Trendy

1 581 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-2 620 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

18 033 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 19.9.2013 Za zámečkem 745/17, Jinonice, 158 00 Praha 5

Historické adresy

7.3.2007 - 19.9.2013 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

27870049

DIČ

Není plátce DPH

23.5.2007 - 14.10.2014

CZ27870049

Datum vzniku

7. března 2007

Datová schránka

zj9dqg2

Historické názvy

24.8.2007 - 20.10.2017

DIEG Czech Republic a.s.

15.6.2007 - 24.8.2007

DIEG Czech republic a.s.

7.3.2007 - 15.6.2007

CORROY a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11656

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.1.2010

18 500 000 Kč

Historické jmění

7.3.2007 - 6.1.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Historické provozovny

1.2.2009 - 12.9.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Třebízského 2702/12, 301 00, Plzeň - Jižní Předměstí

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 20. října 2017 : Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 1921/2017-3 ze dne 18.9.2017, které nabylo právní moci dnem 17.10.2017, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
  • 14. dubna 2011 : 1. Základní kapitál obchodní společnosti DIEG Czech Republic a.s. se snižuje z důvodu přebytku provozního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude rozdělena m 1. Základní kapitál obchodní společnosti DIEG Czech Republic a.s. se snižuje z důvodu přebytku provozního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude rozdělena m...ezi akcionáře.2. Základní kapitál obchodní společnosti DIEG Czech Republic a.s. se snižuje z částky 18.500.000,-- Kč (slovy: osmnáct miliónů pět set tisíc korun českých) o částku 7.400.000,-- Kč (slovy: sedm miliónů čtyři sta tisíc korun českých) na částku 11.100.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliónů jedno sto tisíc korun českých).3. Snížení základního kapitálu společnosti DIEG Czech Republic a.s. bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií. Jmenovitá hodnota akcií bude poměrně snížena u všech akcií obchodní společnosti DIEG Czech Republic a.s. následujícím způsobem:a) Jmenovitá hodnota každé z 10 ks (slovy: deseti kusů) akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy: dvou set tisíc korun českých) se snižuje o 80.000,-- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 120.000,-- Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých).b) Jmenovitá hodnota každé z 33 ks (slovy: třiceti tří kusů) akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pěti set tisíc korun českých) se snižuje o 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korunčeských) na jmenovitou hodnotu 300.000,-- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).4. snížení jmenovité hodnoty akcií obchodní společnosti DIEG Czech Republic a.s. bude provedeno výměnou všech listinných akcií za listinné akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili za účelem jejich výměny, a to ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podá představenstvo do 30 dnů od tohoto rozhodnutí.6. Základní kapitál společnosti není snižován z důvody úhrady ztráty nebo z důvodu převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Ve smyslu § 215 odst. 1 obch. zák. představenstvo písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí jediného společníka o snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky. Rozhodnutím jediného společníka o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo ve smyslu § 215 odst. 2 obch. zák. nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své poheldávky. Věřitelé společnosti jsou oprávněni požadovat do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy k přihlášení pohledávek, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo dostatečným způsobem zajištěno; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. prosince 2009 - 6. ledna 2010 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti :1. základní kapitál společnosti DIEG Czech Republic a.s. se zvyšuje z částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva milióny korun českýc... h) o částku 16.500.000,-Kč (slovy: šestnáct miliónů pět set tisíc korun českých) na částku 18.500.000,-Kč (slovy: osmnáct miliónů pět set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2. zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 33 (slovy: třicet tři) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,--Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s emisním kursem 502.051,12 Kč (slovy: pět set dva tisíc padesát jedna korun českých dvanáct haléřů) za jednu akcii, když částka 2.051,12 Kč (slovy: dva tisíce padesát jedna korun českých dvanáct haléřů) připadá na emisní ažio.3. S ohledem na skutečnost, že se základní kapitál společnosti zvyšuje upsáním nových akcií jediným akcionářem společnosti, nahrazuje toto rozhodnutí jediného akcionáře dohodu akcionářů o rozsahu jeho účasti na zvýšení základního kapitálu ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Na základě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře budou upsány všechny nové akcie společnosti Ing. Tomášem Konvičkou, gen.výše.4. Poukázky na akcie nebudou vydány.5. Místem úpisu akcií bude provozovna společnosti na adrese Plzeň, Třebízského 12, PSČ 301 00. Úpis akcií proběhne ve lhůtě 30-ti (slovy: třiceti) kalendářních dnů, když tato lhůta počíná běžet 5. (slovy: pátým) dnem ode dne, kdy rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci, o počátku běhu lhůty k úpisu akcií bude zájemce o úpis vyrozuměn společností před počátkem běhu této lhůty písemným sdělením zaslaným na adresu jeho bydliště. Sdělení bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií.Emisní kurs jedné akcie je 502.051,12 Kč (slovy: pět set dva tisíc padesát jedna korun českých dvanáct haléřů), když částka 2.051,12 Kč (slovy: dva tisíce padesát jedna korun českých dvanáct haléřů) připadá na emisní ážio.6. Nebudou vydány žádné akcie nového druhu.7. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu, tedy místem pro předání písemného prohlášení ve smyslu ustanovení § 60 obchodního zákoníku, je provozovna společnosti na adrese Plzeň, Třebízského 12, PSČ 301 00.Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen nejpozději do 20-ti (slovy:dvaceti) kalendářních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, a to, jak je uvedeno shora, písemným prohlášením ve smyslu ustanovení § 60 obchodního zákoníku, zaslaným společnosti Ing. Tomášem Konvičkou, gen. výše, do 20-ti dnů (slovy:dvaceti) ode dne učinění tohoto rozhodnutí.Představenstvo společnosti vydá upisovateli Ing. Tomáši Konvičkovi písemné potvrzení o splacení vkladu.8. Nepeněžitý vklad, tedy předmět vkladu, tvoří: právo k národní ochranné známce v rozsahu tříd výrobků a služeb tak, jak bylo zapsáno do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.Ověřená fotokopie osvědčení o zápisu ochranné známky tvoří přílohu č. II tohoto notářského zápisu.Bližší určení národní ochranné známky:I.Znění ochranné známky:------------DIEG ----------Číslo národního zápisu:------------296989 -----------Druh známky:-----------------kombinovaná, barevná-----Datum podání přihlášky:---------04.10.2007 ---------------Datum zápisu:--------------------- 18.03.2008 ------------------Právo přednosti:------------------04.10.2007 ------------------Číslo přihlášky:------------------- O-452497 -------------Právní stav:----------------------- platný dokument-------------Jméno a bydliště vlastníka:-----Ing. Tomáš Konvička ----------------- Voltuš 71, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, -----Ochranná známka je zapsána pro výrobky a služby ve třídách podle mezinárodního třídění takto:------(4) paliva, maziva, motorové oleje, pohonné látky; ------(35) činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců, činnost účetních poradců, vedení evidence a účetnictví, zpracování dat, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, reklamní činnost a marketing;----(36) činnost finančních poradců, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;-(37) provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami, palivy a mazivy, provozování mycích linek, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení, zámečnictví, kovářství, pokrývačství, inženýrská a stavební činnost, řízení investičních celků, instalace zabezpečovacích systémů, úklidové služby;-----------(39) silniční motorová doprava, veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava, přeprava nebezpečných věcí dle ADR;----(40) podnikání v oblasti nakládání s odpady, recyklace včetně mechanických, demolice;--------(42) projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě, činnosti technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, projektová činnost ve výstavbě;----(43) ubytovací služby, provozování nápojových automatů;---(45) poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, ostraha majetku a osob, činnost soukromých detektivů;-----Ochranná známka není registrována na území smluvních států EU ani v jiných státech.-------K ochranné známce není registrována smlouva o zástavním právu.--K užívání ochranné známky není mezi vlastníkem a uživatelem ochranné známky uzavřena registrovaná licenční smlouva.--Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je určena částkou 16.567.687,-Kč (slovy: šestnáct miliónů pět set šedesát sedm tisíc šest set osmdesát sedm korun českých) podle posudku ze dne 09. 10. 2009, č. 45/09 vypracovaného znalcem nezávislým na společnosti Bc. Irenou Langrovou, Raušarovy sady 560, Blovice, PSČ 336 01 - znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 09. 2000 pod Spr. 1551/99 pro základní obor ekonomika, pro odvětví: ceny, odhady, specializace oceňování nehmotného majetku. Znalec Bc. Irena Langrová byla za tímto účelem jmenována usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 08. 2009, č.j. 2 Nc 4772/2009 - 10, právní moc usnesení nastala dne 03.09.2009.------------------------------ Z usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne ze dne 19. 08. 2009, č.j. 2 Nc 4772/2009 - 10 vyplývá, že navrhovatelem pro ustanovení znalce pro ocenění nepeněžitého vkladu byla obchodní společnost DIEG Czech Republic a.s., IČ 278 70 049, se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4.------------------------Shora uvedený nepeněžitý vklad lze ve vztahu k předmětu podnikání společnosti hospodářsky využít.----------------Za tento nepeněžitý vklad vydá společnost Ing. Tomáši Konvičkovi 33 (slovy: třicet tři) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s emisním kursem 502.051,12 Kč (slovy: pět set dva tisíc padesát jedna korun českých dvanáct haléřů ) za jednu akcii, když částka 2.051,12 Kč (slovy: dva tisíce padesát jedna korun českých dvanáct haléřů) připadá na emisní ažio.---9. Zpráva představenstva společnosti, v níž jsou uvedeny důvody zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem a odůvodněna výše navrhovaného emisního kursu je ze dne 30. 10. 2009. Tato zpráva je rovněž tímto rozhodnutím jediného akcionáře schválena.-------------------------------------10. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude Ing. Tomáši Konvičkovi, gen. výše, doručen způsobem uvedeným v bodě 5. tohoto rozhodnutí. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.---------------11. Po splacení emisního kursu upsaných akcií vydá společnost DIEG Czech Republic a.s. v souladu s ust. § 168 odst. 2 obchodního zákoníku akcionáři Ing. Tomáši Konvičkovi potvrzení o splacení jeho výše emisního kursu. Potvrzení o splacení emisního kursu vymění společnost DIEG Czech Republic a.s. Ing. Tomáši Konvičkovi za akcie postupem a za podmínek stanovených v § 168 odst. 3 obchodního zákoníku v návaznosti na § 5 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění, a to bez zbytečného odkladu. -------------------12. Představenstvo společnosti je povinno ve smyslu ustanovení § 203 odst.4 obchodního zákoníku podat ve lhůtě 30-ti (slovy: třiceti) dnů návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.-----------------------------13. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na základě návrhu představenstva ve smyslu §§ 202 odst. 5 a 206 obchodního zákoníku dojde ke změně stanov společnosti ze zákona a představenstvo je povinno založit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem. ----- zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů