Trendy

30 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-16 422 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

30 158 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.2.2016 Budějovická 1912/64b, Krč, 140 00 Praha 4

Historické adresy

16.5.2008 - 5.2.2016 Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 11000
30.5.2007 - 16.5.2008 Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 705/16, PSČ 11000

27903931

DIČ

od 1.3.2008

CZ27903931

Datová schránka

4budhaf

Historické názvy

16.5.2008 - 2.2.2017

CPDP Logistics Park Kladno I a.s.

30.5.2007 - 16.5.2008

LPKD a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11911

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.12.2009

32 000 000 Kč

Historické jmění

30.5.2007 - 18.12.2009

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

3035372 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. února 2017 : Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 1.2.2017 byla společnost CPDP Logistics Park Kladno I a.s., se sídlem Budějovická 1912/64b, Krč, 140 00 Praha 4, IČ Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 1.2.2017 byla společnost CPDP Logistics Park Kladno I a.s., se sídlem Budějovická 1912/64b, Krč, 140 00 Praha 4, IČ...O 27903931, sp. zn. B 11911 vedená u Městského soudu v Praze, zrušena s likvidací, a to ke dni 1.2.2017. Uvedeným dnem společnost vstoupila do likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 18. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. července 2014 - 2. února 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 18. července 2014 - 2. února 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 11. prosince 2009 - 18. prosince 2009 : Jediný akcionář rozhodl dne 25. listopadu 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti CPDP Logistics Park Kladno I a.s. takto:Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním no... vých akcií1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 30,000.000,- Kč (třicet milionů korun českých), tj. ze stávající výše 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši 32,000.000,- Kč (třicet dva milionů korun českých).2) Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním 3 (tří) kusů nových, kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10,000.000,- Kč (deset milionů korun českých).3) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4) Emisní kurs každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem.5) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář, společnost CEE Property Development Portfolio B.V., s adresou sídla Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná do obchodního rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod č. 34211211, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.6) Místo a lhůta pro upsání akcií: nejpozději ve lhůtě 15 (patnáct) dnů po zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je společnost povinna doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. K upsání akcií, tj. k uzavření smlouvy o upsání akcií, poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem upsání akcií, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude adresa sídla společnosti: Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.7) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií.Jediný akcionář splatí emisní kurs akcií výhradně započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií. Jedná se o pohledávku na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností jako dlužníkem a jediným akcionářem jako věřitelem dne 29. dubna 2008, na základě které měl jediný akcionář vůči společnosti k 31. říjnu 2009 pohledávku v celkové výši 68.557.748,59 Kč (šedesát osm milionů pět set padesát sedm tisíc sedm set čtyřicet osm korun českých a padesát devět haléřů), v rozdělení na jistinu ve výši 59.536.483,- Kč (padesát devět milionů pět set třicet šest tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých) a naběhlý smluvní úrok ve výši 9.021.265,59 Kč (devět milionů dvacet jedna tisíc dvě stě šedesát pět korun českých padesát devět haléřů).K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 30,000.000,- Kč (třicet milionů korun českých), která je tvořena celým smluvním úrokem k 31. říjnu 2009 ve výši 9.021.265,59 Kč (devět milionů dvacet jedna tisíc dvě stě šedesát pět korun českých padesát devět haléřů) a z jistiny k 31. říjnu 2009 částí jistiny ve výši 20.978.734,41 Kč (dvacet milionů devět set sedmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých a čtyřicet jedna haléřů).Jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlasí se započtením výše uvedené peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií.8) Společnost doručí jedinému akcionáři návrh smlouvy o započtení pohledávek při uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, a to do 10 (deseti) dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií, vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů