18 712 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

-10 748 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

4 344 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 24.3.2015 Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

1.10.2007 - 24.3.2015 Praha 1, Václavské náměstí 823/33, PSČ 11000
25.6.2007 - 1.10.2007 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083

27916979

DIČ

od 22.8.2007

CZ27916979

Datová schránka

ghrxj9k

Historické názvy

22.12.2010 - 24.3.2015

Český pivní festival, SE

22.12.2010 - 22.12.2010

Český pivní festival, SE v likvidaci

1.10.2007 - 22.12.2010

Český pivní festival, SE

25.6.2007 - 1.10.2007

THUNDERBOLT REAL,SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 5

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 7.12.2011

26 179 150 Kč

Historické jmění

13.8.2010 - 7.12.2011

23 629 900 Kč

30.4.2009 - 13.8.2010

13 432 900 Kč

25.3.2009 - 30.4.2009

13 372 900 Kč

25.6.2007 - 25.3.2009

3 399 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 24.10.2013

CZ5503000000000228851004

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. července 2016 : Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13.04.2016, 71 Cm 380/2015-27, které nabylo právní moci dne 08.06.2016, byl odvolán likvidátor Petr Grmolenský a jmenována JUDr. Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13.04.2016, 71 Cm 380/2015-27, které nabylo právní moci dne 08.06.2016, byl odvolán likvidátor Petr Grmolenský a jmenována JUDr. ...Marcela Marešová. zobrazit více skrýt více
  • 24. března 2015 : Společnost byla rozhodnutím řádné valné hromady zrušena s likvidací ke dni 15. března 2015. Po dobu likvidace bude společnost užívat svůj název s dodatkem "v likvidaci".
  • 4. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: minimálně 1 nejvíce 3
  • 4. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: minimálně 1 nejvíce 3
  • 4. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 22. prosince 2010 : Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací ze dne 28. listopadu 2008 bylo odvoláno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 6. ledna 2009. O této Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací ze dne 28. listopadu 2008 bylo odvoláno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 6. ledna 2009. O této... skutečnosti byl sepsán notářský zápis Nz 1/2009 v místě úkonu v Praha 10, Vinohradská 1511/230, notářkou JUDr. Vlastou Hoderovou se sídlem v Havířově, kancelář Havířov, Nám. Republiky 1521/1b. Ke dni 6.1.2009 zanikla funkce likvidátora. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. srpna 2011 - 7. prosince 2011 : 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 2.549.250,-- Kč (slovy dvamilionypětsetčtyřicetdevěttisícdvěstěpadesát korun českých), tj. dle přepočítacího koeficientu stanovené... ho dle článku 67 Nařízení rady k poslednímu dni měsíce, který předcházel založení společnosti, tj. ke dni 31. května 2007 (třicátéhoprvního května roku dvatisícesedm), tj. koeficientu 28,325 Kč (dvacetosmcelýchtřistadvacetpěttisícin koruny české), (dále jen ?Přepočítací koeficient?), ve výši 90.000,-- EUR (devadesáttisíc euro). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 9 (devět) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro), znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.4. Upsání všech 9 (devíti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro), znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci ? panu Karlu P r o c h á z k o v i , datum narození 21. ledna 1960, bytem Praha, Hodkovičky, Klánova 537/64, PSČ 147 00.5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Český pivní festival, SE v Praze 1, Václavské náměstí 823/33, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Český pivní festival, SE určitému zájemci písemným oznámením zaslaným poštou nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro), bude upsána emisním kursem 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro).9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií.10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 22. prosince 2010 - 22. prosince 2010 : Společnost Český pivní festival SE byla zrušena s likvidací ke dni 28. listopadu 2008 na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady, konané dne 28. listopadu 2008 a tímto dnem vsto... upila do likvidace. O této skutečnosti byl sepsán notářský zápis Nz 447/2008, sepsaný v místě úkonu v Praze 1, Václavské náměstí 823/33, 110 00, notářkou JUDr. Vlastou Hoderovou se sídlem v Havířově, kancelář Havířov, Nám. Republiky 1521/1b. zobrazit více skrýt více
  • 30. června 2010 - 13. srpna 2010 : 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.197.000,-- Kč (slovy desetmilionůjednostodevadesátsedmtisíc korun českých), tj. dle přepočítacího koeficientu stanoveného dle čl... ánku 67 Nařízení rady k poslednímu dni měsíce, který předcházel založení společnosti, tj. ke dni 31. května 2007 (třicátéhoprvního května roku dvatisícesedm), tj. koeficientu 28,325 Kč (dvacetosmcelýchatřistadvacetpěttisícin koruny české), (dále jen "Přepočítací koeficient"), ve výši 360.000,-- EUR (třistašedesáttisíc euro). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 36 (třicetšest) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro), znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3.Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.4.Upsání všech 36 (třicetišesti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro), znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, 15 Stoper House, Webber Street, SE1 ORE, registrační číslo 3820848, zapsané v Registru společností Crown Bay, Cardiff (dále též jen "PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED").5.Akcie je možno upsat v sídle společnosti Český pivní festival, SE v Praze 1, Václavské náměstí 823/33, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.6.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.7.