Trendy

14 804 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-38 785 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

191 968 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.8.2007 Praha 2, Záhřebská 37/247, PSČ 12000

Historické adresy

13.7.2007 - 9.8.2007 Praha - Praha 3, Vinohradská 1698/194, PSČ 13000

27919951

DIČ

od 21.11.2007

CZ27919951

Datum vzniku

13. července 2007

Datová schránka

6i6dydy

Historické názvy

9.8.2007 - 16.11.2017

JINOČANY DEVELOPMENT, s.r.o.

13.7.2007 - 9.8.2007

BENEFICIARY, s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 126538

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.11.2017

2 000 000 Kč

Historické jmění

26.9.2017 - 16.11.2017

2 000 000 Kč

13.7.2007 - 26.9.2017

200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

4200128808 / 6800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. února 2018 : Dne 9.2.2018 přijala valná hromada rozhodnutí o nuceném přechodu akcií společnosti JINOČANY DEVELOPMENT, a.s., na hlavního akcionáře za těchto podmínek: (A) Údaj o osobě hlavního a Dne 9.2.2018 přijala valná hromada rozhodnutí o nuceném přechodu akcií společnosti JINOČANY DEVELOPMENT, a.s., na hlavního akcionáře za těchto podmínek: (A) Údaj o osobě hlavního a...kcionáře: Valná hromada společnosti JINOČANY DEVELOPMENT, a.s., (dále jen Společnost), určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost AHK INVESTMENTS s.r.o., IČO 01533517, se sídlem Varšavská 245/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2, sp. zn. C 208136 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Hlavní akcionář), která vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno ze seznamu akcionářů Společnosti. Z celkového počtu 40 ks akcií emitovaných Společností vlastní Hlavní akcionář celkem 38 ks akcií, což představuje 95% podíl na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech ve Společnosti.(B) Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře: Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. (C) Určení výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za akcie Společnosti protiplnění ve výši 98 000,- Kč za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč emitovanou Společností. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 920/112/2017, ze dne 20. 11. 2017, vypracovaným společností Moore Stephens ZNALEX, s.r.o., IČO 26099306, se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5. Znalecký posudek je přílohou notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady. (D) Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady Komerční bance, a.s., IČO 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 969/33, PSČ 114 07, spisová značka B 1360 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Banka), finanční prostředky ve výši 196 000,- Kč potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Bankou. Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií protiplnění ve lhůtě 2 měsíců ode dne zahájení výplaty protiplnění, minimálně však po dobu 2 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede Banka a o způsobu výplaty bude každého akcionáře informovat prostřednictvím oslovovacího dopisu zaslaného na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionářům fyzickým osobám bude protiplnění vyplaceno v hotovosti na kterékoliv pobočce Banky v České republice, ledaže akcionář písemně s ověřeným podpisem požádá o výplatu protiplnění bezhotovostním převodem a sdělí Bance své zúčtovací údaje. zobrazit více skrýt více
  • 16. listopadu 2017 : Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
  • 31. srpna 2015 : Na základě fúze sloučením INDUCEMENT, s.r.o., IČO : 28196031, se sídlem Záhřebská 37/247, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a JINORIS, a.s., IČO : 28189043, se sídlem Záhřebská 37/247, Vin Na základě fúze sloučením INDUCEMENT, s.r.o., IČO : 28196031, se sídlem Záhřebská 37/247, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a JINORIS, a.s., IČO : 28189043, se sídlem Záhřebská 37/247, Vin...ohrady, 120 00 Praha 2 jako zanikajících společností, s JINOČANY DEVELOPMENT, s.r.o., IČO : 27919951, se sídlem Záhřebská 37/247, Vinohrady, 120 00 Praha 2, se společnost JINOČANY DEVELOPMENT, s.r.o., IČO : 27919951, se sídlem Záhřebská 37/247, Vinohrady, 120 00 Praha 2, stala právním nástupcem obou výše uvedených zanikajících společností a přešlo na ni jejich jmění. zobrazit více skrýt více
  • 23. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
posunout dolů