-70 tis. Kč

Ztráta za rok 2007

2 031 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2007

0

Zaměstnanců za rok 2007

Základní údaje

Historické adresy

31.5.2007 - 31.12.2015 Průhonice, Kunratická 304, PSČ 25243

27909328

DIČ

Není plátce DPH

24.7.2007 - 6.10.2009

CZ27909328

Datum vzniku

31. května 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2015

Datová schránka

vkgesxs

Historické názvy

31.5.2007 - 31.12.2015

Koleje Vyškov, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11962

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

4.6.2015 - 31.12.2015

2 100 000 Kč

31.5.2007 - 4.6.2015

2 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Černošice

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2015 - 31. prosince 2015 : Vymazává se společnost Koleje Vyškov, a.s. se sídlem Průhonice, Kunratická 304, PSČ 25243, IČO: 27909328, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zna... čka B 11962, z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Na základě fúze sloučením společnosti dekko reality, a.s., se sídlem Řitka, K Varadovu 194, PSČ 25203, IČO: 27565521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11750, jako nástupnické společnosti, a společnosti Koleje Vyškov, a.s. se sídlem Průhonice, Kunratická 304, PSČ 25243, IČO: 27909328, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11962, jako zanikající společnosti, přešlo jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost a k zániku zanikající společnosti bez likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 7. listopadu 2012 - 31. prosince 2015 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek:a) částka, o níž má být zvýšen základní kapitál:základní kapitál společnosti Koleje Vyškov, a.s.... se zvyšuje o částku ve výši 6.502.000,- Kč, (slovy: šest milionů pět set dva tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) na novou výši 8.602.000,- Kč (slovy: osm milionů šest set dva tisíc korun českých), s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; důvodem zvýšení základního kapitálu je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti Společnosti.b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií:počet akcií: 6 502 ks (slovy: šest tisíc pět set dva kusů),jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno,podoba: listinná akcie;emisní kurs každé akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).c) údaj o přednostním právu na upisování akcií:všechny upsané akcie budou splaceny nepeněžitými vklady, u nichž je přednostní právo k úpisu akcií z povahy věci vyloučeno. d) úpis akcií a jejich splacení nepeněžitými vklady:akcie budou upsány stávajícími akcionáři takto:- akcionář Blanka Dědečková, datum nar. 20.9.1962, bytem Praha 10, Tehovská 72, PSČ 10000, upíše 1.664 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, tj. celkem o jmenovité hodnotě 1.664.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set šedesát čtyři tisíc korun českých) za celkový emisní kurz 1.664.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set šedesát čtyři tisíc korun českých), a upsané akcie splatí nepeněžitým vkladem o tomto předmětu:- spoluvlastnickým podílem ve výši 4/77 (čtyři sedmdesáti sedminy) železniční dráhy – vlečky (železniční spodek a svršek) včetně tří výhybek a mostního objektu. Kolejová vlečka a odevzdávkové kolejiště začíná v kilometrech od 0,000 km vlečky do 1, 782 km; v průmyslové oblasti Vyškov, v katastrálním území Dědice - spoluvlastnickým podílem ve výši ½ (jedné poloviny) kolejové vlečky a odevzdávkového kolejiště (železničního spodku a svršku) v kilometrech od 1.782 km do 3.275 km včetně šesti výhybek v průmyslové oblasti Vyškov, v katastrálním území Dědice,nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 4-605/12, ze dne 1. října 2012, znalce Ing. Emanuela Marka, celkovou částkou Kč 1.664.000 Kč (slovy: jeden milion šest set šedesát čtyři tisíc korun českých);- akcionář Jitka Kovalová, datum nar. 7.11.1963, bytem Průhonice, Kunratická 304, PSČ 25243, upíše 1.664 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, tj. celkem o jmenovité hodnotě 1.664.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set šedesát čtyři tisíc korun českých) za celkový emisní kurz 1.664.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set šedesát čtyři tisíc korun českých), a upsané akcie splatí nepeněžitým vkladem o tomto předmětu:- spoluvlastnickým podílem ve výši 4/77 (čtyři sedmdesáti sedminy) železniční dráhy – vlečky (železniční spodek a svršek) včetně tří výhybek a mostního objektu. Kolejová vlečka a odevzdávkové kolejiště začíná v kilometrech od 0,000 km vlečky do 1, 782 km; v průmyslové oblasti Vyškov, v katastrálním území Dědice- spoluvlastnickým podílem ve výši ½ (jedné poloviny) kolejové vlečky a odevzdávkového kolejiště (železničního spodku a svršku) v kilometrech od 1.782 do 3.275 včetně šesti výhybek v průmyslové oblasti Vyškov, v katastrálním území Dědice,přičemž nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 4-605/12, ze dne 1. října 2012, znalce Ing. Emanuela Marka, celkovou částkou Kč 1.664.000 Kč (slovy: jeden milion šest set šedesát čtyři tisíc korun českých);- akcionář Veronika Pujmanová, datum nar. 20.12.1972, bytem Půlkruhová 45, Praha 6, PSČ 160 00, upíše 3.174 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, tj. celkem o jmenovité hodnotě 3.174.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých) za celkový emisní kurz 3.174.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých) a upsané akcie splatí nepeněžitým vkladem o tomto předmětu:spoluvlastnickým podílem ve výši 69/77 (šedesát devět sedmdesát sedmin) železniční dráhy – vlečky (železniční spodek a svršek) včetně tří výhybek a mostního objektu. Kolejová vlečka a odevzdávkové kolejiště začíná v kilometrech od 0,000 km vlečky do 1, 782 km; v průmyslové oblasti Vyškov, v katastrálním území Dědice přičemž nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 4-605/12, ze dne 1. října 2012, znalce Ing. Emanuela Marka, celkovou částkou 3.174.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých);e) valná hromada schvaluje:- celkovou hodnotu nepeněžitého vkladu částkou ve výši 6.502.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set dva tisíc korun českých),- předmět vkladu o tomto popisu: kolejová vlečka a odevzdávkové kolejiště (železniční spodek a svršek) v kilometrech od 0 kilometrů do 3.275 kilometrů včetně devíti výhybek a mostu v průmyslové oblasti Vyškov, v katastrálním území Dědice, na pozemcích jiných vlastníků,III. počet akcií, jež budou vydány za tento nepeněžitý vklad:počet akcií 6.502 ks (slovy: šest tisíc pět set dva kusy), jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno, podoba: listinná akcie; emisní kurs každé akcie: 1.000,- Kčf) Místo a lhůta pro upsání a splacení nepeněžitých vkladů;Místo pro upisování akcií je v sídle společnosti na adrese Průhonice, Kunratická 304, PSČ 252 43, v pracovní dny od 10.00 hod do 16.00 hod; lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů a začíná běžet prvního dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, s tím že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovatelům oznámena představenstvem bez zbytečného odkladu (do pěti dnů od podání návrhu) písemně, nebo osobním předáním oznámení, přičemž přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií; akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi Společností a upisovatelem.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz jimi upsaných nových akcií do 30-ti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, a to předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem vkladatele o vložení předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti s tím, že místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo Společnosti na adrese Průhonice, Kunratická 304, PSČ 252 43, v pracovní dny od 10.00 hod do 16. 00 hod. zobrazit více skrýt více
posunout dolů