3 239 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-1 222 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

4 290 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

1.3.2007 - 3.1.2012 Praha 4 - Chodov, Hvožďanská 2053/3, PSČ 14000

27867951

DIČ

Není plátce DPH

1.5.2007 - 3.12.2011

CZ27867951

Datum vzniku

1. března 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

3. ledna 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

3. ledna 2012

Historické názvy

15.2.2008 - 3.1.2012

Institut ekonomiky a řízení a.s.

1.3.2007 - 15.2.2008

Evropská akademie státu a práva a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11645

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.11.2008 - 3.1.2012

3 000 000 Kč

10.10.2007 - 5.11.2008

2 000 000 Kč

1.3.2007 - 10.10.2007

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 3. ledna 2012 - 3. ledna 2012 : Společnost Institut ekonomiky a řízení a.s. se sídlem Praha 4, Chodov, Hvožďanská 2053/3, PSČ 140 00, identifikační číslo 278 67 951, se po právní moci tohoto rozhodnutí vymazává z...  obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je, že konkurs na majetek dlužníka se zrušuje z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující. zobrazit více skrýt více
  • 30. listopadu 2011 - 30. listopadu 2011 : Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 2317/2011-B-24 ze dne 30.9.2011, které nabylo právní moci dne 26.10.2011, byl konkurs na majetek dlužka zrušen z důvodu... , že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující. zobrazit více skrýt více
  • 3. listopadu 2008 - 5. listopadu 2008 : Dne 16.10.2008 rozhodl jediný akcionář o navýše ní základního kapitálu společnosti a to takto:- Bude upsáno 20 (slovy: dvacet) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné p... odobě o jmenovité hodnotě každé 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských).- Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti.- Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Jediný akcionář se dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny akcie budou upsány s vyloučením. přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku.- Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické a personální stability v případě peněžitého vkladu a navrhovaného způsobu jeho splacení. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu Irině Artemove, r.č. 665408/7407, Praha 6, Veleslavín, Na Okraji 439/46, PSČ: 160 00.- Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia.- Místem upisování je sídlo firmy Praha 4, Chodov, Hvožďanská 2053/3, PSČ: 140 00.- Upisovatel, Irina Artemova, r.č. 665408/7407, Praha 6, Veleslavín, Na Okraji 439/46, PSČ: 160 00, provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou.- Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deset) dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání.- Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře - Irinou Artemovou, r.č. 665408/7407, Praha 6, Veleslavín, Na Okraji 439/46, PSČ: 160 00, ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) do 10 (deset) pracovních dnů ode dne úpisu a to bankovním převodem na bankovní účet společnosti č. 43-3364740257/0100, vedený u Komerční banky a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČ: 453 17 054, k tomuto účelu zřízený společností Institut ekonomiky a řízení a.s. zobrazit více skrýt více
posunout dolů