35 236 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.3.2012 Praha 9 - Černý Most, Marešova 643/6, PSČ 19800

Historické adresy

17.5.2007 - 8.3.2012 Praha 1, Mezibranská 1579/4, PSČ 11000

27899136

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

17. května 2007

Datová schránka

m5meyp5

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11872

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.6.2008

35 236 000 Kč

Historické jmění

11.1.2008 - 24.6.2008

15 236 000 Kč

20.7.2007 - 11.1.2008

2 000 000 Kč

17.5.2007 - 20.7.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 14

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 22. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 20. června 2008 - 24. června 2008 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 19.6.2008 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto:- že zvyšuje svůj základní kapitál Společnosti o 20.000.000,- Kč (s... lovy : dvacet milionů korun českých) na částku 35.236.000,- Kč (slovy : třicet pět milionů dvě stě třicet šest tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,- upsáním nových kmenových akcií Společnosti neregistrovaných, vydaných na majitele v listinné podobě v počtu 20 (slovy : dvacet) ks s jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč (slovy : jeden milion korun českých),- jediným upisovatelem nových akcií je současný jediný akcionář, obchodní společnost AB CONSULT CZECH, s.r.o., identifikační číslo 257 04 737, se sídlem Praha 1, Mezibranská 1579/4, PSČ 110 00,- že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky ve výši 20.000.000,- Kč (slovy : dvacet milionů korun českých) vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to pohledávky plynoucí ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi jediným akcionářem a společností dne 4.1.2008 (slovy : čtvrtého ledna roku dva tisíce osm),- lhůta pro úpis a ke splacení celého emisního kursu se stanoví do 14 (slovy : čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- místem úpisu je sídlo společnosti v pracovní dny od 9 do 16 hodin. zobrazit více skrýt více
  • 23. listopadu 2007 - 11. ledna 2008 : Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti:I. zv y š u j e základní kapitál společnosti Lindův Dvůr a.s. se sídlem Praha l, Mezibranská1579/4, PSČ 110... 00, IČ: 278 99 136 z 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny českých o 13.236 000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstětřicetšest tisíc korun českých) na celkových 15.236.000,- Kč ( slovy: patnáct milionů dvě stě padesát jedna tisíc korun českých), a to formou nepeněžitého vkladu s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je ekonomické posílení společnosti.a) rozhodl o tom, že nově upsáno bude 132 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 1 kus kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 36.000,-Kč (slovy: třicetšest tisíc korun českých) s tím, že tyto akcie nebudou registrované a s tím, že emisní kurs každé akcie je rovný její nominální hodnotě,b) akcie ve výši 13.236.000,- Kč se upisují nepeněžitým vkladem v hodnotě 13.236.000,-Kč a na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva schvaluje vyloučení přednostního práva stávajícího akcionáře k úpisu nových akcií v rámci zvýšení základního kapitálu ve smyslu úst. § 204a odst. l obchodního zákoníku a nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem kterým je Eva Marková t.j. bez využití přednostního práva stávajícího jediného akcionáře, a současně prohlašuje, že se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu akcií ve smyslu tohoto rozhodnutí.c) úpis akcií provede Eva Marková , r.č. 685226/0514, bytem: Praha l, Josefov, Široká 65/14, která se bude na zvýšení základního kapitálu podílet nepeněžitým vkladem v hodnotě 13.236 000,- (slovy: třináct miliónů dvěstětřicetšest tisíc korun českých) a upíše všech 132 ks akcií kmenových listinných akcií znějících na majitele, každé o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, a 1ks akcie znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 36.000,-Kč.d) schvaluje upisování nových akcií těmito nepeněžitými vklady :nemovitý majetek:1. - pozemek č.parc. St. 122/10 o výměře 1063 m2 - zastavěná plocha a nádvoří,--- budova bez č.p./č.e., zem. Stav, na parcele St. 122/10 ,'vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Malešov u Hoštky, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 815. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 607-141/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milión korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.2. - pozemek č. parc. 246 o výměře 3622 m2,- pozemek č. parc. 248 o výměře 6967 m2,- pozemek č. parc. 259/5 o výměře 1408 m2,vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Kochovice, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 884. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 649-143a/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 11.000,- Kč ( slovy: jedenáct tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.3. - pozemek č. parc. St. 316 o výměře 14 m2 , zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek č. parc. 1901 o výměře 1158, zahrada,- pozemek č. parc. 1904/1 o výměře 11.169 m2, orná půda,- rekreační chata bez č.p./č.e., zem. Stav, na parcele St. 316,vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Roudnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 608-142b/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 700.000,- Kč ( slovy: sedm set tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.4. - pozemek č. parc. St. 481 o výměře 45 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek č. pare. 2201/2 o výměře 243 m2, trvalý travní porost,- pozemek č. parc.2205 o výměře 450 m2 , trvalý travní porost,- pozemek č. parc. 2208 o výměře 342 m2, trvalý travní porost,- pozemek č. parc. 2210 o výměře 277 m2 , trvalý travní porost,- pozemek č. parc. 2211 o výměře 539 m2, trvalý travní porost,- rekreační chata č.ev. 16 postavená na parcele St. 481,vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Roudnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 608-142a/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 550.000,- Kč ( slovy: pětset padesát tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.5. - pozemek č. parc. St. 373 o výměře 37 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek č. parc. 2251 o výměře 1.788 m2, zahrada,- pozemek č. parc. 2252/1 o výměře 318 m2, orná půda,- pozemek č. parc. 2252/2 o výměře 506 m2, orná půda,- pozemek č. parc. 2252/3 o výměře 567 m2, orná půda,- pozemek č. parc. 2256/1 o výměře 386 m2, vinice,- pozemek č. parc. 2256/2 o výměře 519 m2, trvalý travní porost,- pozemek č. parc. 2606 o výměře 345 m2, ostatní plocha,- rekreační chata č.e. 9, rod.rekr, postavená na parcele St.373,vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Roudnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na L V č. 582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 608-142/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 900.000,- Kč ( slovy: devět set tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.6. - pozemek č. parc. 1281/2 o výměře 79 m2,- pozemek č. parc. 1692/2 o výměře 75 m2,- pozemek č. parc. 1717 , díl 2, o výměře 935 m2,- pozemek č. parc. 2672 o výměře 176,- pozemekč.parc. St. 318 o výměře 47 m2vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Rodnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č.582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 649-143/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 15.000,- Kč ( slovy: patnáct tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.7. - pozemek č. parc. 106/2 o výměře 1265 m2,zahrada,- pozemek č. parc. 108/3 o výměře 6381 m2,orná půda,- pozemek č. parc. 112/2 o výměře 497 m2, zahrada,vše zapsané v obci Vysoká, kat.území Bosyně, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č.715. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 649-143b/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 60.000,- Kč ( slovy: šedesát tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.8. - pozemek č. parc. St. 194 o výměře 946 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- budova č.p. 164, bydlení na parcele St 194,vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Rodnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č.582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 606-140/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 10.000.000,- Kč ( slovy: deset milionů korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.e) pro účely vkladu do základního kapitálu společnosti schvaluje jediný akcionář hodnotu uvedeného nepeněžitého vkladu v hodnotě 13.236 000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstětřicetšest tisíc korun českých) a schvaluje že hodnota nemovitostí oceněná nad rámec hodnoty vkladu se rovná výši emisního ážia t.j. částce 13.236 000,-Kč,f) stanoví, že místem úpisu akcií je sídlo společnosti Praha l, Mezibranská 1579/4 a lhůta pro úpis akcií trvá 30 dnů a počíná běžet následující den po zveřejnění pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze o zapsání úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií.g) Způsob úpisu a splacení - v souladu s úst. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku je upisovatel povinen upsat a splatit celý nepeněžitý vklad před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na základě smlouvy o úpisu akcií v souladu s úst. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 5. listopadu 2007 - 23. listopadu 2007 : Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti:I. zv y š u j e základní kapitál společnosti Lindův Dvůr a.s. se sídlem Praha l, Mezibranská1579/4, PSČ 110... 00, IČ: 278 99 136 z 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny českých o 13.236 000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstětřicetšest tisíc korun českých) na celkových 15.236.000,- Kč ( slovy: patnáct milionů dvě stě padesát jedna tisíc korun českých), a to formou nepeněžitého vkladu s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je ekonomické posílení společnosti.a) rozhodl o tom, že nově upsáno bude 132 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 1 kus kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 36.000,-Kč (slovy: třicetšest tisíc korun českých) s tím, že tyto akcie nebudou registrované a s tím, že emisní kurs každé akcie je rovný její nominální hodnotě,b) akcie ve výši 13.236.000,- Kč se upisují nepeněžitým vkladem v hodnotě 13.236.000,-Kč a na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva schvaluje vyloučení přednostního práva stávajícího akcionáře k úpisu nových akcií v rámci zvýšení základního kapitálu ve smyslu úst. § 204a odst. l obchodního zákoníku a nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem kterým je Eva Marková t.j. bez využití přednostního práva stávajícího jediného akcionáře, a současně prohlašuje, že se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu akcií ve smyslu tohoto rozhodnutí.c) úpis akcií provede Eva Marková , r.č. 685226/0514, bytem: Praha l, Josefov, Široká 65/14, která se bude na zvýšení základního kapitálu podílet nepeněžitým vkladem v hodnotě 13.236 000,- (slovy: třináct miliónů dvěstětřicetšest tisíc korun českých) a upíše všech 132 ks akcií kmenových listinných akcií znějících na majitele, každé o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, a 1ks akcie znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 36.000,-Kč.d) schvaluje upisování nových akcií těmito nepeněžitými vklady :nemovitý majetek:1. - pozemek č.parc. St. 122/10 o výměře 1063 m2 - zastavěná plocha a nádvoří,--- budova bez č.p./č.e., zem. Stav, na parcele St. 122/10 ,'vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Malešov u Hoštky, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 815. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 607-141/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milión korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.2. - pozemek č. parc. 246 o výměře 3622 m2,- pozemek č. parc. 248 o výměře 6967 m2,- pozemek č. parc. 259/5 o výměře 1408 m2,vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Kochovice, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 884. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 649-143a/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 11.000,- Kč ( slovy: jedenáct tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.3. - pozemek č. parc. St. 316 o výměře 14 m2 , zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek č. parc. 1901 o výměře 1158, zahrada,- pozemek č. parc. 1904/1 o výměře 11.169 m2, orná půda,- rekreační chata bez č.p./č.e., zem. Stav, na parcele St. 316,vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Roudnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 608-142b/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 700.000,- Kč ( slovy: sedm set tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.4. - pozemek č. parc. St. 481 o výměře 45 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek č. pare. 2201/2 o výměře 243 m2, trvalý travní porost,- pozemek č. parc.2205 o výměře 450 m2 , trvalý travní porost,- pozemek č. parc. 2208 o výměře 342 m2, trvalý travní porost,- pozemek č. parc. 2210 o výměře 277 m2 , trvalý travní porost,- pozemek č. parc. 2211 o výměře 539 m2, trvalý travní porost,- rekreační chata č.ev. 16 postavená na parcele St. 481,vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Roudnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 608-142a/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 550.000,- Kč ( slovy: pětset padesát tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.5. - pozemek č. parc. St. 373 o výměře 37 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek č. parc. 2251 o výměře 1.788 m2, zahrada,- pozemek č. parc. 2252/1 o výměře 318 m2, orná půda,- pozemek č. parc. 2252/2 o výměře 506 m2, orná půda,- pozemek č. parc. 2252/3 o výměře 567 m2, orná půda,- pozemek č. parc. 2256/1 o výměře 386 m2, vinice,- pozemek č. parc. 2256/2 o výměře 519 m2, trvalý travní porost,- pozemek č. parc. 2606 o výměře 345 m2, ostatní plocha,- rekreační chata č.e. 9, rod.rekr, postavená na parcele St.373,vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Roudnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na L V č. 582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 608-142/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 900.000,- Kč ( slovy: devět set tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.6. - pozemek č. parc. 1281/2 o výměře 79 m2,- pozemek č. parc. 1692/2 o výměře 75 m2,- pozemek č. parc. 1717 , díl 2, o výměře 935 m2,- pozemek č. parc. 2672 o výměře 176,vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Rodnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č.582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 649-143/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 15.000,- Kč ( slovy: patnáct tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.7. - pozemek č. parc. 106/2 o výměře 1265 m2,zahrada,- pozemek č. parc. 108/3 o výměře 6381 m2,orná půda,- pozemek č. parc. 112/2 o výměře 497 m2, zahrada,vše zapsané v obci Vysoká, kat.území Bosyně, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č.715. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 649-143b/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 60.000,- Kč ( slovy: šedesát tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.8. - pozemek č. parc. St. 194 o výměře 946 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- budova č.p. 164, bydlení na parcele St 194,vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Rodnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č.582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 606-140/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 10.000.000,- Kč ( slovy: deset milionů korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého.e) pro účely vkladu do základního kapitálu společnosti schvaluje jediný akcionář hodnotu uvedeného nepeněžitého vkladu v hodnotě 13.236 000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstětřicetšest tisíc korun českých) a schvaluje že hodnota nemovitostí oceněná nad rámec hodnoty vkladu se rovná výši emisního ážia t.j. částce 13.236 000,-Kč,f) stanoví, že místem úpisu akcií je sídlo společnosti Praha l, Mezibranská 1579/4 a lhůta pro úpis akcií trvá 30 dnů a počíná běžet následující den po zveřejnění pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze o zapsání úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií.g) Způsob úpisu a splacení - v souladu s úst. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku je upisovatel povinen upsat a splatit celý nepeněžitý vklad před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na základě smlouvy o úpisu akcií v souladu s úst. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů