Základní údaje

Sídlo

od 31.12.2015 Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5

Historické adresy

18.2.2008 - 31.12.2015 Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057
23.7.2007 - 18.2.2008 Praha 5 - Radlice, Radlická 333/150, PSČ 15057

27924068

DIČ

od 1.8.2007

CZ27924068

Datum vzniku

23. července 2007

Datová schránka

xt7dmux

Historické názvy

31.12.2015 - 1.1.2017

ČSOB Property fund, a.s.

23.7.2007 - 31.12.2015

ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12098

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.1.2012

878 000 000 Kč

Historické jmění

31.3.2010 - 17.1.2012

907 000 000 Kč

28.8.2008 - 31.3.2010

1 424 000 000 Kč

25.2.2008 - 28.8.2008

968 000 000 Kč

23.7.2007 - 25.2.2008

50 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 17.4.2013

CZ4503001752811066095043

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2017 : Společnost byla zrušena s likvidací ke dni 1.1.2017 rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 07.12.2016.
  • 30. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 30. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. května 2014 - 16. prosince 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 8. července 2011 - 17. ledna 2012 : Valná hromada rozhodla dne 27. 6. 2011 takto:Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 907.000.000,-Kč (devět set sedm milionů korun českých) maximálně o částku 29.0... 00.000,- Kč (dvacet devět milionů korun českých) za následujících podmínek:a) Základní kapitál společnosti se v souladu s § 213c odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku snižuje v rozsahu jemnovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě návrhu akcionářům, maximálně však o 29.000.000,-Kč (dvacet devět milionů korun českých), což odpovídá 29 (dvaceti devíti) kusům kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě.b) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti vzetím akcií z oběhu na základě návrhu je uvedení jeho výše do souladu s potřebami společnosti při její podnikatelské činnosti, resp. zlikvidnění investice akcionářů do společnosti.c) Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti vzetím akcií z oběhu na základě návrhu bude vyplacena akcionářům. Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu bude provedeno za úplatu, přičemž výše úplaty za každou akcii branou takto z oběhu se stanoví ve výši čistého obchodního majetku (NAV) připadajícího na tuto akcii k poslednímu dni měsíce, který bude předcházet měsíci, v němž bude snížení základního kapitálu na základě tohoto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku. Úplata je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném převodu akcií dle § 213c obchodního zákoníku. Představenstvo zašle akcionářům na adresu jejich sídla uvedenou v seznamu akcionářů ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku doporučeným dopisem veřejný návrh smlouvy o úplatném převodu akcií a zároveň je vyzve, aby ve lhůtě v něm uvedené smlouvu o úplatném převodu akcií se společností uzavřeli.e) Valná hromada tímto v souladu s § 213c odst. 6 obchodního zákoníku pověřuje představenstvo společnosti k podání návrhu na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém akcionáři přijmou veřejný návrh smlouvy.f) Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti se stanovuje na 90 (devadesát) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionáři ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 13. listopadu 2009 - 31. března 2010 : Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu takto:Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 1.424.000.000,-Kč (jedna miliarda čtyři sta dvacet čtyři milion... ů korun českých) minimálně o částku 277.000.000,-Kč (dvě stě sedmdesát sedm milionů korun českých) a maximálně o částku 550.000.000,-Kč (pět set padesát milionů korun českých) za následujících podmínek:1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 277.000.000,-Kč (dvě stě sedmdesát sedm milionů korun českých) upuštění od vydání akcií v souladu s § 213d obchodního zákoníku.a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti upuštěním od vydání akcií je prominutí závazku akcionářů splatit emisní kurs jimi upsaných a dosud nesplacených akcií v souladu s § 213d obchodního zákoníku.Ke dni přijetí tohoto rozhodnutí je akcionář Československá obchodní bank, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, v prodlení se splacením jmenovité hodnoty 173 kusů jím upsaných listinných kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a celkové jmenovité hodnotě 173.000.000,-Kč, a to z celkového počtu 285 kusů jím upsaných listinných kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a celkové jmenovité hodnotě 285.000.000,-Kč, jejichž emisní kurs měl být zcela splacen nejpozději do 28.8.2009.Ke dni přijetí tohoto rozhodnutí je akcionář ČSOB Pojišťovna a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 v prodlení se splacením emisního kursu 104 kusů jím upsaných listinných kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a celkové jmenovité hodnotě 104.000.000,-Kč, a to z celkového počtu 171 kusů jím upsaných listinných kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a celkové jmenovité hodnotě 171.000.000,-Kč, jejich emisní kurs měl být zcela splacen nejpozději do 28.8.2009.Ke dni přijetí tohoto rozhodnutí tedy není splacen emisní kurs 277 kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a celkové jmenovité hodnotě 277.000.000,-Kč. Emisní kurs zbylých 1147 kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno v litinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a celkové jmenovité hodnotě 1.147.000.000,-Kč je ke dni přijetí tohoto rozhodnutí zcela splacen.b) V důsledku snížení základního kapitálu nemohou být akcionáři předloženy zatímní listy, neboť společnost jako uzavřený investiční fond kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZKI") není oprávněna v souladu s § 5 odst. 3 písm. a) ZKI tyto cenné papíry vydívat. Proto se lhůta k jejich předložení v tomto rozhodnutí valné hromady neuvádí a postup představenstva dle § 213d odst. 2 a § 214 obchodního zákoníku je vyloučen.c) Snížení základního kapitáu upuštěním od vydání akcií bude provedeno tak, že- společnost uzavře s akcionářem Československá obchodní banka, a.s. dohodu o prominutí dluhu včetně příslušenství, který vzniknul na základě povinnosti splatit emisní kurs jím upsaných a nesplacených 173 kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a celkové jmenovité hodnotě 173.000.000,-Kč, a to do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato dohoda nenabude účinnosti dříve než ke dni zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- společnost uzavře s akcionářem ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB dohodu o prominutí dluhu včetně příslušenství, který vzniknul na základě povinnosti splatit emisní kurs jím upsaných a nesplacených 104 kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a celkové jmenovité hodnotě 104.000.000,-Kč, a to do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato dohoda nenabude účinnosti dříve než ke dni zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) V rozsahu provedení snížení základního kapitálu společnosti upuštěním od vydání akcií zanikne pohledávka společnosti za akcionáři na splacení emisního kursu jimi upsaných a nesplacených akcií včetně příslušenství ke dni účinnosti dohod o prominutí dluhu uzavřených s akcionáři na základě tohoto rozhodnutí.2. Vedle snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií způsobem popsaným výše se základní kapitál společnosti v souladu s § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku dále snižuje v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vztahy z oběhu na základě návrhu akcionářům, maximálně však o 273.000.000,-Kč (dvě stě sedmdesát tři milionů korun českých), což odpovídá 273 kusům kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě.a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti vzetím akcií z oběhu n azákladě návrhu je uvedení jeho výše do souladu s potřebami společnosti při její podnikatelské činnosti, resp. zlikvidnění investice akcionářů do společnosti.b) Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti vzetím akcií z oběhu na základě návrhu bude vyplacena akcionářům. Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu bude provedeno za úplatu, přičemž výše úplaty za každou akcii branou takto z oběhu se stanoví ve výši čistého obchodního majetku (NAV) připadajícího na tuto akcii k poslednímu dni měsíce, který bude předcházet měsíci, v němž bude snížení základního kapitálu na základě tohoto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku. Úplata je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.c) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném převodu akcií dle § 213c obchodního zákoníku. Představenstvo zašle akcionářům na adresu jejich sídla uvedenou v seznamu akcionářů ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku doporučeným dopisem veřejný návrh smlouvy o úplatném převodu akcií a zároveň je vyzve, aby ve lhůtě v něm uvedené smlouvu o úplatném převodu akcií se společností uzavřeli.d) Valná hromada tímto v souladu s § 213c odst. 6 obchodního zákoníku pověřuje představenstvo společnosti k podání návrhu na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém akcionáři přijmou veřejný návrh smlouvy, s tím, že představenstvo v návrhu zohlední i rozsah snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií, k němuž dochází na základě tohoto rozhodnutí.e) Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti se stanovuje na 90 (devadesát) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionáři ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 22. července 2008 - 28. srpna 2008 : Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti následovně:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 456.000.000,- Kč (Čtyři sta pades... át šest milionů Kč) ze stávající výše 968.000.000,- Kč (Devět set šedesát osm milionů Kč), a to bez veřejné nabídky na upsání akcií. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen.b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 456 kusů (čtyř set padesáti šesti kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion Kč) znějících na jméno vydaných v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 1.000.000,- Kč (Jeden milion Kč), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 456.000.000,- Kč (Čtyři sta padesát šest milionů Kč). Emisní ážio je nulové.c) všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka č. 46, a společnost ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Masarykova náměstí č.p. 1459, PSČ 532 18, IČ 455 34 306, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 567 (dále jen ?předem určení zájemci).d) úpis nových akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění uzavřením smlouvy o upsání akcií s předem určenými zájemci. Předem určený zájemce ? společnost Československá obchodní banka, a.s. upíše 285 kusů (dvě stě osmdesát pět kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion Kč) znějících na jméno v listinné podobě. Předem určený zájemce ? společnost ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, upíši 171 kus (jedno sto sedmdesát jeden kus) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion Kč) znějících na jméno v listinné podobě.e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 90 dnů (devadesát dnů) a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného společností předem určeným zájemcům. Společnost doručení návrh smlouvy předem určeným zájemcům do 20 dnů (dvaceti dnů) ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně jim oznámí počátek běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo i osobně.f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář společnosti ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB, na adrese Praha 5 ? Radlice, Radlická 333/150, PSČ 150 57, a to v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod.g) lhůta a místo pro splacení peněžitého vkladu; emisní kurs takto upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit takto: 30% (třicet procent) emisního kursu splatí do 20 dnů (dvaceti dnů) ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. účtu 266035673/0300, zbývajících 70% (sedmdesát procent) emisního kursu splatí nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na účet č. 210458167/0300 vedený Československou obchodní bankou a.s. zobrazit více skrýt více
  • 21. prosince 2007 - 25. února 2008 : Jediný akcionář společnosti, společnost ČSOB Asset Management a.s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ: 15057, IČ: 63999463, rozhodl v působnosti valné hro... mady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje penežitým vkladem o částku 918.000.000,-- Kč (slovy devět set osmnáct milionů korun českých) ze stávající částky 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na částku 968.000.000,-- Kč (slovy devět set šedesát osm milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen.b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 918 (slovy: devíti set osmnácti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno vydaných v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), tzn. bude opdpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. emisní kurs všech upisovaných akcií činí 918.000.000,-- Kč (slovy: devět set osmnáct milionů korun českých). Emisní ážio je nulové.c) jediný akcionář společnosti se vzdal přednostního práva na úpis nových akcií a jeho přednostní právo na úpis nových akcií společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 000 01 350, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen"společnost Československá obchodní banka, a.s."), a společnost ČSOB Pojišťovna, a.s., se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18, IČ: 455 34 306, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 (dále jen "společnost ČSOB Pojiš´tovna, a.s., člen holdingu ČSOB") (dále také jen "předem určení zájemci"),d) úpis nových akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění uzavřením smlouvy o upsání akcií s předem určenými zájemci. Určitý zájemce - společnost Československá obchodní banka, a.s. upíše 574 (slovy: pět set sedmdesát čtyři) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno v listinné podobě, určitý zájemce - společnost ČSOB Pojišťovna, člen holdingu ČSOB upíše 344 (slovy: tři sta čtyřicet čtyři) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno v listinné podobě,e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 90 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného společností předem určeným zájemcům. Společnost doručí návrh smlouvy předem určeným zájemcům do 5 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně jim oznámí počátek běhu lhůty a místo upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo lze doručit i osobně.f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tady místo pro uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB na adrese Praha 5, Radlice, Radlická 333/150, PSČ 150 57,g) lhůta a místo pro splacení peněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit takto: 30 % emisního kursu splatí do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet č. 218608510/0300 vedený Československou obchodní bankou, a.s., zbylých 70 % emisního kursu splatí penežitým vkladem nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na účet č. 210458167/0300 vedený Československou obchodní bankou, a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů