Trendy

31 936 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

310 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

107 479 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.4.2016 Hostýnská 520/14, Malešice, 108 00 Praha 10

Historické adresy

10.5.2007 - 18.4.2016 Kyšice, Nová 101, PSČ 27351

27887499

DIČ

od 1.1.2008

CZ27887499

Datová schránka

227fya4

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11786

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.7.2015

69 000 000 Kč

Historické jmění

22.12.2009 - 20.7.2015

62 500 000 Kč

13.11.2009 - 22.12.2009

62 500 000 Kč

2.2.2009 - 13.11.2009

41 000 000 Kč

9.12.2008 - 2.2.2009

41 000 000 Kč

24.10.2008 - 9.12.2008

31 000 000 Kč

21.5.2008 - 24.10.2008

25 800 000 Kč

21.4.2008 - 21.5.2008

25 800 000 Kč

7.4.2008 - 21.4.2008

10 800 000 Kč

10.5.2007 - 7.4.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 27.4.2016

SK2011000000002940021062

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 14.6.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Hostýnská 520/14, 108 00, Praha - Malešice

... více provozoven (celkem 40) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. dubna 2015 - 20. července 2015 : Před následujícím rozhodnutím o výšení základního kapitálu obchodní společnosti REČAVA a.s. činí jediný akcionář pan Ing. Zdeněk Čabla toto prohlášení: "Já, Ing. Zdeněk Čabla, naro... zený 14. 10.1956, bytem Slaný, Lacinova 650/4, jako jediný akcionář obchodní společnosti REČAVA a.s., prohlašuji, že se před následujícím rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti REČAVA a.s. o částku 6.500.000,- Kč, vzdávám v plné výši svého přednostního práva na upisování nových akcií při tomto zvýšení základního kapitálu."Pan Ing. Zdeněk Čabla, jako jediný akcionář obchodní společnosti REČAVA a.s., vykonávaje působnost valné hromady, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti REČAVA a.s. takto: Základní kapitál obchodní společnosti REČAVA a.s. se zvyšuje o částku 6.500.000,- Kč, slovy šest miliónů pět set tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 62.500.000,- Kč, slovy šedesát dva miliónů pět set tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 69.000.000,- Kč, slovy šedesát devět miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad nebo pod tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti REČAVA a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky. Celkem bude upisováno 13 (slovy třináct) kusů nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých. S každou touto jednou novou akcií bude spojeno pět hlasů při hlasování na valné hromadě. Jelikož se jediný akcionář vzdal před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitými vklady, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, kterým je obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27363406. Tomuto určenému zájemci, tedy obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., budou nabídnuty k upsání všechny nové akcie, tedy 13 (slovy třináct) kusů nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých. Upisovací lhůta pro upisování nových akcií určeným zájemcem, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určeným zájemcem a obchodní společností REČAVA a.s., činí šest měsíců. Emisní kurz všech nových upisovaných akcií je stejný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a tedy činí 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, tedy emisní kurs všech 13 (slovy třinácti) kusů nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., které budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., činí 6.500.000,- Kč, slovy šest miliónů pět set tisíc korun českých. Určený zájemce, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., je tedy povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem ve výši 6.500.000,- Kč, slovy šest miliónů pět set tisíc korun českých, v rozsahu 100 % (slovy jedno sto procent), nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na účet obchodní společnosti REČAVA a.s. číslo 2657405001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.. Společnost REČAVA a.s. doručí určenému zájemci, tedy obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má určený zájemce, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., vůči obchodní společnosti REČAVA a.s., v celkové výši 6.500.000,- Kč, slovy šest miliónů pět set tisíc korun českých, proti pohledávce obchodní společnosti REČAVA a.s. na splacení emisního kursu nových akcií upsaných tímto určeným zájemcem, který se splácí peněžitým vkladem, a to v částce rovnající se tomuto emisnímu kursu, tedy v částce 6.500.000,- Kč, slovy šest miliónů pět set tisíc korun českých. Jedná se o peněžitou pohledávku určeného zájemce, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., která je jejím vlastníkem, vůči obchodní společnosti REČAVA a.s. z titulu dosud nesplacené půjčky ve výši 6.500.000,- Kč, slovy šest miliónů pět set tisíc korun českých, kterou obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s. poskytla obchodní společnosti REČAVA a.s. na základě smlouvy o půjčce ze dne 14.1.2011. Celý emisní kurs nových upsaných akcií, které se splácí peněžitým vkladem ve výši 6.500.000,- Kč, slovy šest miliónů pět set tisíc korun českých, bude splacen určeným zájemcem, a to obchodní společností M.C.K. REALITY a.s., výhradně započtením shora uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce obchodní společnosti REČAVA a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto určeným zájemcem. Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení jsou tato: Lhůta pro uzavření smlouvy mezi obchodní společností REČAVA a.s. a určeným zájemcem, tedy obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., o započtení výše uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce obchodní společnosti REČAVA a.s. na splacení emisního kursu upsaných nových akcií tímto určeným zájemcem, činí šest měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Obchodní společnost REČAVA a.s. do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií určeným zájemcem doručí určenému zájemci, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. písemný návrh smlouvy o započtení, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním tomuto určenému zájemci oproti podpisu. Tento návrh může určený zájemce akceptovat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení, anebo v této lhůtě doručit obchodní společnosti REČAVA a.s. případný svůj protinávrh smlouvy o započtení. Pokud by žádný z těchto návrhů smlouvy o započtení nebyl pro druhou stranu přijatelný, vstoupí obchodní společnost REČAVA a.s. s obchodní společností M.C.K. REALITY a.s. do jednání, jehož účelem bude odstranění případných sporných ustanovení smlouvy o započtení, vedoucí ke zdárnému uzavření této smlouvy. zobrazit více skrýt více
  • 28. srpna 2014 - 15. dubna 2015 : Pan Ing. Zdeněk Čabla, jako jediný akcionář obchodní společnosti REČAVA a.s., vykonávaje působnost valné hromady, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti REČAV... A a.s. takto:Základní kapitál obchodní společnosti REČAVA a.s. se zvyšuje o částku 6.500.000,- Kč, slovy šest miliónů pět set tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 62.500.000,- Kč, slovy šedesát dva miliónů pět set tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 69.000.000,- Kč, slovy šedesát devět miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad nebo pod tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti REČAVA a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky. Celkem bude upisováno 13 (slovy třináct) kusů nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých. S každou touto jednou novou akcií bude spojeno pět hlasů při hlasování na valné hromadě. Jelikož se jediný akcionář vzdal před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitými vklady, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, kterým je obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27363406. Tomuto určenému zájemci, tedy obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., budou nabídnuty k upsání všechny nové akcie, tedy 13 (slovy třináct) kusů nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých. Upisovací lhůta pro upisování nových akcií určeným zájemcem, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určeným zájemcem a obchodní společností REČAVA a.s., činí šest měsíců. Emisní kurz všech nových upisovaných akcií je stejný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a tedy činí 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, tedy emisní kurs všech 13 (slovy třinácti) kusů nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., které budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., činí 6.500.000,- Kč, slovy šest miliónů pět set tisíc korun českých. Určený zájemce, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., je tedy povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem ve výši 6.500.000,- Kč, slovy šest miliónů pět set tisíc korun českých, v rozsahu 100 % (slovy jedno sto procent), nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na účet obchodní společnosti REČAVA a.s. číslo 2657405001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.. Společnost REČAVA a.s. doručí určenému zájemci, tedy obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má určený zájemce, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., vůči obchodní společnosti REČAVA a.s., v celkové výši 6.500.000,- Kč, slovy šest miliónů pět set tisíc korun českých, proti pohledávce obchodní společnosti REČAVA a.s. na splacení emisního kursu nových akcií upsaných tímto určeným zájemcem, který se splácí peněžitým vkladem, a to v částce rovnající se tomuto emisnímu kursu, tedy v částce 6.500.000,- Kč, slovy šest miliónů pět set tisíc korun českých. Jedná se o peněžitou pohledávku určeného zájemce, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., která je jejím vlastníkem, vůči obchodní společnosti REČAVA a.s. z titulu dosud nesplacené půjčky ve výši 6.500.000,- Kč, slovy šest miliónů pět set tisíc korun českých, kterou obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s. poskytla obchodní společnosti REČAVA a.s. na základě smlouvy o půjčce ze dne 14.1.2011.Celý emisní kurs nových upsaných akcií, které se splácí peněžitým vkladem ve výši 6.500.000,- Kč, slovy šest miliónů pět set tisíc korun českých, bude splacen určeným zájemcem, a to obchodní společností M.C.K. REALITY a.s., výhradně započtením shora uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce obchodní společnosti REČAVA a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto určeným zájemcem.Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení jsou tato: Lhůta pro uzavření smlouvy mezi obchodní společností REČAVA a.s. a určeným zájemcem, tedy obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., o započtení výše uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce obchodní společnosti REČAVA a.s. na splacení emisního kursu upsaných nových akcií tímto určeným zájemcem, činí šest měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií.Obchodní společnost REČAVA a.s. do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií určeným zájemcem doručí určenému zájemci, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. písemný návrh smlouvy o započtení, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním tomuto určenému zájemci oproti podpisu. Tento návrh může určený zájemce akceptovat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení, anebo v této lhůtě doručit obchodní společnosti REČAVA a.s. případný svůj protinávrh smlouvy o započtení. Pokud by žádný z těchto návrhů smlouvy o započtení nebyl pro druhou stranu přijatelný, vstoupí obchodní společnost REČAVA a.s. s obchodní společností M.C.K. REALITY a.s. do jednání, jehož účelem bude odstranění případných sporných ustanovení smlouvy o započtení, vedoucí ke zdárnému uzavření této smlouvy. zobrazit více skrýt více
  • 17. června 2009 - 13. listopadu 2009 : Valná hromada obchodní společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27887499, rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti RE... ČAVA a.s. takto:Základní kapitál obchodní společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27887499, se zvyšuje o částku 21,500.000,- Kč, slovy dvacetjedna miliónů pětset tisíc korun českých, tedy z částky 41,000.000,- Kč, slovy čtyřicetjedna miliónů korun českých, na novou výši základního kapitálu 62,500.000,- Kč, slovy šedesátdva miliónů pětset tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27887499, bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky k upsání akcií.Celkem bude upisováno 43 kusů (slovy: čtyřicettři kusů) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých.Jelikož se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitými vklady, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to:1) panu Ing. Vojislavu Sparavalovi, rodné číslo 691201/9906, bytem 7. avenue Princesse Grace, Monacké knížectví,2) paní Dagmar Švenkrtové, rodné číslo 635408/1228, bytem Řisuty 38, PSČ 273 78,3) panu Ing. Ladislavu Reymarovi, rodné číslo 630717/2212, bytem Bezručova 497, Slaný, PSČ 274 01,4) paní Monice Reymarové, rodné číslo 655413/2211, bytem Bezručova 497, Slaný, PSČ 274 01,5) paní Evě Drahošové, rodné číslo 585508/0066, bytem Jabloňová 2671, Žatec, PSČ 438 01,6) panu Ing. Janu Weissovi, rodné číslo 570906/0775, bytem Lipová 2482, Louny, PSČ 440 01.Panu Ing. Vojislavu Sparavalovi, rodné číslo 691201/9906, bytem 7. avenue Princesse Grace, Monacké knížectví, bude nabídnuto k upsání 12 kusů (slovy: dvanáct kusů) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 6,000.000,- Kč, slovy šest miliónů korun českých.Paní Dagmar Švenkrtové, rodné číslo 635408/1228, bytem Řisuty 38, PSČ 273 78, budou nabídnuty k upsání 4 kusy (slovy: čtyři kusy) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 2,000.000,- Kč, slovy dva milióny korun českých.Panu Ing. Ladislavu Reymarovi, rodné číslo 630717/2212, bytem Bezručova 497, Slaný, PSČ 274 01, budou nabídnuty k upsání 3 kusy (slovy: tři kusy) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1,500.000,- Kč, slovy jeden milión pětset tisíc korun českých.Paní Monice Reymarové, rodné číslo 655413/2211, bytem Bezručova 497, Slaný, PSČ 274 01, bude nabídnuto k upsání 5 kusů (slovy: pět kusů) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 2,500.000,- Kč, slovy dva milióny pětset tisíc korun českých.Paní Evě Drahošové, rodné číslo 585508/0066, bytem Jabloňová 2671, Žatec, PSČ 438 01, bude nabídnuto k upsání 12 kusů (slovy: dvanáct kusů) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 6,000.000,- Kč, slovy šest miliónů korun českých.Panu Ing. Janu Weissovi, rodné číslo 570906/0775, bytem Lipová 2482, Louny, PSČ 440 01, bude nabídnuto k upsání 7 kusů (slovy: sedm kusů) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 3,500.000,- Kč, slovy tři milióny pětset tisíc korun českých.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smluv o upsání akcií mezi výše uvedenými určitými zájemci a obchodní společností REČAVA a.s. je sídlo obchodní společnosti REČAVA a.s., a to Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51.Lhůta pro upisování nových akcií určitými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií mezi těmito určitými zájemci a obchodní společností REČAVA a.s. činí tři měsíce.Společnost REČAVA a.s. doručí do dvou měsíců ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, určitým zájemcům, tedy panu Ing. Vojislavu Sparavalovi, paní Dagmar Švenkrtové, panu Ing. Ladislavu Reymarovi, paní Monice Reymarové, paní Evě Drahošové a panu Ing. Janu Weissovi, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií.Emisní kurz všech nových upisovaných akcií je stejný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a tedy činí 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých.Určitý zájemce pan Ing. Vojislav Sparavalo je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, tedy částku 6,000.000,- Kč, slovy šest miliónů korun českých, peněžitým vkladem ve výši 6,000.000,- Kč, slovy šest miliónů korun českých, a to tak, že 30 % (slovy třicet procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií, tedy částku 1,800.000,- Kč, slovy jeden milión osmset tisíc korun českých, je povinen splatit nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 2657405036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno a zbývajících 70 % (slovy sedmdesát procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií, tedy částku 4,200.000,- Kč, slovy čtyři milióny dvěstě tisíc korun českých, je povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na tento účet společnosti.Určitý zájemce paní Dagmar Švenkrtová je povinna splatit emisní kurs jí upsaných akcií, tedy částku 2,000.000,- Kč, slovy dva milióny korun českých, peněžitým vkladem ve výši 2,000.000,- Kč, slovy dva milióny korun českých, a to tak, že 30 % (slovy třicet procent) celkového emisního kurzu jí upsaných akcií, tedy částku 600.000,- Kč, slovy šestset tisíc korun českých, je povinna splatit nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 2657405036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno a zbývajících 70 % (slovy sedmdesát procent) celkového emisního kurzu jí upsaných akcií, tedy částku 1,400.000,- Kč, slovy jeden milión čtyřista tisíc korun českých, je povinna splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na tento účet společnosti.Určitý zájemce pan Ing. Ladislav Reymar je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, tedy částku 1,500.000,- Kč, slovy jeden milión pětset tisíc korun českých, peněžitým vkladem ve výši 1,500.000,- Kč, slovy jeden milión pětset tisíc korun českých, a to tak, že 30 % (slovy třicet procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií, tedy částku 450.000,- Kč, slovy čtyřistapadesát tisíc korun českých, je povinen splatit nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 2657405036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno a zbývajících 70 % (slovy sedmdesát procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií, tedy částku 1,150.000,- Kč, slovy jeden milión jednostopadesát tisíc korun českých, je povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na tento účet společnosti.Určitý zájemce paní Monika Reymarová je povinna splatit emisní kurs jí upsaných akcií, tedy částku 2,500.000,- Kč, slovy dva milióny pětset tisíc korun českých, peněžitým vkladem ve výši 2,500.000,- Kč, slovy dva milióny pětset tisíc korun českých, a to tak, že 30 % (slovy třicet procent) celkového emisního kurzu jí upsaných akcií, tedy částku 750.000,- Kč, slovy sedmsetpadesát tisíc korun českých, je povinna splatit nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 2657405036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno, a zbývajících 70 % (slovy sedmdesát procent) celkového emisního kurzu jí upsaných akcií, tedy částku 1,750.000,- Kč, slovy jeden milión sedmsetpadesát tisíc korun českých, je povinna splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na tento účet společnosti.Určitý zájemce paní Eva Drahošová je povinna splatit emisní kurs jí upsaných akcií, tedy částku 6,000.000,- Kč, slovy šest miliónů korun českých, peněžitým vkladem ve výši 6,000.000,- Kč, slovy šest miliónů korun českých, a to tak, že 30 % (slovy třicet procent) celkového emisního kurzu jí upsaných akcií, tedy částku 1,800.000,- Kč, slovy jeden milión osmset tisíc korun českých, je povinna splatit nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 2657405036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno, a zbývajících 70 % (slovy sedmdesát procent) celkového emisního kurzu jí upsaných akcií, tedy částku 4,200.000,- Kč, slovy čtyři milióny dvěstě tisíc korun českých, je povinna splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na tento účet společnosti.Určitý zájemce pan Ing. Jan Weiss je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, tedy částku 3,500.000,- Kč, slovy tři milióny pětset tisíc korun českých, peněžitým vkladem ve výši 3,500.000,- Kč, slovy tři milióny pětset tisíc korun českých, a to tak, že 30 % (slovy třicet procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií, tedy částku 1,050.000,- Kč, slovy jeden milión padesát tisíc korun českých, je povinen splatit nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 2657405036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno, a zbývajících 70 % (slovy sedmdesát procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií, tedy částku 2,450.000,- Kč, slovy dva milióny čtyřistapadesát tisíc korun českých, je povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na tento účet společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 21. července 2008 - 24. října 2008 : Valná hromada obchodní společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27887499, rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti RE... ČAVA a.s. takto:Základní kapitál obchodní společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27887499, se zvyšuje o částku 15,200.000,- Kč, slovy patnáct miliónů dvěstě tisíc korun českých, tedy z částky 25,800.000,- Kč, slovy dvacetpět miliónů osmset tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 41,000.000,- Kč, slovy čtyřicetjedna miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27887499, bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí v částce 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých, peněžitými vklady a v částce 5,200.000,- Kč, slovy pět miliónů dvěstě tisíc korun českých, nepeněžitým vkladem, a to bez veřejné nabídky k upsání akcií.Celkem bude upisováno 76 kusů (slovy: sedmdesátšest kusů) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých.1) Emisní kurs 26 kusů (slovy: dvacetišesti kusů) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých, tedy akcií o celkové jmenovité hodnotě 5,200.000,- Kč, slovy pět miliónů dvěstě tisíc korun českých, bude splácen dále uvedeným nepeněžitým vkladem a k upisování těchto akcií stávajícím akcionářům přednostní právo nesvědčí.Všech těchto 26 kusů (slovy: dvacetšest kusů) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých, bude nabídnuto k upsání určitým zájemcům, a to manželům paní Josefě Justové, rodné číslo 486007/198, bytem Zichovec 50, Klobouky v Čechách a panu Miroslavu Justovi, rodné číslo 470313/128, bytem Zichovec 50, Klobouky v Čechách, a to za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za emisní kurs 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých, tedy za celkový emisní kurs 5,200.000,- Kč, slovy pět miliónů dvěstě tisíc korun českých. Manželé paní Josefa Justová a pan Miroslav Just budou všechny tyto akcie nabývat do jejich společného jmění manželů, neboť nepeněžitý vklad, kterým budou splácet tyto akcie, tvoří jejich společné jmění manželů.Místem pro upisování těchto nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi výše uvedenými určitými zájemci a obchodní společností REČAVA a.s. je sídlo obchodní společnosti REČAVA a.s., a to Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51.Lhůta pro upisování těchto nových akcií určitými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi těmito určitými zájemci a obchodní společností REČAVA a.s. činí dva měsíce.Společnost REČAVA a.s. doručí po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, určitým zájemcům, tedy manželům paní Josefě Justové a panu Miroslavu Justovi, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií.Určití zájemci, a to manželé paní Josefa Justová a pan Miroslav Just, jsou povinni celý emisní kurs všech jimi upsaných nových akcií ve výši 5,200.000,- Kč, slovy pět miliónů dvěstě tisíc korun českých, splatit v rozsahu 100 % (slovy jednosto procent) nepeněžitým vkladem, a to vkladem nemovitostí, které manželé paní Josefa Justová a pan Miroslav Just vlastní ve svém společném jmění manželů a které může společnost hospodářsky využít ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, tedy nepeněžitým vkladem který tvoří:? celé nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Slaný, na listu vlastnictví číslo 3338 pro okres Kladno, obec i katastrální území Slaný, a sice budova č.p. 112 Slaný, postavená na pozemku parc.č. St. 67 zastavěná plocha a nádvoří s pozemkem parc. č. St. 67 zastavěná plocha a nádvoří, včetně venkovních úprav.Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 62/2008, vypracovaným soudním znalcem panem Ing. Petrem Macákem, Štefánikova 1299, Slaný, ze dne 23.5.2008, který byl pro tento úkon jmenován usnesením Městského soudu v Praze, číslo jednací 2 Nc 4560/2008-10, ze dne 21.5.2008, právní moc ze dne 4.6.2008, podle kterého byl tento nepeněžitý vklad oceněn na částku 5,251.010,- Kč, slovy pět miliónů dvěstěpadesátjedna tisíc deset korun českých.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, tedy částka 51.010,- Kč, slovy padesátjedna tisíc deset korun českých, není emisním ážiem, ale společnost REČAVA a.s. je povinna celý tento rozdíl vyplatit upisovatelům.Lhůta pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu jsou dva měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi těmito určitými zájemci, a to manžely paní Josefou Justovou a panem Miroslavem Justem a obchodní společností REČAVA a.s..Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodní společnosti REČAVA a.s., a to Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51.Určitým zájemcům, a to manželům paní Josefě Justové a panu Miroslavu Justovi bude za tento nepeněžitý vklad vydáno do jejich společného jmění manželů 26 kusů (slovy: dvacetšest kusů) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých.2) Emisní kurs 50 kusů (slovy: padesáti kusů) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých, tedy akcií o celkové jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých, bude splácen peněžitými vklady a k upsání těchto akcií svědčí stávajícím akcionářům přednostní právo.Každý akcionář má přednostní právo upsat část těchto nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.-Místem pro vykonání tohoto přednostního práva je sídlo obchodní společnosti REČAVA a.s. na adrese Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51.Lhůta pro vykonání tohoto přednostního práva jsou dva měsíce. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, oznámením, zveřejněném v Obchodním věstníku a celostátně distribuovaném deníku PRÁVO, a to v rámci informace o přednostním právu dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku.Na každou jednu stávající kmenovou akcii obchodní společnosti REČAVA a.s. ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých, připadá podíl ve výši 50/129 na každé nové kmenové akcii obchodní společnosti REČAVA a.s. ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých.Na každou jednu stávající kmenovou akcii obchodní společnosti REČAVA a.s. ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, připadá podíl ve výši 125/129 na každé nové kmenové akcii obchodní společnosti REČAVA a.s. ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých.Upisovat lze pouze celé akcie.Každý akcionář, který využije svého přednostního práva, je povinen splatit 30 % (slovy třicet procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 2657405036/2400, vedený u eBanky, a.s., který za tímto účelem obchodní společnost REČAVA a.s. otevřela na své jméno, a zbývajících 70 % (slovy sedmdesát procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií je povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na tento účet společnosti.S využitím přednostního práva bude upisováno 50 kusů (slovy: padesát kusů) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za emisní kurs 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých, za jednu tuto novou akcii.Všechny akcie, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady a které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to panu Ing. Zdeňku Čablovi, rodné číslo 561014/0239, bytem Slaný, Lacinova 650/4, a to za emisní kurz shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za emisní kurs 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých.Místem pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a obchodní společností REČAVA a.s. je sídlo obchodní společnosti REČAVA a.s., a to Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51.Lhůta pro upisování nových akcií určitým zájemcem, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a obchodní společností REČAVA a.s. činí dva měsíce.Společnost REČAVA a.s. doručí určitému zájemci panu Ing. Zdeňku Čablovi písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií.Určitý zájemce pan Ing. Zdeněk Čabla, je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem tak, že 30 % (slovy třicet procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií je povinen splatit nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 2657405036/2400, vedený u eBanky, a.s., který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno a zbývajících 70 % (slovy sedmdesát procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií je povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na tento účet společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 8. ledna 2008 - 21. dubna 2008 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 19.12.2007:Základní kapitál obchodní společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, identifikač... ní číslo 278 87 499, se zvyšuje o částku 15.000.000,- Kč, slovy patnáct miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 278 87 499, bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen peněžitými vklady.Celkem bude upisováno 30 kusů (slovy: třicet kusů) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých. S každou jednou touto novou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč bude spojeno 5 hlasů při hlasování na valné hromadě.Jelikož se jediný akcionář před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva a všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to takto:1. panu Ing. Stanislavu Veseckému, rodné číslo 580814/0855, bytem Slaný, Wilsonova 621/4, okres Kladno, kterému bude nabídnuto k upsání 5 (slovy: pět) kusů nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, za emisní kurz 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, tedy za celkový emisní kurz všech nových akcií ve výši 2.500.000,- Kč, slovy dva milióny pětset tisíc korun českých.2. paní Mgr. Monice Kořínkové, rodné číslo 695429/0002, bytem Praha 1, Biskupský dvůr 1, které budou nabídnuty k upsání 2 (slovy: dva) kusy nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, za emisní kurz 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, tedy za celkový emisní kurz všech nových akcií ve výši 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých.3. panu Martinu Koulovi, rodné číslo 690318/0669, bytem Unhošť, Pražská 864, kterému budou nabídnuty k upsání 2 (slovy: dva) kusy nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, za emisní kurz 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, tedy za celkový emisní kurz všech nových akcií ve výši 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých.4. panu Ing. Zdeńku Čablovi, rodné číslo 561014/0239/0855, bytem Slaný, Lacinova 650, kterému bude nabídnuto k upsání 10 (slovy: deset) kusů nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, za emisní kurz 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, tedy za celkový emisní kurz všech nových akcií ve výši 5.000.000,- Kč, slovy pět miliónů korun českých.5. paní Aleně Levé, rodné číslo 615803/6720, bytem Slaný, Chadalíkova 1235, které bude nabídnuto k upsání 5 (slovy: pět) kusů nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, za emisní kurz 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, tedy za celkový emisní kurz všech nových akcií ve výši 2.500.000,- Kč, slovy dva milióny pětset tisíc korun českých.6. panu Václavu Holečkovi, rodné číslo 650209/1145, bytem Kyšice, Nová 101, kterému bude nabídnuto k upsání 6 (slovy: šest) kusů nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, za emisní kurz 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých, tedy za celkový emisní kurz všech nových akcií ve výši 3.000.000,- Kč, slovy tři milióny korun českýchMístem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smluv o upsání akcií mezi výše uvedenými určitými zájemci, a sice panem Ing. Stanislavem Veseckým, paní Mgr. Monikou Kořínkovou, panem Ing. Martinem Koulou, panem Ing. Zdeňkem Čablou, paní Alenou Levou a panem Václavem Holečkem (dále jen určití zájemci) a obchodní společností REČAVA a.s. je sídlo obchodní společnosti REČAVA a.s., a to Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51.Lhůta pro upisování nových akcií určitými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi těmito určitými zájemci a obchodní společností REČAVA a.s. činí tři měsíce.Společnost REČAVA a.s. doručí do dvou měsíců ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, každému určitému zájemci, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií.Emisní kurz všech nových upisovaných akcií je stejný a činí 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých , za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pětset tisíc korun českých.Každý určitý zájemce je povinen splatit 30 % (slovy třicet procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 2657405028/2400, vedený u eBanky, a.s., který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno, a zbývajících 70 % (slovy sedmdesát procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií je povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na tento účet společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 22. listopadu 2007 - 7. dubna 2008 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 22.8.2007:Základní kapitál obchodní společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, identifikačn... í číslo 278 87 499, se zvyšuje o částku 8,800.000,- Kč, slovy osm miliónů osmset tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 2,000.000,- Kč, slovy dva milióny korun českých, na částku 10,800.000,- Kč, slovy deset miliónů osmset tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 278 87 499, bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen nepeněžitým vkladem.Celkem bude upisováno 44 kusů (slovy: čtyřicetčtyři kusů) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých.Jelikož se zvyšuje základní kapitál nepeněžitým vkladem a stávající akcionáři nemají přednostní právo na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva a všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to manželům panu Ing. Zdeňku Čablovi, rodné číslo 561014/0239, bytem Slaný, Lacinova 650/4, a paní Ing. Ivaně Čablové, rodné číslo 685121/0058, bytem Slaný, Lacinova 650/4, který tedy bude nabídnuto k upsání všech 44 kusů (slovy: čtyřicetčtyři kusů) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých, za emisní kurz 203.867,50 Kč, slovy dvěstětři tisíce osmsetšedesátsedm korun českých a padesát haléřů, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých, tedy za celkový emisní kurz všech nových akcií ve výši 8,970.170,- Kč, slovy osm miliónů devětsetsedmdesát tisíc jednostosedmdesát korun českých. Manželé pan Ing. Zdeněk Čabla a paní Ing. Ivana Čablová budou všechny tyto akcie nabývat do jejich společného jmění manželů, , neboť nepeněžitý vklad, kterým budou splácet tyto akcie, tvoří jejich společné jmění manželů.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitými zájemci, a to manžely panem Ing. Zdeňkem a paní Ing. Ivanou Čablovými a obchodní společností REČAVA a.s. je sídlo obchodní společnosti REČAVA a.s., a to Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51.Lhůta pro upisování nových akcií určitými zájemci, a to manžely panem Ing. Zdeňkem a paní Ing. Ivanou Čablovými, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi těmito určitými zájemci a obchodní společností REČAVA a.s. činí tři měsíce.Společnost REČAVA a.s. doručí do dvou měsíců ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, určitým zájemcům, a to manželům panu Ing. Zdeňku Čablovi a paní Ing. Ivaně Čablovým, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií.Emisní kurz všech nových upisovaných akcií je stejný a činí 203.867,50 Kč, slovy dvěstětři tisíce osmsetšedesátsedm korun českých a padesát haléřů, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých.Určití zájemci, a to manželé pan Ing. Zdeněk a paní Ing. Ivana Čablovi, jsou povinni celý emisní kurs všech jimi upsaných nových akcií ve výši 8,970.170,- Kč, slovy osm miliónů devětsetsedmdesát tisíc jednostosedmdesát korun českých, splatit v rozsahu 100 % (slovy jednosto procent) nepeněžitým vkladem, a to vkladem nemovitostí, které manželé pan Ing. Zdeněk a paní Ing. Ivana Čablovi vlastní ve svém společném jmění manželů a které může společnost hospodářsky využít ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, tedy nepeněžitým vkladem, který tvoří:celé nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Slaný, na listu vlastnictví číslo 3234 pro okres kladno, obec i katastrální území Slaný, a sice budova čp. 526 Slaný, postavená na pozemku parc. č. st. 321/2 zastavěná plocha a nádvoří, s pozemkem parc. č. st. 321/2 zastavěná plocha a nádvoří, včetně venkovních úprav, a to zpevněné plochy dvorku.Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 2890-206/07 vypracovaným soudním znalcem Miroslavem Justem, ze dne 9.8.2007, který byl pro tento úkon jmenován usnesením Městského soudu v Praze, číslo jednací 2 Nc 4745/2007-12, ze dne 27.7.2007, podle kterého byl tento nepeněžitý vklad oceněn na částku 8,970.170,- Kč, slovy osm miliónů devětsetsedmdesát tisíc jednostosedmdesát korun českých.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tedy částka 170.170,- Kč, slovy jednostosedmdesát tisíc jednostosedmdesát korun českých, je emisní ážio.Lhůta pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je dva měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitými zájemci, a to manžely panem Ing. Zdeňkem a paní Ing. Ivanou Čablovými, a obchodní společností REČAVA a.s.Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodní společnosti REČAVA a.s., a to Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51.Určitým zájemcům, a to manželům panu Ing. Zdeňku a paní Ing. Ivaně Čablovým, bude za tento nepeněžitý vklad vydáno do jejich společného jmění manželů všech 44 kusů (slovy: čtyřicetčtyři kusů) nových kmenových akcií společnosti REČAVA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů