37 707 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

- 171 053 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

496 422 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

7

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 24.2.2017 Hostivařská 92/6, Hostivař, 102 00 Praha 10

Historické adresy

11.6.2007 - 24.2.2017 Praha 10 - Hostivař, Hostivařská 92/6, PSČ 10200

27913261

DIČ

od 1.7.2007

CZ27913261

Datum vzniku

11. června 2007

Datová schránka

8wtdnay

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11997

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.10.2013

33 860 008 Kč

Historické jmění

19.1.2009 - 15.10.2013

2 418 572 000 Kč

13.3.2008 - 19.1.2009

2 294 708 000 Kč

11.6.2007 - 13.3.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 15

Bankovní účty

zvěřejněno 25.1.2017

1031061986 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 2. prosince 2008 - 19. ledna 2009 : Valná hromada společnosti DANYLIV CAPITAL a.s. (dále jen ?Společnost?) rozhodla na svém mimořádném zasedání konaném dne 24.11.2008 v notářské kanceláři JUDr. Romana Hochmana, se sí... dlem v Praze 1, Hybernská 9, PSČ 110 00, o zvýšení základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku následovně:1) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 2.294.708.000,-Kč ( slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát čtyři milionů sedm set tisíc korun českých) o částku 123.864.000,-Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých) na částku 2.418.572.000.-Kč ( slovy: dvě miliardy čtyři sta osmnáct milionů pět set sedmdesát dva tisíce korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:123 864 ( Slovy: jedno sto dvacet tři tisíce osm set čtyři) ks kmenových akcií na jméno v listinné hodnotě každé akcie 1.000,-Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) ( dále jen ?Akcie?).3) Všechny Akcie budou upsány předem určeným zájemcem ? akcionářemSpolečnosti ? panem Vasylem Bechvarzhem, nar. 11.6.1969, bytem Praha 7, Troja, Trojská 725/181b, PSČ 171 00 ( dále jen ?Upisovatel?), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.4) Lhůta k upsání Akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsáníAkcií.Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující o počátku běhu lhůty k upsání Akcií, doručí Společnost Upisovateli ( předem určenému zájemci) ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Místem pro upisování Akcií je sídlo Společnosti.5) Emisní kurs každé z Akcií činí 1.000,- Kč. Celkový emisní kurs všech Akcií činí123.864.000.- Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých).6) Předmět a ocenění nepeněžitého vkladu:Akcie, tedy 123.864 ( slovy: jedno sto dvacet tři tisíc osm set šedesát čtyři) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč, budou vydány Upisovateli za následující nepeněžitý vklad:Předmět vkladu ? nemovitosti ve výlučném vlastnictví akcionáře, Upisovatele a vkladatele Vasyla Bechvarzhe ( Bečváře):pozemek parc. č. 288/8 ? lesní pozemek o výměře 4923 m2,pozemek parc. č. 288/95 ? lesní pozemek o výměře 4697 m2,pozemek parc. č. 288/96 ? lesní pozemek o výměře 4978 m2,pozemek parc. č.st. 815 ? zastavěná plocha a nádvoří o výměře 301 m2,pozemek parc.č. st. Zastavěná plocha a nádvoří o výměře 430 m2pozemek parc. č. st. 817 ? zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2rozestavěná budova bez čp/če ? způsob využití rodinný dům, na pozemku parc. st. 815 ? zastavěná plocha a nádvoří,budova bez čp/če ? způsob využití jiná stavba,na pozemku parc. č. st. 816 ? zastavěná plocha a nádvoří,budova bez čp/če ? způsob využití jiná stavba,na pozemku parc. č. st. 817 ? zastavěná plocha a nádvoří,vše v katastrálním území Jevany, obec Jevany, okres Praha ? východ, zapsané na listuvlastnictví č. 823 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ ( dále jen ?Nepeněžitý vklad?).Ocenění vkladu:Hodnota všech shora popsaných nemovitostí byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 11-11-2008/219 ze dne 11.11.2008, vypracovaného znalcem Appraisal services ? Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1, PSČ 110 00, IČ 27599582, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4760/2008-14 ze dne 30.6.2008, které nabylo právní mocidne 25.7.2008, na částku 123.864.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých).Hodnota Nepeněžitého vkladu ve vlastnictví Upisovatele, činí podle shora citovaného znaleckého posudku částku 123.864.000,-Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých), z této částky se na Nepeněžitý vklad započítává celá částka 123.864.000,-Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých). strana čtvrtá7) Místo a lhůta splacení Nepeněžitého vkladu:Vkladatel je povinen předat Společnosti v místě, kde se nacházejí nemovitosti, ve lhůtě 30 dnů od upsání Akcií, nejpozději však před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, písemné prohlášení podle § 60 odst. 1. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí, je vklad splacen. zobrazit více skrýt více
  • 21. února 2008 - 13. března 2008 : Valná hromada společnosti DANYLIV CAPITAL a.s., IČ: 279 13 261, se sídlem Praha 10, Hostivař, Hostivařská 92/6, PSČ 102 00 (dále jen "Společnost"), rozhodla o zvýšení základního ka... pitálu Společnosti dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku následovně:1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 2.292.708.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc korun českých) na částku 2.294.708.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát čtyři milionů sedm set osm tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 2 292 708 (slovy: dva miliony dvě stě devadesát dva tisíc sedm set osm) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen "Akcie").3) Všechny Akcie budou upsány předem určeným zájemcem - akcionářem Společnosti - panem Vasylem Bechavarzhem, nar. 11.6.1969, bytem Tachov, Bělojarská 1524/11, PSČ 347 01 (dále jen "Upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.4) Lhůta k upsání Akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upssání Akcií, doručí Společnost Upisovateli (předem určenému zájemci) ve lhůtě 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování Akcií je sídlo Společnosti.5) Emisní kurz každé z Akcií činí 1.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech Akcií činí 2.292.708,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc korun českých).6) Předmět a ocenění nepeněžitéhéo vkladu: Akcie, tedy 2 292 708 (slovy: dva miliony dvě stě devadesát dva tisíc sedm set osm) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, budou vydány Upisovateli za následující nepeněžitý vklad:Předmět vkladu: 102 kusů kmenovýcz akcií na jméno v listinné podobě, emitovaných společností Korlea Invest Holding AG, reg. č. CH-320.4.056.902-0, se sídlem Švýcarská konfederace, 8200 Schaffhausen, Vordergasse 3, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- CHF (dále jen "Nepeněžitý vklad");Ocenění vkladu:hodnota všech 200 ks akcií emitovaných společností Korlea Invest Holding AG byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 04-01-2008/03 ze dne 31.12.2007, vypracovaného znalcem Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČO 27599582, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4977/2007-13 ze dne 19. října 2007, na částku 4.495.506.000,- Kč (slova: čtyři miliardy čtyři sta devadestát pět milionů pět set šest tisíc korun českých);hodnosta Nepeněžitého vkladu - tedy 102 ks akcií emitovaných společnostíd Korlea Invest Holding AG, ve vlastnictví Upisovatele, činí podle shora citovaného znalecklého posudku čásktu 2.292.708.060,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc šedesát korun českých); z této částky se na Nepeněžitý vklad započítává částka 2.292.708000, Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc korun českých) a částka ve výši 60,-- Kč (slovy: šedesát korun českých) tvoří emisní ážio.7) Místo a lhůta splacení Nepeněžitého vkladu:Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu mezi Společností a Upisovatelem a předáním Nepeněžitého vkladu Společnosti ve smyslu § 60 odst. 2 obchodního zákoníku, a to v sídle Společnosti a ve lhůtě 30 dnů od upsání Akcií Upisovatelem. zobrazit více skrýt více
posunout dolů