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Český pivní festival, SE určitému zájemci písemným oznámením zaslaným poštou nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.8.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro), bude upsána emisním kursem 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro).9.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Český pivní festival, SE ve výši 10.197.000,-- Kč (slovy desetmilionůjednostodevadesátsedmtisíc korun českých), tj. dle Přepočítacího koeficientu ve výši 360.000,-- EUR (třistašedesáttisíc euro), za určitým zájemcem společností PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny a úroků peněžité pohledávky společnosti PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED za společností Český pivní festival, SE ve výši 10.197.000,-- Kč (slovy desetmilionůjednostodevadesátsedmtisíc korun českých), z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 16. června 2008 mezi společností PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED, na straně jedné jako věřitelem, a společností Český pivní festival, SE, na straně druhé jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. května 2009, ohledně poskytnutí půjčky ve výši 9.000.000,-- Kč (devětmilionů korun českých) s úrokem ve výši 12 % p.a. (dvanáct procent ročně).10.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Český pivní festival, SE určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.11.Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 13. února 2009 - 25. března 2009 : jediný akcionář společnosti Český pivní festival SE učinil notářským zápisem sepsaným v místě úkonu v Praze 1, Václavské náměstí 823/33, PSČ 110 00 dne šestého ledna roku dvatisíce... devět (6.1.2009) notářkou JUDr. Vlastou Hoderovou, se sídlem v Havířově, kancelář Havířov, Město, Nám. Republiky 1521/1b, úřední dny v Praze Rozhodnutí jediného akcionářepři výkonu působnosti valné hromady. Jediný akcionář této obchodní společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o:-zvýšení základního kapitálu společnosti Český pivní festival, SE upsáním nových akcií předem určeným zájemcem ze stávajících 3 339 000,- Kč (slovy:třimiliony třistatřicetdevěttisíc korunčeských) na 13 372 900,- Kč (slovy: třináctmilionů třistasedmdesátdvatisícdevětsetkorunčeských) o 10,033.900,- Kč (slovy: desetmilionů třicettřitisícdevětset korunčeských). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské činnosti společnosti- na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 38 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 264.050,- Kč (slovy: dvěstěšedesátčtyřitisícepadesát korunčeských) za jednu akcii, jmenovitá hodnota akcie: deset tisíc Euro, akcie nebudou registrované- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Pangea Minerals Development Ltd., se sídlem v Londýně SE1 ORE, Stoper House, Webber Street, registrační číslo 3280848, zapsaná v Registru společností se sídlem Srown Bay, Cardiff, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, CF 14 3UZ (dále jen předem určený zájemce). Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Český pivní festival, SE, tato musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran a musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obch. zák. Předem určený zájemce upíše nové akcie takto: 38 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 264.050,- Kč (slovy: dvěstěšedesátčtyřitisícepadesát korunčeských) za jednu akcii, jmenovitá hodnota akcie: deset tisíc Euro, akcie nebudou registrované-lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva činí 20 (dvacet )dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději pátý (5.) pracovní den běhu této lhůty, přičemž součástí tohoto dopisu bude i návrh Smlouvy o upsání akcií- místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 823/33, PSČ 110 00- emisní kurs nových akcií bude splácen peněžitým vkladem započtením níže uvedené pohledávky- ke dni učinění tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu existuje pohledávka věřitele obchodní společnosti Pangea Minerals Development Ltd., se sídlem v Londýně SE1 ORE, Stoper House, Webber Street, registrační číslo 3280848, zapsaná v Registru společností se sídlem Srown Bay, Cardiff, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, CF 14 3UZ vůči společnosti Český pivní festival, SE, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 823/33, PSČ 110 00, IČ: 279 16 979, na vrácení jistiny úvěru ve výši 10,057.873,30 Kč ke dni 31.12.2008 (slovy: desetmilionůpadesátsedmtisícosmsetsedmdesáttři korunčeskýchtřicet haléřů), vyplývající ze Smlouvy o úvěru ze dne 3.3.2008, uzavřené mezi věřitelem Pangea Minerals Development Ltd. a společností Český pivní festival, SE- jediný akcionář vyslovuje tímto souhlas se započtením pohledávky společnosti Pangea Minerals Development Ltd ve výši 10,033.900,- Kč (desetmilionů třicettřitisícdevětset korunčeských) proti pohledávce společnosti Český pivní festival, SE upisovatelem - předem určeným zájemcem na splacení emisního kurzu shora uvedených akcií, resp. jmenovité hodnoty upisovaných akcií- pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení a) Dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů b) v Dohodě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hromady c) peněžitá pohledávka upisovatele Český pivní festival, SE bude započtena ve výši 10,033.900,- Kč (slovy: desetmilionůtřicettřitisícdevětsetkorunčeských) proti pohledávce společnosti Pangea Minerals Development, SE na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálu d) dnem účinnosti Dohody o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí. Účinností Dohody o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit odpovídající část emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu e) Dohoda o započtení musí být mezi společností Pangea Minerals Development Ltd. a konkrétním upisovatelem akcií uzavřena ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií tímto upisovatelem, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů