnotě 200 000 Kč, v listinné podobě, s pořadovými čísly 011 až 350. S každou novou akcií bude spojen 1 hlas a stejná práva a povinnosti jako se stávajícími akciemi. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emisní kurz nově vydávaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou těchto akcií, a tedy činí 200 000 Kč.3. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.4. Jediný akcionář se v souladu s § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává přednostního práva na upisování nových akcií.5. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to jedinému akcionáři ECM Group N.V.6. Akcie budou jediným akcionářem upsány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jediným akcionářem a společností podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.7. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři, popřípadě jeho zmocněnci, oznámen představenstvem společnosti doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, a to do pěti dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií bude činit čtrnáct dní od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem upisování akcií ve smylysu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude sídlo společnosti. Emisní kurz nových akcií je stanoven v bodu 2 nahoře. Jediný akcionář bude oprávněn upsat akcie společnosti tak, že přijme návrh smlouvy o upsání akcií, který mu společnost předloží. Upsání akcií je účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií přijatý jediným akcionářem dojde společnosti na adresu jejího sídla.8. Emisní kurz upsaných akcií splatí jediný akcionář započtením následujících pohledávek jediného akcionáře za společností v celkové výši 68 000 000 Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií:a. pohledávky na splacení jistiny úvěru ve výši 45 500 000 Kč ze smlouvy o úvěru mezi ECM Group N. V. jako věřitelem a společností jako dlužníkem, poskytnutého v jednotlivých čerpáních v období od 17. října 2007 do 22. května 2008, ab. pohledávky na splacení jistiny úvěru ve výši 22 500 000 Kč ze smlouvy o podřízeném úvěru od akcionáře uzavřené mezi ECM Group N. V. jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 25. srpna 2008.9. Pohledávky uvedené v bodu 8 bude oprávněn k započtení uplatnit jediný akcionář společnosti jako upisovatel nových akcií společnosti. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek uvedených v bodu 8 bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a upisovatelem. Návrh této dohody zašle představenstvo společnosti jedinému akcionáři, popřípadě jeho zmocněnci, na adresu jeho sídla v téže lhůtě jako návrh smlouvy o upsání akcií.10. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení přijatý jediným akcionářem dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.11. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto usnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů