Trendy

333 502 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

74 638 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

175 088 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.7.2016 Bucharova 2641/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5

Historické adresy

27.6.2012 - 29.7.2016 Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800
16.4.2007 - 27.6.2012 Praha 2 - Vinohrady, Perucká 2196/14, PSČ 12000

27886581

DIČ

od 10.9.2007

CZ27886581

Datum vzniku

16. dubna 2007

Datová schránka

9xzdg9w

Historické názvy

16.4.2015 - 11.5.2015

Trigema Projekt Delta a.s.

21.5.2012 - 16.4.2015

Trigema Projekt Delta a.s.

16.4.2007 - 21.5.2012

Coventina, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11779

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.6.2016

2 014 000 Kč

Historické jmění

5.11.2007 - 1.6.2016

3 800 000 Kč

13.8.2007 - 5.11.2007

2 000 000 Kč

16.4.2007 - 13.8.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 13

Bankovní účty

zvěřejněno 25.6.2013

2000171909 / 2010

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. listopadu 2015 - 1. června 2016 : Jediný akcionář rozhodl dne 1.10.2015 takto:a)Základní kapitál společnosti Trigema Projekt Delta a.s. se snižuje o částku 1.786.000,-Kč (o jeden milion sedm set osmdesát šest tisíc... korun českých), tj. z dosavadní výše 3.800.000.,- Kč (tři miliony osm set tisíc korun českých) na novou celkovou výši 2.014.000,- Kč (dva miliony čtrnáct tisíc korun českých).b)Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Jmenovitá hodnota každé z 3 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) se snižuje na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 530.000,- Kč (pět set třicet tisíc korun českých). Jmenovitá hodnota každé z 4 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) se snižuje na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 106.000,- Kč (sto šest tisíc korun českých). c)Částka odpovídající celkovému snížení základního kapitálu společnosti, tj. částka ve výši 1.786.000,-Kč (jeden milion sedm set osmdesát šest tisíc korun českých) bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu nebude poskytováno žádné plnění akcionářům společnosti. d)Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je přizpůsobení výše základního kapitálu rozsahu aktuální podnikatelské činnosti společnosti a uvolnění zdrojů dosud alokovaných v základním kapitálu. Současný základní kapitál společnosti je s ohledem na rozsah její činnosti nedůvodně vysoký, předpokládá se navíc další postupný útlum činnosti společnosti. e)Ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku budou akcionáři, kteří vlastní akcie společnosti, vyzváni způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby předložili akcie za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne uveřejnění výzvy způsobem určeným zákonem a stanovami. f)Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií v určené lhůtě, nevykonává až do jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a společnost uplatní postup dle ustanovení § 537 a násl. z.o.k. zobrazit více skrýt více
  • 24. října 2007 - 5. listopadu 2007 : Valná hromada konaná dne 19.10. 2007 v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov rozhodla:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1.800.000,-- Kč (slovy:... jeden milion osm set tisíc korun českých), vydáním 180 kusů (slovy: jedno sto osmdesát kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) (dále jen "nové akcie"). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům.2. Nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto:a) 180 nových akcií RNDr. Jiřímu Paynemu, r.č. 560707/0326, bytem Praha 2, Vinohrady, Perucká 2196/14, přičemž tyto akcie budou upsány výlučně peněžitým vkladem.3. Emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých).4. Představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 (patnácti) dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání nových akcií.5. Předem určení zájemci mohou své akcie upsat ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti; k upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií upisovatelem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti, nejdéle do 3 (tří) dnů od úpisu nových akcií, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií.7. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením pohledávky RNDr. Jiřího Payne, r.č. 560707/0326, bytem Praha 2, Vinohrady, Perucká 2196/14 za společností Coventina, a.s. v celkové výši 1.800.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti Coventina, a.s. na splacení emisního kursu všech akcií společnosti upsaných tímto předem určeným zájemcem. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů